Med gjennomlysingsteknologien kan fisken automatisk sorteres etter art ved levering.Foto: HySpecx, Norsk Elektro Optikk
Med gjennomlysingsteknologien kan fisken automatisk sorteres etter art ved levering.Foto: HySpecx, Norsk Elektro Optikk
Med gjennomlysingsteknologien kan fisken automatisk sorteres etter art ved levering.Foto: HySpecx, Norsk Elektro Optikk

I 16 år har de jobbet med utviklingen av dette kameraet. Neste år kommer det på markedet.

Gjennomlysingsteknologien gjør det mulig å gi et objektivt mål på hva som er god kvalitet allerede ved levering av hvitfisk på mottaksanlegg

Fisken blir belyst på produksjonslinja, og blodinnhold i fiskemuskelen måles gjennom lyset som reflekteres tilbake til en sensor. Fisken kan dermed sorteres på direkten i ulike kvalitetsklasser baser på blodinnhold.

Hyperspektralt kamera

I løpet av neste høst skal teknologien som muliggjør denne kvalitetsmålingen være klar til å selges som «hyllevare» og tas i bruk i industriell skala.

- Maskinen er utprøvd. Vi ser at teknikken fungerer. Vi klarer å analysere dataene fortløpende så snart de genereres, og maskinen er i ferd med å integreres med graderen - sorteringsmaskinen - på produksjonslinja. Vi er klare til å sette maskinen i produksjon, sier seniorforsker Karsten Heia i Nofima i en pressemelding.

Han har samarbeidet med teknologiutviklerne i Norsk Elektro Optikk (NEO) om å utvikle et hyperspektralt kamera til bruk på mat i 16 år.

zoomSeniorforsker Karsten Heia i Nofima.
Seniorforsker Karsten Heia i Nofima.

Har testet i Båtsfjord

I fjor startet Nofima og NEO et samarbeid med industriselskapene Maritech, Lerøy Norway Seafood og Havfisk om utvikling av en kommersiell maskin til denne typen kvalitetsmåling. 

Maritech er den største globale leverandør av programvare til sjømatindustrien, og er den industripartneren som skal kommersialisere produktet om et år. Utprøvingen har vært gjort på Lerøys anlegg i Båtsfjord i Finnmark.

- For hvitfisk kan vi gjøre målingene på rund fisk, altså før noen setter kniven i den. Vi vet at 30-40 prosent av det som kommer på land har en for høy andel av blod i muskelen. Vet å sortere ut disse før neste ledd i produksjonslinja, får man flere og mer lønnsomme alternativer til hvordan fisken bør videreforedles. Det er mye dyrere å sende den inn på filetlinja og først oppdage reell kvalitet der, sa Heia til Tekfisk i fjor.

Forskningsprosjektet KVASS - Kvalitetsmåling på hvitfisk gjennom analyse av spektrale bilder i sanntid - er et «prosjekt i bedrift», finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

( VILKÅR )
 
Del saken