Her er et anlegg med mange luftslanger i sjøen. Med automatisering kunne en tatt bort seks luftslanger.Foto: Rune Gangstø
Her er et anlegg med mange luftslanger i sjøen. Med automatisering kunne en tatt bort seks luftslanger.Foto: Rune Gangstø
Her er et anlegg med mange luftslanger i sjøen. Med automatisering kunne en tatt bort seks luftslanger.Foto: Rune Gangstø

Nå skal dødfiskhåndteringen automatiseres og digitaliseres

Lift Up leverer pumpesystemer for å ta seg av laksen som dør i merdene. Fremover skal operasjonene bli mer effektive.

Frem til i dag har håndteringen av dødfisk foregått analogt og manuelt. Det vil si at død fisk i oppdrettsnota pumpes med luftslanger fra bunnen av merden opp til merdkanten og videre i et rørsystem inn til fôrflåten. 

- Vi ser nå at det er behov for digitalisering og en effektivisering. Vi jobber med elektronisk styring, sier Anders Aadland Fossmark, prosjektingeniør i Lift Up, til Tekfisk. 

Sentralisert system

Lift Up er Norges største leverandør av utstyr for dødfiskoppsamling i åpne merder. De selger utstyr til alle land som driver med oppdrett. 

De siste åtte-ti årene har de utviklet et sentralpumpesystem Det vil si at systemet kan styres fra fôrflåten. 

- Vi har utviklet systemet fra å være en båtoperasjon som må skje ute på merdene, til å bli en manuell operasjon som skjer inne på fôrflåtene i trygge omgivelser, sier Fossmark. 

Færre slanger i sjøen

Ved årsskiftet tok de utviklingen et skritt videre. Dødfiskhåndteringen skjer ved hjelp av manuelle ventiler på fôrflåten, men nå flytter de ventilene ut på merdene, som så styres via ethernet og kontrollsystem. 

- Da slipper du å ha luftslanger som går til hver enkelt merd. Nå har du én, med fordeling inn til merdene, forteller Fossmark. 

Mer effektivt og tryggere

Den første og foreløpig eneste kunden som har fått et automatisk dødfisksystem fra Lift Up, er Eide Fjordbruk i Fusa i Hordaland. Ett anlegg er klart, og et annet på vei. 

Teknisk sjef Erlend Eide forteller at det nye systemet gjør at de ansatte får mer tid til det som genererer verdier i stedet for å bruke mye tid på dødfisken. I tillegg er det viktig å ha færrest mulig gjenstander i sjøen, spesielt på eksponerte lokaliteter.

- Vi vil ha færrest mulig kabler. Det gir mindre problemer under storm, lenger oppetid og redusert HMS-risiko, sier Eide.

Systemet gjør det også lettere å ta unna dødfisken hver dag, slik de er forpliktet til å gjøre, men som kan være vanskelig om været er for dårlig. 

zoomTeknisk sjef Erlend Eide i Eide Fjordbruk. 
Teknisk sjef Erlend Eide i Eide Fjordbruk. 

Ønsker automatisk telling

Fremdeles må fisken telles manuelt. Fisken telles via en fiskevelferdsapp til Searis og registreres til dataplattformen Clarify. Dette gir de ansatte et «live» overblikk over fiskehelsestatusen, forklarer Eide.

- Neste steg blir å få automatisert denne manuelle operasjonen. Men det er nok et stykke frem, sier Eide.

Eide Fjordbruk har samarbeidet med automasjonsselskapet Embicon om kontrollsystemet. Det er også dem Lift Up vil samarbeide med videre. 

Her kan du høre podkast med daglig leder Sondre Eide i Eide Fjordbruk, der han forteller hvordan de jobber med digitalisering: 

Må koble seg på andres systemer

Når dødfiskprosessen digitaliseres og automatiseres, er Lift Up avhengig av en kommunikasjonsvei fra fôrflåten og ut til merden. 

- Kundene er interesserte i å få vekk dødfisken på en effektiv måte, men er ikke villige til å betale så mye for det. Da må vi lage et system til en fornuftig pris, sier Fossmark. 

Det innebærer blant annet at de ikke kan legge ut et helt nytt fibernettverk på lokalitetene, men må gjøre nytte av nettverkene som allerede eksisterer der. Frem til i dag har ikke nødvendigvis det vært så enkelt. 

- Vi opplever at det finnes mange stengte systemer. Kunder snakker om det, og vi ser det i praksis på merdkanten. De har gjerne fem-seks kontrollskap i tillegg til mange skjermer på kontrollrommene, sier Fossmark. 

zoomLokaliteten Landøy til Eide Fjordbruk der de har laget prototypen til Lift Up.
Lokaliteten Landøy til Eide Fjordbruk der de har laget prototypen til Lift Up.

Positive og negative sider

Hos Eide Fjordbruk har de kunnet koble seg på eksisterende infrastruktur. 

- De ønsker ikke å ha for mange parallelle systemer og har vært veldig på at de vil ha oss inn på sitt system. Det er en positiv ting. Samtidig kan det være risikabelt, sier Fossmark. 

- Risikabelt? 

- Du gir på en måte fra deg kontrollen, og så gjør vi oss avhengig av noen andre. Men vi har også muligheten til å kjøre systemene manuelt om alt går ned. Sånn sett har vi tenkt at det er verdt risikoen. 

Åpnes opp

I mange år har nettsystemene vært proprietære, det vil si produsenteid programvare der opphavsrett brukes til å beskytte eierskapet. Kort sagt at konkurrenter ikke får koble seg på nettverket. 

Nå har imidlertid begge de største aktørene, Akva Group og Scale AQ, signalisert at de jobber med å åpne opp systemene sine.  

zoomStyreleder og eier i selskapet Milan Markovic under en omvisning i Sealabs lokaler under Aqua Nor.
Styreleder og eier i selskapet Milan Markovic under en omvisning i Sealabs lokaler under Aqua Nor.

Ingen trussel med åpenhet

Et selskap som har utviklet åpne fibernettverk både over og under vann, er Sealab Ocean Group i Trondheim. Selskapet utvikler og selger kamerateknologi, men trengte infrastruktur for at kundene kunne ta utstyret deres i bruk. 

- Våre grensesnitt er åpne og snakker med hvilke som helst andre systemer, sier styreleder og medeier Milan Markovic til Tekfisk. 

Under en presentasjon på Aqua Nor kom Markovic med temmelig skarp kritikk av stengte systemer. 

- Å ha åpne grensesnitt som gjør at ulike systemer snakker sammen, er ingen trussel, det er en mulighet, sier Markovic. 

Best for kunden

Lift Up har fått en ordre nå fra Mowi, som bruker nettverket til Sealab. Lift Up har vært i kontakt med dem og fått beskjed om at det ikke er noe problem å koble seg opp via deres nettilgang. 

- Vi må kunne samarbeide så kundene får det enkleste og beste systemet. Det er jo alle tjent med, sier Fossmark. 

( VILKÅR )
 
Del saken