Seychellene har fått sine to første oppdrettsmerder.Foto: Jonny Nikolaisen
Seychellene har fått sine to første oppdrettsmerder.Foto: Jonny Nikolaisen
Seychellene har fått sine to første oppdrettsmerder.Foto: Jonny Nikolaisen

For første gang har Seychellene fått merder i sjøen. Det fikk de norsk hjelp til.

Et lite landbasert anlegg og to merder er på plass i øystaten.

Foreløpig er det ikke delt ut noen kommersielle akvakulturtillatelser på Seychellene, men myndighetene har jobbet med mulighetene for å etablere en oppdrettsnæring siden 2007.

- En av grunnene er at de ser behovet. I dag lever de av turisme, og da finanskrisen slo inn, innså de at de måtte ha andre næringer å få inntekt fra sier, Jonny Nikolaisen, seniorrådgiver for havbruk i Akvaplan-niva til Tekfisk.

Hjalp til med byggingen

Han ble involvert for fire år siden, og har vært på Seychellene to ganger i år for å bidra med norsk oppdrettskompetanse.

- Det første oppdraget gikk ut på dette med lovgivning og håndheving av lovgivningen. De har fått på plass et regelverk, men har ikke tildelt noen lisenser ennå, sier Nikolaisen.

Så langt er det fiskerimyndighetene på Seychellene som tester ut oppdrettsmulighetene.

- Vi har også introdusert merdoppdrett for dem, og vært nede og bistått ved bygging. De hadde kjøpt merder fra Sør-Afrika, men hadde aldri satt sammen merder før, sier seniorrådgiveren.

zoomMerdene er kjøpt fra Sør-Afrika.
Merdene er kjøpt fra Sør-Afrika.

Anlegg på land

Det er avsatt en del soner rundt øystaten som myndighetene mener fungerer for oppdrett.

- I en av disse sonene designet vi, og satte ut et lite anlegg på to merder. Planen er å ha stamfisken der, sier Nikolaisen.

Seychellene satser på oppdrett av lokale fiskearter med navn som Emperor snapper, Mangrove snapper og Brown marbled grouper. I tillegg er det aktuelt med oppdrett av kråkeboller.

- Fiskerimyndighetene har på egenhånd fått bygget et lite landbasert anlegg for å få på plass stamfisk, sier Nikolaisen.

Der går de ulike fiskeartene i egne kar, men de vil gå sammen i merdene når de blir satt ut i sjøen.

Bading og oppdrett

- Ligger forholdene til rette for oppdrett på Seychellene?

- Ja, Seychellene har en økonomisk sone som er nesten like stor som den Fastlands-Norge har. Det er ikke særlig dypt, og det er værmessig bra. En monsun der er som en middels bris i en fjord her, sier Nikolaisen.

Han synes det er vanskelig å si hvor langt unna landet er en kommersiell oppdrettsnæring.

- Det kommer an på den egentlige viljen. De som jobber med det i fiskerimyndighetene er veldig gira, men Seychellene er en kjent turistnasjon, og det er ikke sikkert alle synes at de to næringene på badestrendene er noen god kombinasjon, sier seniorrådgiveren. 

zoomHer sammenstilles ringene til merden.
Her sammenstilles ringene til merden.

Åpner for utenlandske aktører

De første lisensene i Seychellene vil bli tildelt lokale investorer, men når de har fått etablert seg, vil det bli åpnet opp for utenlandske aktører.

- Myndighetene er for private og utenlandske direkteinvesteringer i havbruk. Med den nåværende stansen i utviklingen av store turistetableringer, håper vi at utenlandske investeringer i akvakultur vil øke de utenlandske investeringer i landet, sier havbrukssjef Aubrey Lesperance til Seychelles News Agency.

Stansen han viser til gjelder større hotellutbygginger, og har vart i flere år. Dette har myndighetene gjort for å få kontroll over utviklingen.

Nye muligheter

Nikolaisen tror satsingen på havbruk kan gi et nytt marked for norske leverandører.

- Ja, akvakultur er i høyeste grad i langt større utvikling ute i verden enn i Norge. Det skjer mye i resten av verden, og det går langt fortere enn her. Den dagen laksen ikke tjener så godt, tror jeg mange vil se utenfor grensene, sier han. 

zoomForholdene langs kysten er gode for oppdrett, ifølge Jonny Nikolaisen.
Forholdene langs kysten er gode for oppdrett, ifølge Jonny Nikolaisen.

Skal du på Danfish? Velkommen til arrangementet vårt Fremtidens fiskebåt!

( VILKÅR )
 
Del saken