Graden av påvirkning på de sårbare naturtypene avhenger av intensiteten i trålinga og evne til gjenvekst.Foto: Havforskningsinstituttet
Graden av påvirkning på de sårbare naturtypene avhenger av intensiteten i trålinga og evne til gjenvekst.Foto: Havforskningsinstituttet
Graden av påvirkning på de sårbare naturtypene avhenger av intensiteten i trålinga og evne til gjenvekst.Foto: Havforskningsinstituttet

Trålfiske er det verste for sårbar havbunn i nord

Den enkeltfaktoren som gir størst belastning, viser en undersøkelse gjort for Nordisk Ministerråd.

God kartlegging av havbunnen kan gjøre det lettere å miljømerke fisk, skriver Havforskningsinstituttet på sine nettsider

Det nordiske prosjektet NovasArc har kartlagt utbredelsen av sårbare marine økosystemer og fiskeriaktivitet i Grønlandshavet, Islandshavet, Norskehavet og den norske delen av Barentshavet.

Stort datamateriale

- Fiske med bunntrål er den aktiviteten som påvirker disse områdene mest, og det drives trålfiske på mellom 40 og 50 prosent av arealet hvor vi finner sårbare områder grunnere enn 1000 meter. På rundt 30 prosent av utbredelsesarealet er det høy trålaktivitet, sier havforsker Lene Buhl-Mortensen ved Havforskningsinstituttet i meldingen. 

Hun har gjennomført undersøkelsen sammen med fem forskere fra Norge, Island og Færøyene. 

De har gjort 45.000 observasjoner, og har dermed fått et stort, felles nordisk datamateriale. Med det kan forskerne undersøke i hvor stor grad menneskelig aktivitet foregår i områder med sårbare naturtyper på havbunnen. 

Vet lite om alder og vekst

De sårbare områdene påvirkes ulikt, fordi noen naturtyper er mer utsatt for tråling enn andre. Generelt sett er høyreiste og langlivede bunndyr som koraller, svamp og sjøfjær mer sårbare enn andre, og de skades lettere av bunntrål enn andre arter.

- Lophelia, korallen som danner korallrev, knuses like lett som porselen og er ekstra sårbar fordi revene er vokst fram over flere tusen år, og gjenveksten går veldig seint, sier Buhl-Mortensen i meldingen. 

I dag vet forskerne lite om alder og vekst hos både sjøfjær, svamper og de fleste koraller. Generelt er de minste artene yngre og vokser hurtigere enn korallrev og store koralltrær. De sistnevnte blir flere hundre år gamle skades lettere enn de mindre arter.

Lettere å miljømerke

Miljømerket fra Marine Stewardship Council (MSC), er den mest kjente miljøsertifiseringen for sjømat. 

- En av betingelsene for MSC-sertifisering er kunnskap om sårbare naturtyper i området hvor man fisker. Slik miljømerking blir derfor lettere å gjennomføre når de sårbare naturtypene kartlegges, sier forskeren. 

( VILKÅR )
 
Del saken