NORSK EKSPORT: Chile har planer om å øke produksjonen. Da kan norsk teknologi være aktuelt.Foto: Salmones Camanchaca
NORSK EKSPORT: Chile har planer om å øke produksjonen. Da kan norsk teknologi være aktuelt.Foto: Salmones Camanchaca
NORSK EKSPORT: Chile har planer om å øke produksjonen. Da kan norsk teknologi være aktuelt.Foto: Salmones Camanchaca

Chile byr på muligheter for norske leverandører

Dette er trolig en god periode for å undersøke markedet nærmere.

Chile oppdretter om lag 1 million tonn laks per år og er et modent marked med svært lik teknologi som den vi benytter i Norge. Innovasjon Norge tilbyr derfor et skreddersydd program for leverandører som ønsker å gjøre forretninger der. Her er det faktisk bare å gripe ballen.

Gode markedsmuligheter

Mange norske bedrifter betjener allerede markedet, enten gjennom lokal tilstedeværelse eller gjennom eksport. Det finnes imidlertid gap i verdikjeden, og Chile har i tillegg planer om å øke produksjonen, blant annet gjennom å utvide til andre lokale arter. 

Dette gir muligheter for norske leverandører. Med de åpningene i verdikjeden som finnes, sammen med planene for bærekraftig vekst, er det trolig en god periode for å undersøke markedet nærmere.

Marianne Hestvik

  • Jobber ved Innovasjon Norge sitt kontor i Kristiansund, Møre og Romsdal.
  • Innovasjon Norge starter årlig 20 skreddersydde Global Growth programmer for bedrifter innen samme sektor og/eller marked, for å redusere risikoen og åpne dører for eksport.
  • Marianne Hestvik organiserer Global Growth Chile Salmon Aquaculture, i samarbeid med finansrådgiver Renata Costa Prado.

Vil åpne dører for eksport

Prosjektet Global Growth Chile Salmon Aquaculture planlegger to ukesbesøk til Chile. Her får norske selskaper komme på besøk hos beslutningstagere som kan åpne dører til det chilenske markedet, eller gjøre det mulig å utvide eksisterende virksomhet.

Det første markedsbesøket blir mot slutten av november. Her får man møte flere av de store aktørene og viktige organisasjoner innenfor industrien i Chile, og det er fortsatt mulig å henge seg på. Det siste besøket blir i februar/mars og vil bli tilpasset ønsker og behov fra selskapene.

I tillegg organiseres to til tre felles arbeidsmøter i Norge. Her forberedes neste besøk til Chile, med planlegging av business-to-business møter og bearbeiding av inntrykk fra besøk. Det gis også råd om hvordan søke støtte til prosjektsamarbeid med chilenske kunder.

Flying start og redusert risiko

I tillegg til reisene og den markedsinnsikten disse gir, tilbyr programmet også en generell kunnskapsheving som øker sjansen for å lykkes. Her tar man for seg forretningsmodellering, eksportforskrifter og praktiske retningslinjer, og ikke minst forståelse av chilenske forretningsmiljøer og sosial samhandling. Det er også viktig å få forståelse for hvordan man gjør forretninger i Chile, som blant annet immaterielle rettigheter, avtaleinngåelse og juridiske strukturer.

Dette er gull verdt, og NCE Aquatech Cluster har koblet seg på. Klyngen har som mål å bidra til økt eksport av havbruksteknologi fra Norge, og til økt bærekraftig matproduksjon fra havbruk globalt. Programmet er i så måte et målrettet tiltak og en spennende læringsarena.

Kari Thyholt

  • Er ansatt i FI AS.
  • Er en del av klyngeteamet for NCE Aquatech Cluster, en av verdens største næringsklynger for leverandører til oppdrettsnæringen.
  • Klyngen fikk NCE-status i 2016, og bygger på arbeidet i de to tidligere Arena-prosjektene Teknologi akvARENA og Smart Water Cluster.
  • Mer enn 100 bedrifter og organisasjoner er medlemmer

Bli med til Chile i november

For bedrifter som ønsker en «flying start» på eksport til Chile er dette en gavepakke. Og ikke nok med det. Å reise sammen med andre norske bedrifter kan bli starten på nye forretningssamarbeid, skal vi tro de som har vært med før.

I august huset Innovasjon Norge kick-off for denne runde, og i den forbindelse bli kjent-treff med chilenere som besøkte AquaNor. Programmet har altså startet, men det er mulig å komme med frem mot første markedsbesøk.

( VILKÅR )
 
Del saken