Valkas maskiner blir stadig mer automatiserte.Foto: Hordur Sveinsson
Valkas maskiner blir stadig mer automatiserte.Foto: Hordur Sveinsson
Valkas maskiner blir stadig mer automatiserte.Foto: Hordur Sveinsson

Slik kan mer hvitfisk fileteres i Norge

Mer automatisering gjør at det kan produseres flere kilo fisk i timen enn før.

Islandske Valka satser stort i Norge.

Det begynte med pakking og sortering av laks. Nå er det innen hvitfisk Valka leverer mest i Norge.

Neste generasjon

Nylig kom meldingen om at det islandske selskapet leverer filetlinje verdt 40 millioner kroner til Båtsfjordbruket.

Administrerende direktør Helgi Hjálmarsson i Valka kaller det neste generasjons produksjonssystem for hvitfisk. 

- Det som er spesielt er at vi kan øke utbyttet og kapasiteten ved å produsere mer med like mange folk. Lønnen er dyr i Norge, og man må være produktiv i fiskerinæringen. Det er veldig spennende å få delta i den prosessen, og være med å øke verdiskapingen for Norge, sier islendingen til Tekfisk.

zoomHelgi Hjálmarsson, administrerende direktør i Valka.
Helgi Hjálmarsson, administrerende direktør i Valka.

Gamvik og Vesterålen

Høyere grad av automatisering gjør at det kan produseres flere kilo fisk i timen enn før.

- Vi har hatt noen andre tilsvarende leveranser i Norge, for eksempel i Gamvik. I tillegg jobber vi med å sette opp ny linje i Vesterålen i disse dager, det er også en dobbel linje, sier Hjálmarsson.

Til Gamvik Seafood har Valka levert en trimminglinje, en vannkuttemaskin, en porsjonssorterer og pakkestasjoner, mens den doble linjen hos Vesteraalens skal stå klar nå i oktober.

Jobber med klippfisk

Valkas vannkuttemaskin, som både kan ta ut tykkfiskben (pinbones) og skjære fileten i porsjoner, er noe av årsaken til veksten innen hvitfisk. 

Denne maskinen er også i bruk om bord i trålerne «Ramoen» og «Granit». Den første testingen ble gjort med støtte fra FHF.

- Vi har hatt et godt samarbeid med både FHF og Innovasjon Norge. Det har gjort det mulig å automatisere mer, og utvikle den neste generasjonen maskiner som vi nå selger, sier Hjálmarsson.

Valka har også fått støtte til et prosjekt innen klippfisk, der målet er å bruke røntgen- og 3D-teknologi til å automatisere kuttingen

- Det er utrolig spennende å få muligheten til å jobbe direkte med næringen i Norge, og komme ett skritt videre, sier Valka-sjefen.

zoomHer 3D-skannes en fiskefilet.
Her 3D-skannes en fiskefilet.

Teller og sorterer

Selskapet er i full gang med å bruke kunstig intelligens og maskinlæring til å optimalisere produksjonen.

- Vi har et prosjekt nå hvor vi har produksjonssystemer om bord på en båt, «Skinney», hvor vi sorterer fisken etter både art og størrelse ned i riktig kammer. Det er et islandsk firma, Micro, som har utviklet løsningen sammen med oss, og vi bruker teknologien til å skille fiskearter fra hverandre allerede om bord i fartøyet, sier Hjálmarsson.

Den samme teknologien brukes for å maksimalisere verdien på hver filet. Det vil si at maskinen bestemmer hva som passer best til fersk filet, hva som skal fryses, og i hvilke porsjoner fileten skal skjæres. 

- Den velger hvilken porsjonskombinasjon som vil gi høyest verdi på hver enkelt filet, sier Hjálmarsson.

EU-prosjekt

Dette prosjektet skal nå utvides. Nylig fikk Valka 500.000 kroner i støtte til et forprosjekt gjennom EUs utviklingsprogram Horizon 2020. Målet er å utvikle en metode for å maksimalisere verdien av hver last fangstfartøyet bringer til land.

Valka-sjefen mener denne typen ny teknologi er viktig for norsk fiskeindustri.

- Det er et stort potensial i Norge til å produsere mer verdi av fisken. I stedet for å sende fisken frosset hel eller hodekappet, kan den produseres til porsjoner her og sendes videre markeder i Europa og USA, for eksempel, sier han.

zoom
Allerede i 2015 begynte Båtsfjordbruket arbeidet med å effektivisere og automatisere filetproduksjonen. 

Inn i fremtiden

Filetlinjen ved Båtsfjordbruket gjør det blant annet mulig å lage mer spesialtilpassede produkter.

- Grunnen til at vi gjør en så stor investering, er at man tar filetnæringen inn i 2019 og inn i fremtiden. Oppsiden er at vi får en mer kundevennlig vare, sier daglig leder Frank Kristiansen ved Båtsfjordbruket.

Han ser et stort potensial i mer effektiv filetproduksjon.

- Vi kan ta filetnæringen hjem til Norge. Nå er den satt bort til lavkostland, men jeg håper vi kan hente en større og større andel hjem til Norge, sier Kristiansen til Tekfisk.

Fra hender til maskiner

De nye maskinene ved Båtsfjordbruket vil gjøre en jobb som tidligere har vært gjort manuelt.

- Det tar ofte 6-12 måneder å lære å bli en god trimmer, og når åra går har man gjerne ikke lyst til å stå og jobbe overtid. Det er enklere å få maskinen til å jobbe overtid, sier han.

Bemanningen vil fortsatt være den samme ved Båtsfjordbruket.

- Nå får vi andre typer produkter og andre typer arbeidsoppgaver, sier han.

Flere islandske leverandører

I tillegg til Valka leverer både Marel og Skaginn3X fra Island foredlingsutstyr til Norge. I mars presenterte en rekke islandske bedrifter sine teknologiske nyvinninger på konferansen North Atlantic Seafood Forum i Bergen.

- Vi har sterke, helintegrerte selskaper på Island, som har hele verdikjeden. Jeg tror det er noe av årsaken til at vi har fått flere store leverandører til næringen. Selskapene er innovative og interessert i å gjøre ting bedre, og vi har kunder som er interessert i å få industrien videre, sier Hjálmarsson.

Viktig marked

Han ser det samme komme i Norge nå, og føler at kundene her er med på å utvikle industrien videre. 

- Vi kan gjøre så og så mye her i Valka, men så er det opp til kunden å ta det et skritt videre. Det gode samarbeidet er viktig, der begge to er enige om målet og vet at utvikling lønner seg. Når det oppstår problemer, har vi et godt samarbeid om å løse det, og kommer oss videre sammen, sier han.

Fremover har Valka planer om å bygge opp flere serviceavdelinger i Norge. Det islandske selskapet vil fortsette utviklingen innen hvitfisk, og jobber med å få innpass innen lakseforedlingsindustrien. 

- Vi ser frem til å fortsette å jobbe med det norske markedet, det er et veldig viktig marked for oss, sier Valka-sjefen.

( VILKÅR )
 
Del saken