STÅR DÅRLIG TIL: Forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) gjennomfører en omfattende undersøkelse om hvilke faktorer som påvirker torsken i Nordsjøen.Foto: Stine Hommedal, HI
STÅR DÅRLIG TIL: Forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) gjennomfører en omfattende undersøkelse om hvilke faktorer som påvirker torsken i Nordsjøen.Foto: Stine Hommedal, HI
STÅR DÅRLIG TIL: Forskere ved Havforskningsinstituttet (HI) gjennomfører en omfattende undersøkelse om hvilke faktorer som påvirker torsken i Nordsjøen.Foto: Stine Hommedal, HI

Nordsjøtorsken er i dårlig forfatning - mister miljøstempel

Fisket på nordsjøtorsk vurderes ikke lenger som bærekraftig. Torsken i Nordsjøen mister miljøstempelet MSC.

Siden juni 2018 har nordsjøtorsk fisket av norske fiskere hatt MSC-sertifisering. Dette er et miljømerke som anerkjenner og belønner bærekraftige fiskerier. 

Forskerne er bekymret

Men nå er forskerne bekymret for nordsjøtorsken. Fiskepresset er for hardt. Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) vurderer at bestanden er synkende. For 2020 er kvoterådet på nordsjøtorsk kraftig redusert - med 63 prosent fra 2019.  2020-kvoterådet på 10.457 tonn er, en reduksjon på 70 prosent fra den fastsatte kvoten for 2019.

Det siste rådet fra forskerne på nordsjøtorsk fikk sertifiseringsselskapet DNV GL til å iverksette en fremskyndet revisjon. Selskapet har nå suspendert MSC-sertifikatet på nordsjøtorsk fra og med 24. oktober. Det melder forbundet Fiskebåt på sine nettsider.

MSC

Marine Stewardship Council (MSC) er en internasjonal ideell organisasjon. 

Miljømerket og sertifiseringsprogrammet anerkjenner og belønner bærekraftige fiskerier, og bidrar til å skape et mer bærekraftig sjømatmarked. 

Suspensjonen gjelder torsk fanget sør for 62 grader i ICES område IIIa og IV. Nordsjøtorsk er en del av et MSC-sertifikat som også gjelder sei, lysing og hyse. Disse artene berøres ikke av suspensjonen.

Sertifisert fisk som er landet og lagret før denne datoen, kan fremdeles omsettes som sertifisert, så fremt fangstdato kan dokumenteres gjennom verdikjeden, viser Fiskebåt til.

Dårlig rekruttering

Rekrutteringen til nordsjøtorskbestanden er dårlig, og forskerne er igang med å avdekke årsaken til dette. De første resultatene i et forskningsprosjekt satt i gang av Havforskningsinstituttet antyder at høyere temperatur under gyteperioden er en viktig årsak til den reduserte rekrutteringen. Varmere sjø er kritisk for torsken i Nordsjøen, skrev Tekfisk tidligere i år. Ved en sjøtemperatur på 9-10 grader blir torskeegg så dårlig at det går ut over reproduksjonen.

( VILKÅR )
 
Del saken