Mindre plastutslipp fra oppdrettsnæringen enn tidligere antatt

NRK Nordland melder at en ny modell viser at oppdrettsnæringen slipper ut betydelig mindre mikroplast i havet enn man trodde tidligere. 

I 2017 anslo Naturvernforbundet at slitasje på fôringsrørene ved norske oppdrettsanlegg stod for et utslipp på 300 tonn mikroplast i havet. Ny forskning viser at det er langt mindre, men likevel like mye mikroplast som all klesvask i Norge slipper ut årlig.

Mellom 10 og 100 tonn årlig

Ifølge seniorforsker Bjørn Vidar Vangelsten fra Nordlandsforskning var ikke Naturvernsforbundets anslag basert på gode beregninger.

- De gjorde bare noen få målinger på ett rør, og så skalerte de det opp til et nasjonalt estimat. 

En ny forskningsrapport om havplast fra SALT og Nordlandsforskning viser helt andre tall. Som en del av den nye forskningsrapporten har Vangelsten laget en modell som simulerer utslippet av mikroplasten.

Han kom fram til at det er mellom 10 og 100 tonn hvert år.

- Sannsynligvis overskrider det ikke 100 tonn. Vi ligger i hvert fall vesentlig under Naturvernforbundets estimat, sier Vangelsten til kanalen.

( VILKÅR )
 
Del saken