KLAR: Staben hos Lofoten Sea Products er for lengst på plass og klar til å teste den nymonterte sløyelinja. Her er formann Marzena Mazur (tv), sammen med Karol Lechnik, Katarzyna Gajownik og Andrzej Mazur, alle fra Polen. Ekteparet Mazur har allerede et par års fartstid fra mottaket og står for den daglige driften.Foto: Jon Eirik Olsen
KLAR: Staben hos Lofoten Sea Products er for lengst på plass og klar til å teste den nymonterte sløyelinja. Her er formann Marzena Mazur (tv), sammen med Karol Lechnik, Katarzyna Gajownik og Andrzej Mazur, alle fra Polen. Ekteparet Mazur har allerede et par års fartstid fra mottaket og står for den daglige driften.Foto: Jon Eirik Olsen
KLAR: Staben hos Lofoten Sea Products er for lengst på plass og klar til å teste den nymonterte sløyelinja. Her er formann Marzena Mazur (tv), sammen med Karol Lechnik, Katarzyna Gajownik og Andrzej Mazur, alle fra Polen. Ekteparet Mazur har allerede et par års fartstid fra mottaket og står for den daglige driften.Foto: Jon Eirik Olsen

Håper ny sløyelinje skal trekke flere fiskere til Lødingen

Sløying på land er det nyeste tilbudet til kystfiskebåter som vil levere fangst hos Lofoten Sea Products i Lødingen.

Etter to års drift av fiskemottaket er erfaringene såpass gode at daglig leder Lisbet Kristine Hansen i disse dager starter sesongen med både ny sløyelinje, større iskapasitet, tilbud om lineegning, og flere ansatte ved anlegget midt i havna.

Seien viktigst

- Ofotfjorden, Tysfjorden, Kanstadfjorden og Tjeldsundet er spennende områder i fiskerisammenheng, og vi håper dette tilbudet skal trekke flere båter til Lødingen. Fiskerne i dag ønsker fasiliteter som sløying i land, og vi vil ikke henge etter i den utviklingen. På litt sikt ser vi også restråstoffet som en verdifull ressurs i denne sammenhengen, sier Hansen.

Seien er fiskeslag nummer én i fjordområdene rundt Lødingen, men det fiskes også en god del av blant annet kveite, torsk, brosme, lyr og lange. Med dette grunnlaget vil Lofoten Sea Products være en naturlig base for den lokale sjarkflåten, men også fremmebåter som vil utvide vintersesongen skal ifølge Hansen bli tatt godt imot i Lødingen.

zoomSENTRALT: Midt i havna i Lødingen ligger fiskemottaket, med solid kai og ellers de fasiliteter sjarkflåten kan trenge. Her har også Hansen-rederiet base for sine to båter.
SENTRALT: Midt i havna i Lødingen ligger fiskemottaket, med solid kai og ellers de fasiliteter sjarkflåten kan trenge. Her har også Hansen-rederiet base for sine to båter.

Skjermet for været

Stedet nord i Nordland har rike fiskeritradisjoner, og det lokale miljøet omfatter i dag både mekanisk verksted og pelagisk fiskemottak.

- På yttersida av Lofoten og Vesterålen kan været tidvis by på tøffe utfordringer som fiskerne her på innersida stort sett er spart for, sier Hansen.

I løpet av de nærmeste dagene er anlegget klar til å ta imot de første landingene. Deretter er planen at det skal holdes åpent halve året, fram til i april.

- Et kjærkomment tilbud i dette området. Fiskeressursene finnes, men det blir ofte lange veier å gå for fiskerne. Mottaket i Lødingen bedrer den situasjonen betydelig, sier omsetningssjef Willy Godtliebsen i Norges Råfisklag i en kommentar til den siste tilveksten på lista over fiskemottak i salgslagets distrikt.

zoomNORDOVERTUR: Lisbet Kristine Hansen er med på sesongåpningen av fiskemottaket, men drar i oktober til Finnmark for å fiske den fortsatt gjenstående torskekvoten på sjarken
NORDOVERTUR: Lisbet Kristine Hansen er med på sesongåpningen av fiskemottaket, men drar i oktober til Finnmark for å fiske den fortsatt gjenstående torskekvoten på sjarken "Åse" i bakgrunnen. Båten er linerigget, og ble overtatt fra Båtsfjord i sommer. 

