«Polarstern» ved kai i Tromsø. I dag legger isbryteren ut på toktet hvor den skal ligge innefryst i isen i mer enn ett år.Foto: Gunnar Sætra / Havforskingsinstituttet
«Polarstern» ved kai i Tromsø. I dag legger isbryteren ut på toktet hvor den skal ligge innefryst i isen i mer enn ett år.Foto: Gunnar Sætra / Havforskingsinstituttet
«Polarstern» ved kai i Tromsø. I dag legger isbryteren ut på toktet hvor den skal ligge innefryst i isen i mer enn ett år.Foto: Gunnar Sætra / Havforskingsinstituttet

«Polarstern» skal fryse inn i isen, drive mot Nordpolen og lete etter fisk

Toktet skal følge i kjølvannet til Fridtjof Nansens «Fram»-ekspedisjon, og starter nå.

Toktet varer i 390 dager, og forskere fra 19 land deltar, melder Havforskningsinstituttet

«Polarstern» skal bruke ekkolodd for å finne ut om det er fisk under isen i Polhavet.

- Havforskningsinstituttet har ikke egne folk om bord, men vi skal få hjelp til å lete etter fisk i Polhavet. Det er for å få data til den såkalte Fiscao-prosessen. Der har Havforskingsinstituttet, sammen med forskere fra de andre signaturstatene en rolle i arbeidet med å skaffe kunnskap om fiskebestandene i Polhavet, sier forsker Harald Gjøsæter i meldingen.

Mer oversikt

Fiscao-prosessen (Fiscao = Fish Stocks in the Central Arctic Ocean) tar sikte på å skaffe kunnskap om fiskeressursene i den delen av Polhavet som ligger utenfor de økonomiske sonene til kyststatene Grønland/Danmark, Canada, USA, Russland og Norge.

- Vi vet at det finnes en del fisk like under isen, og en og annen fisk nede på bunnen. Men vi har ikke oversikt om det er så mye at det lønner seg å drive kommersielt fiske på disse bestandene. Det vet vi kanskje mer om når toktet med «Polarstern» er over om vel ett år, sier Gjøsæter.

Forbudt med kommersielt fiske

Havforskningsinstituttet skal samarbeide med professor Pauline Snoeijs Leijonmalm fra Universitetet i Stockholm. Hun har allerede gjort en del akustiske målinger i Polhavet under et tokt med den svenske isbryteren «Oden».

- De gjorde interessante funn, men det viste seg at det akustiske utstyret om bord i «Oden» ikke egnet seg til å måle fisk. Derfor var det vanskelig å tolke ekkogrammene på en god måte, sier forskeren.

I Fiscao-prosessen har landene rundt Polhavet blitt enige om å forby kommersielt fiske inntil videre. Viktige fjernfiskeaktører som Kina, Japan, Sør-Korea, Island og EU er også villige til å til å avstå fra kommersielt fiske i den internasjonale delen av Polhavet uten at bindende reguleringer er på plass.

- Selv om det neppe blir aktuelt med industrialiserte fiskeri i selve Polhavet, er det unikt at det blir startet forskning i et område før fiskeflåten får slippe til. Det gjør det mulig å kartlegge fiskeforekomster som ikke er påvirket av fiskeri, sier forskningsdirektør Geir Huse.

( VILKÅR )
 
Del saken