SATSER VIDERE: På torskeavlsstasjonen til Nofima utenfor Tromsø står femte generasjon oppdrettstorsk i karene. Det er vilje og penger til å videreføre avlsprogrammet på torsk selv om at det er få kommersielle matfiskprodusenter i dag.Foto: Lars Åke Andersen/Nofima
SATSER VIDERE: På torskeavlsstasjonen til Nofima utenfor Tromsø står femte generasjon oppdrettstorsk i karene. Det er vilje og penger til å videreføre avlsprogrammet på torsk selv om at det er få kommersielle matfiskprodusenter i dag.Foto: Lars Åke Andersen/Nofima
SATSER VIDERE: På torskeavlsstasjonen til Nofima utenfor Tromsø står femte generasjon oppdrettstorsk i karene. Det er vilje og penger til å videreføre avlsprogrammet på torsk selv om at det er få kommersielle matfiskprodusenter i dag.Foto: Lars Åke Andersen/Nofima

Torskeavl sikret støtte i forslag til statsbudsjett

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) har tro på torskeoppdrett og setter av penger til fortsatt drift av Nofimas torskeavlsprogram i regjerningens forslag til statsbudsjett for 2020.

- Vi er helt avhengig av bevilgninger fra Nærings- og fiskeridepartementet, NFD, for fortsatt drift på avlsstasjonen, så dette er gledelig, sier divisjonsdirektør Magnar Pedersen i Nofima.

Tror på «comeback» for torskeoppdrett

Pedersen sier Nofima har mye på gang når det gjelder avlsprogrammet.

Han sier videre at forskningsinstitusjonen har stor tro på at torskeoppdrett skal gjøre «comeback» som en viktig del av oppdrettsnæringen.

I Nærings- og fiskeridepartementet sitt budsjettforslag, skriver departementet blant annet dette om avlsprogrammet:

«Torskeavlsprogrammet er videreført på et nivå som sikrer og utvikler det avlsmaterialet som er opparbeidet, men det vil ikke bli produsert mer yngel enn det oppdrettsbedriftene har behov for.»

Departementet spesifiserer ikke noe konkret beløp, men spesialrådgiver Arne Mikal Arnesen i Nofima, sier at i fjor brukte Nofima 31,7 millioner kroner på avlsprogrammet for torsk.

2,3 millioner kroner mindre

I budsjettforslaget til NFD legges det opp til et kutt i bevilgningene totalt til Nofima på 2,3 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2020. 

Arnesen sier at hvis en tar med prisstigningen, så er det faktiske kuttet på nærmere fem millioner kroner.

I fjor fikk Nofima en bevilging på 100,84 millioner kroner totalt fra NFD.

Arnesen sier at Nofima må ta en intern runde på hvor det skal gjøres kutt i virksomheten. Han sier videre at han ikke er bekymret for at avlsprogrammet vil bli hardt rammet av kutt.

Kutt for Nofima

Nofima har drevet Nasjonalt avlsprogram for torsk siden 2003.

Avlsstasjonen ligger på Kvaløya utenfor Tromsø.

Da den statlige torskeavlen startet i 2003, var det stor optimisme i torskeoppdrettsnæringen.

Enkelte trodde at torskeoppdrett kunne bli like stor som lakseoppdrett.

Men slik gikk det ikke. Det er derfor ingen selvfølge at ikke den statlige torskeavlen ble lagt ned da så og si alt kommersielt torskeoppdrett møtte veggen for noen få år siden. I 2014 var i praktisk talt all torskeoppdrett over.

Finanskrise, rekordhøge torskekvoter, høge produksjonskostnader og en genetisk uferdig oppdrettstorsk som «husdyr», er noen stikkord for at det ene etter det andre selskapet måtte legge inn årene

Siden 2003

Torskeavlsstasjonen i Tromsø selger en del av «overskuddsyngelen til kommersielle aktører.

Blant annet har torskeoppdrettsselskapet Aquaculture Innovation i Brønnøysund kjøpt torskeyngel fra Nofima i Tromsø.

I dag er Nasjonal avlsstasjon for torsk, ifølge Nofima, det største og lengstlevende avlsprogram for marin fisk i verden.

Nofima har avlsmateriale fra om lag 600 torskefamilier.

Torskeoppdrett

På begynnelsen av 2000-tallet mente de mest optimistiske at torskeoppdrett en gang i fremtida kunne bli like stor som lakseoppdrett.

For 10-15 år siden var det en voldsom satsing på torskeoppdrett.

Mange torskeoppdrettsselskaper ble startet og bankene lånte ut penger til prosjektene.

Men torskeselskapene greide bare unntaksvis å få lønnsomhet: Produksjonskostnadene var stort sett høgere enn torskeprisene.

I 2008 fikk næringen seg en skikkelig knekk med finanskrisen, høge villfiskkvoter og lave torskepriser.

En etter en gikk torskeselskapene konkurs.

Næringen tapte flere milliarder kroner.

Nå lukter igjen noen på torskeoppdrett.

( VILKÅR )
 
Del saken