Utvider staben

- Med nytt utstyr trenger vi også mer folk, og staben utvides nå fra to til fire-fem personer, forteller Hansen, som også kan tilby vante lineegnere og egen egnebu for dem som måtte ønske det.

Fiskeproduksjon lokalt ut over sløying og pakking står også på programmet. Henging er nevnt, men Lofoten Sea Products ser også på andre muligheter som en oppfølging av de mulighetene sløyelinja gir.

- Dette er et løft for oss, men vi håper investeringene nå skal gagne både fiskerne og mottaket, sier Hansen.

zoomLødingen er kanskje ikke mest kjent som et sted i Lofoten. Men forbindelsen er likevel tradisjonelt nær nok til å forsvare navnet, mener eieren.
Lødingen er kanskje ikke mest kjent som et sted i Lofoten. Men forbindelsen er likevel tradisjonelt nær nok til å forsvare navnet, mener eieren.
zoomMarzena Mazur er sjef på kaia.
Marzena Mazur er sjef på kaia.

Leverer sjøl

Med solid bakgrunn innen fiskeri og rederidrift akter hun selv å bidra på begge områder. Gjennom rederiet Hansen Sjøfiske eier hun to sjarker, oppkalt etter datter Ida og mor Åse. Begge båter har kvoter i Lukket gruppe og vil selvsagt levere ved det hjemlige fiskemottaket. Men hovedtyngden av torsken må likevel fiskes på andre felt, og i oktober settes kursen for Finnmark om bord på «Åse». Båten ble i sommer kjøpt inn nettopp fra Finnmark, og der skal gjenstående torskekvote fiskes i høst.

zoomMED AGN: Fiskemottaket i Lødingen kan også tilby lineegning, og daglig leder Hansen har stor tro på linefisket. Her er det kveitevad som er gjort klar i egnebua.
MED AGN: Fiskemottaket i Lødingen kan også tilby lineegning, og daglig leder Hansen har stor tro på linefisket. Her er det kveitevad som er gjort klar i egnebua.
zoomALLE: Her er hele staben og det meste av det nye mottaksanlegget hos Lofoten Sea Products i Lødingen. Fra venstre Unni Jacobsen som tar sag av kontorarbeidet, sammen med daglig leder Lisbet Kristine Hansen, formann Marzena Mazur, Andrzej Mazur, Katarzyna Gajownik og Karol Lechnik.
Når anlegget kjører kommer fisken inn i karet til høyre etter veiing, og går så gjennom hodekappemaskinen øverst, og sløyelinja, før fisk og biprodukter tar hver sin vei til pakking eller andre anvendelser.
ALLE: Her er hele staben og det meste av det nye mottaksanlegget hos Lofoten Sea Products i Lødingen. Fra venstre Unni Jacobsen som tar sag av kontorarbeidet, sammen med daglig leder Lisbet Kristine Hansen, formann Marzena Mazur, Andrzej Mazur, Katarzyna Gajownik og Karol Lechnik. Når anlegget kjører kommer fisken inn i karet til høyre etter veiing, og går så gjennom hodekappemaskinen øverst, og sløyelinja, før fisk og biprodukter tar hver sin vei til pakking eller andre anvendelser.
zoomNYTTIG AVIS: Fiskeribladet har også sin naturlige plass ved fiskemottaket i Lødingen. Her ligger avisen klar for å fylle rollen som mellomlegg når linebruket skal egnes.
NYTTIG AVIS: Fiskeribladet har også sin naturlige plass ved fiskemottaket i Lødingen. Her ligger avisen klar for å fylle rollen som mellomlegg når linebruket skal egnes.
zoomIS: Daglig leder Hansen tilbyr nå flåten utvidet iskapasitet etter at det ble for knappe forsyninger i fjor. Tilbudet er åpent for både hvitfiskflåten og makrellflåten som leverer i Lødingen og tidvis fisker i området.
IS: Daglig leder Hansen tilbyr nå flåten utvidet iskapasitet etter at det ble for knappe forsyninger i fjor. Tilbudet er åpent for både hvitfiskflåten og makrellflåten som leverer i Lødingen og tidvis fisker i området.
( VILKÅR )
 
Del saken