Smoltifiseringen skjer raskere i oppdrett enn ute i naturen. Foto: Lars Arvid Oma
Smoltifiseringen skjer raskere i oppdrett enn ute i naturen. Foto: Lars Arvid Oma
Smoltifiseringen skjer raskere i oppdrett enn ute i naturen. Foto: Lars Arvid Oma

Forskere skal finne ut om intensiv smoltproduksjon er årsaken til hjerteproblemer hos laks

- Hvis smolten produseres for raskt, vokser kroppen fra hjertet, sier forsker Ida Beitnes Johansen ved NMBU.

Opp til 20 prosent av laksen dør før slakt, ofte fordi hjertet stopper. Nå har NMBU sammen med flere partnere fått 10 millioner kroner av FHF til å finne ut om årsaken ligger i laksens tidlige liv.

- Det er veldig lite som har blitt gjort på hva som skjer med hjertet under smoltifisering og hvordan det påvirker hjertet, sier Johansen til Tekfisk. 

Robust smolt

I naturen bruker laksen 2-5 år på å gå fra ferskvannsfisk til saltvannsfisk. Oppdrettere bruker blant annet lys og temperatur for å få denne prosessen til å gå raskere. 

- Hypotesen er at spesielt i smoltifiseringen driver de kanskje produksjonen for intensivt. I dette prosjektet ønsker vi å dra det tilbake til start, sier kommunikasjonsrådgiver Maja Bævre-Jensen i FHF.

Det innebærer at smolten ikke blir manipulert med lys og temperatur, men lages slik den ville blitt i naturen. Slik skal man se om smolten blir mer robust.

NMBU fikk oppdraget gjennom en utlysning FHF hadde før sommeren som gikk nettopp på å få mer robust smolt. Johansen er glad for å få ta fatt på prosjektet.

- Jeg har tidligere jobbet med hjertesykdom hos laksefisk, og har hatt lyst til å jobbe med det igjen lenge. Det er veldig gøy at vi har fått muligheten nå, sier hun.

Smoltifisering

  • Som en forberedelse til overgangen fra ferskvann til saltvann går laksen gjennom en serie med uavhengige, men koordinerte fysiologiske endringer. 
  • Denne prosessen kalles smoltifisering.

Kilde: Eurofins

Skal sammenligne rask og treg produksjon

I de neste årene skal forskerne både produsere rask smolt slik det gjøres i dag, og treg smolt under mer naturlige forhold. 

- Vi skal overvåke hjertehelsen på forskjellige måter, og følge hele produksjonssyklusen til slakt for å se om laksen får bedre hjertehelse, sier Johansen. 

Laksen skal også gjennom avlusning for å sjekke om det er forskjeller på de to gruppene. 

- Bakgrunnen for prosjektet er hjertelidelsene man ser hos oppdrettlaks. I tillegg har oppdrettslaksen avvikende hjertefasong sammenlignet med villaks, sier prosjektlederen. 

zoomForsker Ida Beitnes Johansen ved NMBU.
Forsker Ida Beitnes Johansen ved NMBU.

Hjertevekten øker

Årsaken til hjertelidelsene er stort sett ukjente, ifølge forskeren. Nå vil de teste teorien om at det kan skyldes intensiv smoltproduksjon. 

- Måten smolten produseres på i dag skjer raskere enn i naturen. Og man vet at i naturen remodelleres hjertet når fisken smoltifiseres. Vill laksesmolt får en relativ økning i hjertevekt på 70 prosent. Det skjer fordi hjertet spiller en så viktig rolle i den perioden av laksens liv, sier Johansen.

Når laksen kommer i saltvann, får den blant annet tykkere blod og økt blodstrøm til organene. For at hjertet skal håndtere overgangen, skjer det en stor endring i denne fasen. 

- Hvis smolten produseres for raskt, vokser kroppen fra hjertet. Tidligere forsøk har vist at hjertet ikke hang med, sier Johansen.

Tar igjen veksten?

Forsøket skal vare til 2022, og partnere i prosjektet er Havforskningsinstituttet, Niva, Aqua Kompetanse og Pharmaq Analytic. Johansen håper de klarer å finne ut om naturlig smoltifisering er bedre for hjertet til laksen.

- Tror du oppdretterne da er villige til å ha en langsommere smoltifisering?

- Noen har gjort det allerede, sier Johansen, og viser til Sørsmolt, som bruker lengre tid i settefiskfasen.

- Vi har også noen indikasjoner på at smolten som produseres tregt, faktisk tar igjen veksten i sjø, legger hun til.

Mye av fisken som dør av hjertelidelser, dør rett før slakt.

- Det innebærer et betydelig økonomisk tap, og det er for tidlig å si om det vil lønne seg å kjøre treg smoltproduksjon. Men det er også andre aspekter, som fiskevelferd og helse, som er viktig å tenke på. Hvis man kan bedre hjertehelsen, som er et ganske stort problem, kan det være verdt det, sier Johansen. 

Forskjell på vår og høst

Produksjonssjef for settefisk hos SinkabergHansen, Elling Bøkestad, kjenner ikke til at rask smoltifisering kan påvirke hjertehelsen hos laks.

- Nei, det er en ukjent problemstilling for meg, sier han til Tekfisk.

Han viser til at fisken som leveres om våren går gjennom en langsom smoltifisiering, mens det går kjappere med høstfisken. 

- Dette bør man dermed ha data på fra før, sier Bøkestad.

- Er dere villige til å endre måten dere produserer settefisken på hvis det viser seg at det påvirker hjertet?

- Ja, det er klart man vil endre produksjonsmåten hvis man får bedre fisk av det.

( VILKÅR )
 
Del saken