Videosleden skal settes ut i havet.Foto: Ann Merete Hjelset / Havforskningsinstituttet
Videosleden skal settes ut i havet.Foto: Ann Merete Hjelset / Havforskningsinstituttet
Videosleden skal settes ut i havet.Foto: Ann Merete Hjelset / Havforskningsinstituttet

Ny videoslede kan erstatte trål når forskerne skal finne ut mer om kongekrabben

Videosleden svever to-tre meter over havbunnen, og skal være mer skånsom enn trål.

Den ble prøvd for første gang under et krabbetokt i høst. 

- Vi håper at videosleden blir et nyttig redskap og etterhvert gir oss bedre grunnlag for å beregne kongekrabbebestanden enn det vi har i dag, sier havforsker Jan H. Sundet i en melding. Han er bestandsansvarlig for kongekrabbe ved Havforskningsinstituttet.

Gir mer detaljert oversikt

Videosleden kan erstatte trålen som havforskerne bruker i dag når de skal skaffe data som går inn i bestandsberegningene deres.

- Trålen gir oss ikke sikre nok data, men det er den beste metoden vi har hatt til nå. Forsøkene med videosleden viser at vi kan få mer detaljert oversikt over antallet krabber i løypa til sleden. I neste omgang kan vi dra nytte av denne informasjonen i modellene vi bruker for å lage bestandsberegninger, sier Sundet.

Under årets tokt i flere fjorder i Finnmark, har han og kollegene brukt både videoslede og trål for å sammenligne krabbemengden de ulike redskapene dekker.

Testes på haneskjell

Trålen som brukes under krabbetoktene graver seg et stykke ned i bunnsedimentene.

- Dermed skader vi sjøbunnen med tråltrekkene våre. Videosleden er mye snillere mot organismene som lever der. Den svever omtrent to-tre meter over bunnen og har en kjetting i hvert hjørne som berører bunnen. Dermed får vi også en miljøgevinst ved å bruke videosleden, sier Sundet i meldingen.

Han håper sleden etter hvert også kan brukes til å kartlegge snøkrabbebestanden i Barentshavet.

- I desember skal vi på haneskjelltokt for første gang sia 1991, og vi kommer til å prøve ut videosleden da også.

Vil videreutvikle sleden

Forskeren ser for seg at sleden kan utstyres med akustiske måleinstrumenter som registrerer både krabbe og ujevnheter på havbunnen.

- Dermed blir den også lettere å manøvrere. I dag sleper vi sleden etter et forskningsfartøy når den er i bruk, men jeg ser ikke bort fra at vi kan få selvdrevne varianter av sleden, en slags undervannsdroner eller lignende, sier Sundet.

Her kan du se Havforskningsinstituttets video av sleden:

( VILKÅR )
 
Del saken