Kystverket satte 13. september opp en ny type solcelle- og vinddrevet AIS-basestasjon på øya Prins Karls Forland vest for SpitsbergenFoto: Kystverket
Kystverket satte 13. september opp en ny type solcelle- og vinddrevet AIS-basestasjon på øya Prins Karls Forland vest for SpitsbergenFoto: Kystverket
Kystverket satte 13. september opp en ny type solcelle- og vinddrevet AIS-basestasjon på øya Prins Karls Forland vest for SpitsbergenFoto: Kystverket

Kystverket etablerer en AIS-basestasjon i et område uten infrastruktur

Den er drevet av sol og vind, og skal overvåke skipstrafikken ved Svalbard. For første gang etableres AIS-basestasjon i et område uten infrastruktur.

Tidligere i måneden satte Kystverket opp en ny type solcelle- og vinddrevet AIS-basestasjon på øya Prins Karls Forland vest for Spitsbergen, heter det i en pressemelding.

Registrerer informasjon

I løpet av høsten skal to tilsvarende sol- og vinddrevne AIS-basestasjoner settes opp på Walterfjellet og Amsterdamøya på nordvestkysten av Spitsbergen. 

AIS

  • AIS er et automatisk identifikasjonssystem som er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre trafikkovervåking og sjøtrafikktjenester.
  • Kystverket etablerte i 2005 nettverket AIS Norge langs norskekysten. 
  • Nettverket er videre forbedret i senere år og består nå av om lag 70 basestasjoner. 
  • Disse fanger opp informasjon om alle passasjerskip og lasteskip over 300 bruttotonn, fiskefartøy over 15 meters lengde og mange mindre fartøy som også har utstyrt seg med AIS-sendere.
  • Kystverket drifter AIS Norge og distribuerer AIS data til andre offentlige myndigheter som har myndighetsoppgaver innen sivil trafikkovervåking og beredskap for å hindre og håndtere ulykker til sjøs.
Kilde: Kystverket

Når alle de tre stasjonene kommer i drift får Kystverket og andre norske myndigheter et kontinuerlig oppdatert situasjonsbilde av skipstrafikken. Basestasjonene vil fange opp AIS-signaler fra skip som seiler opptil 40 nautiske mil ut fra kysten i området fra Hornsund i sør til Amsterdamøya i nord. 

Basestasjonene registrerer informasjon om skipets identitet, posisjon, fart og kurs.

De aller første på sol og vind

Dette blir de første sol- og vindenergidrevne AIS-basestasjonene i Norge. Basestasjonene er utviklet av Kongsberg Seatex og er laget spesielt for å brukes på steder der det mangler infrastruktur som strøm og elektroniske kommunikasjonstjenester, og hvor det er viktig å ta spesiell hensyn til natur og miljø.

?- For Kystverket er dette et unikt og banebrytende prosjekt. I to år har vi testet ut ulike tekniske løsninger som gjør det mulig å drifte basestasjonene i isolerte, ekstremt værharde og miljøsårbare områder der det ikke finnes noen form for eksisterende infrastruktur. De nye basestasjonene skal driftes på vind og sol og blir 100 prosent utslippsfrie, sier prosjektleder i Kystverket, Harald Åsheim i pressemeldingen.

Flere kommer

Dataene fra Kystverkets AIS-basestasjoner blir distribuert til blant annet Hovedredningssentralene, Sysselmannen og Kystvakten.

- I 2020 og 2021 er det planer om å etablere AIS-basestasjoner også ved Sørkapp og på østsiden av Spitsbergen, inkludert Hinlopen. Vår målsetting er å ha et like godt bilde over skipstrafikken i farvannene ved Svalbard som det vi har langs kysten av fastlands-Norge, sier Dimmen.

zoomDet skal etter hvert komme flere slike AIS-stasjoner.
Det skal etter hvert komme flere slike AIS-stasjoner.
( VILKÅR )
 
Del saken