IKKE NOE FISKERI: Havforskerne anbefaler ikke at det ikke åpnes for et loddefiske i Barentshavet i 2020 heller.Ill.foto: Erlend A. Lorentzen, HI
IKKE NOE FISKERI: Havforskerne anbefaler ikke at det ikke åpnes for et loddefiske i Barentshavet i 2020 heller.Ill.foto: Erlend A. Lorentzen, HI
IKKE NOE FISKERI: Havforskerne anbefaler ikke at det ikke åpnes for et loddefiske i Barentshavet i 2020 heller.Ill.foto: Erlend A. Lorentzen, HI

Fraråder loddefiske i Barentshavet også neste år

Det internasjonale havforskningsrådet ICES tilråder at det ikke fiskes lodde i Barentshavet i 2020. Rådet er likt det som ble gitt for 2019, og i tråd med forvaltningsplanen fastsatt av Den norsk-russiske fiskerikommisjonen.

Det bekrefter Havforskningsinstituttet fredag.

- I fjor var vi nær grensen til å åpne for fiske, men i år har bestanden gått ytterligere ned, sier forsker Bjarte Bogstad i Havforskningsinstituttet til Fiskeribladet. 

- Dårlig med yngel

Den modnede delen av bestanden er funnet å være betydelig mindre enn den var høsten 2018, rundt 300.000 tonn. Tallet på ettåringer var og lavere enn i 2018, det laveste siden 1995.

zoomLODDEMÅLINGER: Første graf viser loddebestand målt i millioner tonn. Andre graf viser antall 1-åringer, og årets målinger er det laveste siden 1995.Kilde: Havforskningsinstituttet
LODDEMÅLINGER: Første graf viser loddebestand målt i millioner tonn. Andre graf viser antall 1-åringer, og årets målinger er det laveste siden 1995.Kilde: Havforskningsinstituttet

- Det er dårlig med yngel. Store mengder sild som spiser loddelarver, er noe av forklaringen, men også hos større lodde er dødeligheten høy. Så det ser ikke lyst ut, og jeg vil bli svært overrasket om det tilrådes loddefiske i 2021, sier han.

Etter økosystemtoktet i Barentshavet, konkluderte havforskerne med at det er lite lodde, men mye torsk og hyse.

zoomForsker Bjarte Bogstad ved Havforskningsinstituttet
Forsker Bjarte Bogstad ved Havforskningsinstituttet

Forventer at rådet følges

ICES beregner at gytebestanden 1. april 2020 mest sannsynlig vil være på 85.100 tonn. Med 97,8 prosent sannsynlighet mener de gytebestanden er under 200.000 tonn.

Bestandsvurderingen er basert på den akustiske dekningen som inngår i økosystemtoktet. Havforskerne meldte i år at områdedekninga i toktet var god og dekket så godt som hele bestandsutbredelsen. Et mindre område i nordøst ble ikke dekket, men like sør for dette området var det ikke lodde og man ventet ikke å finne lodde i dette nordøstlige området ut fra tidligere observasjoner.

Også i 2019 var den tilrådde loddekvoten i Barentshavet 0 tonn, noe også den avtalte kvoten endte på.

Bogstad venter at Den norsk-russiske fiskerikommisjonen følger forskerrådet også i år.

( VILKÅR )
 
Del saken