ENORME MENGDER: Makrellbestanden er enorm. Det betyr store kvoter neste år.Arkivfoto: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet
ENORME MENGDER: Makrellbestanden er enorm. Det betyr store kvoter neste år.Arkivfoto: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet
ENORME MENGDER: Makrellbestanden er enorm. Det betyr store kvoter neste år.Arkivfoto: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet

Makrellfest neste år: Forskerne mener fiskerne kan lande over 900.000 tonn

Det internasjonale havforskningsrådet ICES skrur opp kvoterådet på makrell for neste år med nær 20 prosent.

I dag presenterer ICES kvoteråd for makrell, norsk vårgytende sild, hestmakrell og kolmule. Og for makrell skrur forskerne opp rådet kraftig. Et relativt lavt fisketrykk og godt påfyll av ny makrell i gytebestanden, gjør at forskerne mener det kan fiskes opptil 922.064 tonn i 2020.

Stor gytebestand

Til sammenligning var det forrige og reviderte kvoterådet for 2019 på 770.358 tonn, altså er rådet for neste år økt med 20 prosent.  

Gytebestanden er anslått til å være 4,5 millioner tonn i 2020, melder Havforskningsinstituttet (HI) i en pressemelding. 

Sterke årsklasser er nå gytemodne

- De historisk sterke årsklassene med makrell fra 2016 og 2017 blir nå gytemodne. Samtidig er det ventet et mindre fiske i 2019 enn foregående år, i forhold til bestandsstørrelsen. Det drar opp kvoterådet, sier Leif Nøttestad, bestandsansvarlig ved HI, i meldingen.

zoomBestandsansvarlig for makrell ved HI, havforsker Leif Nøttestad
Bestandsansvarlig for makrell ved HI, havforsker Leif Nøttestad

Makrellbestanden blir beregnet på bakgrunn av fangst i fiskeriet og fire mengdeindekser fra forskningen: Tråltoktet, rekrutteringsindeksen, eggtoktet og merke/gjenfangst.

Metoden for å bruke disse til å beregne makrellbestanden ble forbetra etter ein revisjon tidligere i år. Men det er usikkerhet også i årets anslag, som i hovedsak skyldes sprikende trender i indeksene.

Ned for sild

Norsk vårgytende sild har ikke hatt sterke årsklasser siden 2004. Gytebestanden er beregnet å være 3,65 millioner tonn i 2020. Forskerne anbefaler en kvote på inntil 525.594 tonn, ned 11 prosent fra 2019.

Landene som fisker nvg-sild ble ikke politisk enige om fordeling av totalkvoten for 2019. Summen av enkeltlandenes egne kvoter utgjorde 773.750 tonn i 2019.

- Sildebestanden fortsetter slakt nedover, men bestanden er fremdeles over føre-var-nivå. Derfor får vi ikke dramatiske endringer i kvoterådet, sier Erling Kåre Stenevik, bestandsansvarlig for nvg-sild ved HI.

Hestmakrell nær lavpunkt

ICES har beregnet at bestanden av vestlig hestmakrell nå er like over sitt historisk laveste nivå. Den lave bestanden utløser føre-var-tiltak som drar ned kvoterådet ytterligere. Forskerne anbefaler en kvote på 83.954 tonn i 2020, ned 42 prosent fra fjorårets råd.

Rådet for kolmule i 2020 er på inntil 1.161.615 tonn, mot 1.143 629 tonn i 2019.

Kolmula har hatt svak rekruttering de siste par årene, men hadde en periode med god rekruttering før 2017. Fremdeles er det de sterke årsklassene som utgjør gytebestanden.

( VILKÅR )
 
Del saken