Kalk-alger (Emiliania Huxley) utenfor Troms.Foto: Nasa Earth Observatory
Kalk-alger (Emiliania Huxley) utenfor Troms.Foto: Nasa Earth Observatory
Kalk-alger (Emiliania Huxley) utenfor Troms.Foto: Nasa Earth Observatory

Satellittbilder viser at vind kan utsette algeoppblomstringen

Jo mer det blåser om våren, jo senere starter våroppblomstringen

Det har forskere ved Havforskningsinstituttet funnet ut av ved hjelp av satellittbilder og vindmodeller. Vind kan forskyve algenes årlige våroppblomstring med en hel måned, ifølge en melding.

- Noen satellitter kan observere klorofyll i planteplankton. Dermed kan vi tidfeste når oppblomstringen skjer i ulike områder, sier forskningssjef Frode Vikebø i meldingen.

zoomHavforsker Frode Vikebø.
Havforsker Frode Vikebø.

Utsettes med en måned

Planteplankton har en eksplosjonsartet vekst hver vår. Sammenhengen mellom vind og våroppblomstringen er spesielt tydelig langs kysten utenfor Møre og nordover mot Haltenbanken. 

Økende vind i disse områdene kan gi forsinkelser på oppblomstringen med mer enn én måned fordi algene blandes ned i havet, vekk fra det livgivende lyset.

- Selv om mange blir forundret over at vi ikke kan se Den kinesiske mur fra verdensrommet, kan vi likevel se planteplankton med størrelse mindre enn 0.1 millimeter. Dette er fordi de er så mange at de farger havet, sier Vikebø.

Kan påvirkes av klimaendringene

Planteplanktonet er selve grunnlaget for alle dyr høyere i næringskjeden. En svikt eller forskyvning i våroppblomstringen er merkbar for alle arter som har timet gytingen for at de unge dyrene skal komme til dekket bord.

Norskekysten er spesielt utsatt for vestavind. Vindene langs kysten påvirkes av det globale klimaet.

- Dersom klimaendringene gir endringer i vestavindsbeltet viser vår nye oppdagelse at dette kan påvirke både våroppblomstringens plassering og styrke, sier Vikebø.

( VILKÅR )
 
Del saken