Havlandet Marin Yngel i Florø produserer alger som brukes til startfôring rohodon isoctysis (rødalge).Foto: Anders Furuset
Havlandet Marin Yngel i Florø produserer alger som brukes til startfôring rohodon isoctysis (rødalge).Foto: Anders Furuset
Havlandet Marin Yngel i Florø produserer alger som brukes til startfôring rohodon isoctysis (rødalge).Foto: Anders Furuset

Sjømat Norge arrangerer konferanse om algedyrking.

Konferansen arrangeres 3. oktober og skal handle om dyrking og høsting av alger. Tidligere i år lanserte Sjømat Norge «et blått taktskifte» for hvordan sjømatnæringen kan dobles frem mot 2030. 

Biomassen skal komme fra vekst i havbruk, høsting og dyrking av nye arter, i tillegg til bedre utnyttelse av restråstoff, skriver Sjømat Norge i en pressemelding. 

Målsettingen for konferansen er at den skal inneholde oversiktsforedrag både om mikro- og makroalger. De skal også gi en oversikt over regulering av algenæringen ved å invitere Mattilsynet og Fiskeridirektoratet. 

Seniorforsker i Sintef Ocean Jorunn Skjermo, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Roy Angelvik, og seksjonssjef for sjømat i Mattilsynet, Lise Rokkones, er blant dem som skal holde foredrag. 

( VILKÅR )
 
Del saken