Foreløpige foreslåtte områder for havbruk til havs merket med grønn. Områder med mye fiskeriaktivitet er merket med blått.Foto: Skjermdump fra Fiskeridirektoratets nettsider
Foreløpige foreslåtte områder for havbruk til havs merket med grønn. Områder med mye fiskeriaktivitet er merket med blått.Foto: Skjermdump fra Fiskeridirektoratets nettsider
Foreløpige foreslåtte områder for havbruk til havs merket med grønn. Områder med mye fiskeriaktivitet er merket med blått.Foto: Skjermdump fra Fiskeridirektoratets nettsider

Her kan det bli havbruk langt til havs

- Områdene som nå er satt av er både for langt unna og det er havdyp på stort sett minst 200 meter, Stål Heggelund, fagsjef for havbruk i Norsk Industri.

Neste uke arrangerer Fiskeridirektoratet et lukket høringsmøte for organisasjoner både for fiskeri- og havbruksnæringen. Tema er områder for havbruk til havs.

Bestilling fra departementet

Fiskeridirektoratet har fått i bestilling av Nærings- og fiskeridepartementet å identifisere areal som er egnet for havbruk, i samarbeid med Havforskningsinstituttet.

«Det er i bestillingen fra departementet presisert at det ikke bes om en fullstendig kartlegging av norske havområder, men at noen egnede områder av en viss størrelse for havbruk til havs identifiseres. Det fremgår også at det på et senere tidspunkt vil måtte gjennomføres en konsekvensutredning av alle eller enkelte av de identifiserte arealene», heter det i et brev fra direktoratet. Veien til beslutning er med andre ord lang.

- De foreløpige forslagene fra Fiskeridirektoratet ligger altfor langt ut. Når vi ønsker havbruk til havs mener vi ikke langt ut på storhavet. Områdene som nå er satt av er både for langt unna og det er havdyp på stort sett minst 200 meter. Områdene er rett og slett i stor grad uegnet, sier Stål Heggelund til IntraFish. Han er fagsjef havbruk i Norsk Industri, som blant annet organiserer en rekke leverandører med kunder i havbruksnæringen.

Store utfordringer

Vi møter Heggelund på Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo. På et varmt møterom snakker han om store, værharde havområder flere hundrevis av kilometer unna.

- Se på de områdene Fiskeridirektoratet har kommet opp med i sitt foreløpige forslag. Ser du hva som er utfordringen med dem?

direktoratets karttjeneste viser han frem de foreslåtte områdene.

- Det er ikke teknologi og infrastruktur som er egnet for oppdrett der i dag, og det er heller ikke ventet utviklet i nær fremtid. Vi snakket om utilgjengelige, fjerntliggende havområder med veldig mye vær, sier Heggelund.

Han mener at områdene langt ute er utfordrende på en rekke områder, som mangel på infrastruktur, farlig for de ansatte og ingen synergier fra sameksistens med andre næringer.

- Vi har heller ingen brønnbåter som kan gå så langt ut til havs, sier Heggelund.

zoomStål Heggelund i Norsk Industri
Stål Heggelund i Norsk Industri

Vil ha havbruk nær vindturbiner

Lobbyisten mener at områdene Fiskeridirektoratet har satt av som forslag i stor grad er «det som ble igjen» etter andre næringer har fått sine områder. Han viser hvordan områdene foreslått til havbruk ligger utenfor det meste av det som er for fiskeri, og også utenfor områder for skipstrafikk, olje og gass samt havvind.

- Vi må heller tenke nytt og nye områder. Sameksistens med offshore havvind vil være utmerket for begge parter. Havbruksnæringen får tilgang til ren energi, og vindturbinene får en kjøper av sin energi. Dessuten vil det da være samarbeid om utviklingen i de områdene.

Det er særlig utenfor øysamfunnet Utsira vest for Haugesund at Heggelund ser muligheter for det han mener bør defineres som havbruk til havs.

