Under den offisielle åpningen av Veterinærinstituttet nye nasjonale senter for digital fiskediagnostikk i Harstad feiret ordfører Kari-Anne Opsal og adm.dir Gaute Lenvik med alkoholfrie bobler.Foto: Mari Press, Veterinærinstituttet
Under den offisielle åpningen av Veterinærinstituttet nye nasjonale senter for digital fiskediagnostikk i Harstad feiret ordfører Kari-Anne Opsal og adm.dir Gaute Lenvik med alkoholfrie bobler.Foto: Mari Press, Veterinærinstituttet
Under den offisielle åpningen av Veterinærinstituttet nye nasjonale senter for digital fiskediagnostikk i Harstad feiret ordfører Kari-Anne Opsal og adm.dir Gaute Lenvik med alkoholfrie bobler.Foto: Mari Press, Veterinærinstituttet

Nå er det nye senteret for digital fiskediagnostikk åpnet

Digitalisering gjør at eksperter som sitter på ulike steder kan vurdere de samme snittene og komme frem til en konklusjon raskere og mer effektivt og sikkert enn i dag.

Veterinærinstituttets nye senter for digital diagnostikk ligger i Harstad, og skal ta i mot fiskeprøver som inngår i nasjonale overvåkningsprogrammer.

Omleggingen skal styrke instituttets kunnskapsstøtte til forvaltningen og gi raskere og bedre tilpassede tjenester til oppdrettsnæringen, ifølge en pressemelding.

Veterinærinstituttet har fått støtte av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) til å digitalisere og samordne det som hittil har vært manuelt utført histopatologi (diagnostikk ut fra tynne snitt av vev).

- På sikt ser vi muligheter for å bruke maskinlæring for å utvide bruken av automatiserte analyser av digitale snitt. Programvare vi ønsker å benytte kan utrettelig lære å lete etter og identifisere strukturer og forandringer i snittene under overvåkning av gode patologer, sier avdelingsdirektør for fiskehelse ved Veterinærinstituttet, Edgar Brun i meldingen.

Overgangen skjer stegvis. Fiskehelsetjenesten Åkerblå har vært pilotbruker og har allerede sendt prøver til Harstad i en periode. Alle som tidligere har sendt til Trondheim skal sende prøver til Harstad.

( VILKÅR )
 
Del saken