Satellitten Sentinel-2 tar krystallklare bilder fra verdensrommet. Dette bildet viser Reykjavik på Island.Foto: ESA
Satellitten Sentinel-2 tar krystallklare bilder fra verdensrommet. Dette bildet viser Reykjavik på Island.Foto: ESA
Satellitten Sentinel-2 tar krystallklare bilder fra verdensrommet. Dette bildet viser Reykjavik på Island.Foto: ESA

Vil selge satellittovervåkning av ulovlig fiske

Oppstartsselskapet Vake vil overvåke uregulert og ulovlig fiske fra verdensrommet via satellitten Sentinel-2.

Selskapet har fått 700.000 kroner fra Innovasjon Norge til kommersialisering.

Uregulert og ulovlig fiske regnes som en av verdens største globale miljø- og samfunnsøkonomiske utfordringer rettet mot miljøkriminalitet. Tapet estimeres ifølge det nye selskapet Vake AS til opp mot 23 milliarder dollar på verdensbasis.

Hvem skal finansiere?

- I all hovedsak bruker vi satellittdata, bilder av verden som vi ser opp mot AIS (automatisk identifikasjonssystem). Da ser vi hvem som ikke oppgir hvor de er. Så kan man gå operativt ut med drone for å se nærmere på dem, eller få høyere oppløsning på satellittbilder, men da blir prisen deretter, sier daglig leder Adrian Tofting i Vake til Tekfisk.

- Første spørsmål jeg stiller meg er hvem som skal betale for tjenesten?

- Vi jobber med akkurat det. Det har vært kontakt med blant annet Nato, Kystverket, Fiskeridirektoratet og forsikringsselskaper, sier han.

zoomOVERVÅKNING: Sentinel-2, en optisk satellitt som ser i farger og infrarødt for å holde øye med vegetasjonsdekke, skogmasse, jordbruk, plantevekst, elver, innsjøer, og kystlinjer.
OVERVÅKNING: Sentinel-2, en optisk satellitt som ser i farger og infrarødt for å holde øye med vegetasjonsdekke, skogmasse, jordbruk, plantevekst, elver, innsjøer, og kystlinjer.

Gründerne har fått med seg en internasjonal aktør som jobber med deteksjon av fiske gjennom analyse av AIS-data, men Tofting vil foreløpig ikkr røpe hvem det er.

- Innen fiskeri har vi en internasjonal aktør som analyserer AIS på adferd. Mange slår av AIS og vi finner de mørke via satellitt. Dette kan være interessant for blant annet Kystverket. De får data fra forskjellige steder, sier Tofting.

Nato interessert

Han forteller om stor interesse fra Nato, Kystverket, Fiskeridirektoratet og forsikringsselskaper. 

Selskapet har også fått stor oppmerksomhet fra flere internasjonale aktører det siste året. Før sommeren vant gründerne Natos Innovation Challenge, i august vant de Esas innovasjonskonkurranse i Romania og nylig vant de Esas International Space App Camp som fant sted i Roma.

zoomVANT: Vinnerne av 2019 Space App Camp. Fra venstre: Bjørnar Brende Smestad, Lars Henrik Berg-Jensen, Adrian Tofting, Thomas Stendahl Leira.
VANT: Vinnerne av 2019 Space App Camp. Fra venstre: Bjørnar Brende Smestad, Lars Henrik Berg-Jensen, Adrian Tofting, Thomas Stendahl Leira.

- Vi har fått god respons. For rederier kan det være overvåkning av pirater. I fiskeri er det overvåkning av uregulert og ulovlig fiske. Vi utforsker mange mulige veier fremover, der arbeidet mot ulovlig fiske i seg selv utgjør et eget marked for Vake. Gjennom dialog med skipsindustri og myndigheter ser vi også etter andre relevante applikasjoner og nye samarbeidspartnere til pilotprosjekter, sier Tofting.

AIS

  • Automatisk identifikasjonssystem eller Automatic Identification System er et antikollisjonshjelpemiddel for skipsfarten.
  • Fartøyer som har utstyr for AIS om bord sender ut og utveksler informasjon om sin identitet, posisjon, fart, kurs, osv. over frekvenser på VHF-båndet.
  • AIS brukes også av maritime trafikksentraler for å holde oversikt over skipstrafikken innen sine ansvarsområder.
  • Etter krav fra IMO skal fartøyer over 300 brutto registertonn i internasjonal fart ha utstyr for sending og mottak av AIS-signaler. 
  • De aller fleste skip har i dag AIS.

Innovasjonsstøtte

I tillegg til de 700.000 kronene fra Innovasjon Norge, har selskapet hentet inn tilsvarende beløp fra en investor i bransjen. Vake AS eies av de tre gründerne Lars Henrik Berg-Jensen, Adrian Tofting, Thomas Stendahl Leira og Itera AS med en fjerdedel hver. Itera har støttet gründerne i oppstartsfasen gjennom deres start-up Studio.

- Hvilke ambisjoner har dere innen salg og omsetning?

- Jeg kan ikke si det på stående fot, det er også litt tidlig å si før vi har avklart hvilken retning vi velger, sier gründeren.

Går under radaren

Med observasjonsdata fra satellitten Sentinel-2, skal selskapet lære opp maskiner til å gjenkjenne skip i store bilder. På denne måten vil Vake forhindre skip fra å «gå under radaren», ved ikke å rapportere sin posisjon. 

I tillegg til å oppdage skip som har slått av sin posisjonsdeling, vil man ved hjelp av teknologien se hvilken retning skipene er på vei, gjenkjenne type skip og anslå hvor tungt skipene er lastet. Algoritmen gjør det også mulig å skille skip fra havgående vindmøller, oljerigger, isfjell på drift og alt annet som beveger seg på havoverflaten, ifølge en pressemelding.

Kristine Koslung, forretningsutvikler hos Kjeller Innovasjon, synes det har vært engasjerende å jobbe med Vake det siste året. 

- Jeg har klokkertro på selskapet, og ser frem til å følge det dyktige og dedikerte teamet videre, sier hun i meldingen.

Skal du på Danfish? Velkommen til arrangementet vårt Fremtidens fiskebåt!

( VILKÅR )
 
Del saken