- Utsira er så vidt vi vet den eneste kommunen uten en eneste industriarbeidsplass. Havvind og havbruk nord for Utsira kan endre det, legger Heggelund til. Ifølge Wikipedia har kommunen kun 201 innbyggere (2017 tall).

- Vi må omdefinere begrepet havbruk til havs. Det betyr ikke havbruk langt ute i gokk, utenfor 30 nautiske mil. Vi må ikke komme i en situasjon der området avsatt til havbruk til havs ligger så utilgjengelig at det ikke er mulig å oppnå lønnsomhet, og ikke blir benyttet, sier Heggelund.

Områder også innen dagens produksjonsområder?

Heggelund mener at nye områder for havbruk også kan legges både innenfor og utenfor dagens produksjonsområder.

- De er i stor grad basert på en smittemodell hvor en ser på spredning i en akse nord-sør. Dersom det kommer oppdrett lengre ut må en kanskje også se mer på øst-vest, slik at det blir ulike smitteskjemaer utenfor og innenfor området.

Han også at det kan være store forskjeller fra kystnære områder til områder lengre ut.

- Dersom et produksjonsområde får rødt lys grunnet utfordringer med lakselus inne i fjordene, kan situasjonen være en helt annerledes utenfor kysten. Dette må Havforskningsinstituttet gå inn å vurdere.

Dagens produksjonsområder går ut til 30 nautiske mil utenfor grunnlinja. Kommunenes arealområder går kun ut til grunnlinja.

zoomForeløpige foreslåtte områder for havbruk til havs merket med grønn. Områder til havvind er merket med blått.
Foreløpige foreslåtte områder for havbruk til havs merket med grønn. Områder til havvind er merket med blått.

Diesel på storhavet er ikke bra klimamessig

Heggelund gjentar flere ganger at han ønsker sameksistens mellom havbruk og offshore vindkraft.

- Det er på ingen måte et godt klimatiltak om en skal produsere laks langt, langt til havs, og at vi kjører diesel-aggregater ut på storhavet. Vi har en rekke industriklynger som er kompetente og villige til å bygge ut havbruk på nye måter, som Stiim Aqua Cluster i Stavanger - men vi må sikre riktige arealer. Havet er veldig stort, og vi har plass til både havbruk og andre interesser, sier han.

Heggelund oppfordrer alle til å komme med innspill til Norsk Industri og eller Stiim, som skal sende skriftlige innspill til Fiskeridirektoratet innen 1. november. Direktoratet skal så sende sitt forslag til Nærings- og fiskeridepartementet innen 15. desember i år.

- Det haster - nå er det viktig å kjenne sin besøkelsestid, sier Heggelund.

Sjømat Norge stemmer i

Sjømat Norge, som i likhet med Norsk Industri er en NHO-organisasjon, er i stor grad enig med Norsk Industri.

- Vi er opptatt av at dette skjer steg for steg, slik at vi kan ivareta fiskehelse og HMS på en god måte. Foreløpig er det ikke noe havbruk utenfor kommunens arealplanområder. Om vi plutselig skal ta spranget til de områdene som er foreslått, som i stor grad ligger utenfor territorial-grensen og opp mot 200-milsgrensen, vil det være et veldig stort sprang, sier Arild Rød. Han er fagsjef maritim i Sjømat Norge.

Rød sier at Sjømat Norge har en «voksende medlemsgruppe innen teknologi og service».

- De er veldig opptatt av mulighetene dette vil gi, og spent på hvilke rammebetingelser som legges.

Sjømat Norge «ser frem til å få en god dialog med myndighetene» om temaet.

- Støtter dere Norsk Industri sitt ønske om samlokalisering med havvind?

- Samlokalisering generelt er viktig, om det så er havvind eller andre.

- Men om dere ønsker havbruk til havs lengre inn enn de foreløpige forslagene til Fiskeridirektoratet blir det mye inn i fiskeriområder. Det kan vel gi en del konflikter?

- Vi må naturligvis være bevist på sameksistens. Samtidig registrerer vi at det som er foreslått nå ligger utenfor 12 nautiske mil fra land, noe som er veldig langt ut, avslutter Rød.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken