Daglig leder i Arges, Bjørnar Bull, ved en bunt med antistatisk fôrslange som er produsert på selskapets fabrikk i Alta.Foto: Agnar Berg
Daglig leder i Arges, Bjørnar Bull, ved en bunt med antistatisk fôrslange som er produsert på selskapets fabrikk i Alta.Foto: Agnar Berg
Daglig leder i Arges, Bjørnar Bull, ved en bunt med antistatisk fôrslange som er produsert på selskapets fabrikk i Alta.Foto: Agnar Berg

Krangler om patent på bruk av antistatisk fôrslange til lakseoppdrett

Det er kommet tre innsigelser på et patent Alta-firmaet Arges har på bruk av en antistatisk fôrslange for å transportere laksefôr fra fôrflåter til merder.

Det er de to norske utstyrsleverandørene Aqualine og Akva Group, samt det finske selskapet Uponor Infra OY, som har levert hver sin innsigelse på patentet.

De tre selskapene har som mål at Patentstyret opphever patentet Arges har fått.

Fikk og mistet patent

Arges søkte først om patent i 2014. Dette patentet var bredt, og slangekonseptet kunne brukes til mange formål, for eksempel til å «blåse» laksefôr ut til merder fra fôrflåten, men også til å blåse sagflis og korn gjennom slangen.

Patentet på dette konseptet ble innvilget av Patentstyret i 2016, men Arges mistet dette patentet etter innsigelser i 2017 fra to konkurrenter.

Deretter søkte Arges om patent på en antistatisk slange med en helt spesiell anvendelse: At slangen er en fôrslange «omsluttet av saltvann for fôr fra en fordelingsstasjon til merder i sjøvann .»

Fristen for å komme med innsigelser på dette patentet gikk ut 20. mai i år. Saken er nå til behandling i Patentstyret.

Antistatisk fôrslange 

  • Alta-firmaet Arges har patent på anvendelse av en antistatisk fôrslager for å transportere laksefôr fra fôrflåter til merder.
  • Men det er kommet tre innsigelser til Patentstyret på patentet til Arges.
  • De to norske utstyrsleverandørene Aqualine og Akva Group og det finske selskapet Uponor Infra OY har som mål å få Patentstyret til å oppheve patentet.
  • Saken er nå til behandling i Patentstyret.

Statisk elektrisitet

- Vi har patentbeskyttelse, men dette har ikke de andre tre selskapene respektert. Jeg er sikker på at vi har en god sak, men det er selvfølgelig vanskelig å si hva det ender opp med, sier daglig leder i Arges, Bjørnar Bull.

Bull sier at han tror de tre andre selskapene spekulerer i at Arges er et lite selskap som ikke har nok utholdenhet til å stå imot trykket fra dem i patentstriden.

Ifølge Bull er det nå i henhold til Arbeidstilsynets regelverk ikke lenger lov å bruke fôrslanger som ikke er antistatisk.

Det som skaper statisk elektrisitet, er når laksefôrpelleten «skytes» gjennom fôrslangen. Pelleten kommer i kontakt med materialet polypropylen i slangeveggen, og da skapes det statisk elektrisitet.

Statisk elektrisitet blir værende i materialet helt til noen for eksempel skal kutte slangen med ei sag. Da får denne personen en kraftig ladning med strøm i seg som igjen kan være svært alvorlig.

zoomFÔRFLÅTE OG MERDER: Fôrflåte og merder på en lakselokalitet i Loppa i Vest-Finnmark. Laksefôret blåses ut til merdene i antistatiske fôrslanger.
FÔRFLÅTE OG MERDER: Fôrflåte og merder på en lakselokalitet i Loppa i Vest-Finnmark. Laksefôret blåses ut til merdene i antistatiske fôrslanger.

Kan ta lang tid

Bull sier at han føler at de tre andre selskapene trenerer Arges sitt patent på fôrslangen.

Han sier videre at Arges er forberedt på at det kan gå lang tid før siste ordet i patentstriden er sagt.

Saken kan godt ende opp i rettssystemet.

- Det har vi egentlig ikke noe lyst på, men må man, så må man, sier Bull.

Ingen nyhet

FoU-sjef Noralf Rønningen i Aqualine, sier at han ikke ønsker å kommentere den aktuelle patentsaken siden den er til behandling i Patentstyret.

Men han sier at en antistatisk fôrslange slett ikke er noe nytt for Aqualine.

Han sier at allerede i 2013 gjorde Aqualine et fullskalaforsøk med en antistatisk fôrslange på Smøla der laksefôr ble blåst ut fra fôrflåte til merd i denne type slange.

Rønningen sier at forsøket var vellykket og at selskapet siden da har fått produsert antistatiske fôrslanger.

Det er et annet firma som står for selve produksjonen, men det er Aqualine som markedsfører og selger fôrslangen.

Patentinnsigelser

Ifølge Patentstyret kan alle som mener at et patent er gitt på feilaktig grunnlag komme med skriftlig innsigelse mot det aktuelle patentet til Patentstyret.

En innsigelse angriper patentets gyldighet eller patentinnehavers rett til oppfinnelsen. Innsigelsen kan føre til at patentet blir endret, opphevet eller overført til en annen

Fristen for å sende inn en innsigelse er ni måneder fra den dagen patentet ble meddelt.

I denne podkasten kan du høre mer om hvordan Patentstyret jobber: 

Må oppheves i sin helhet

Det er rådgivingsselskapet Apaco som bistår Aqualine i saken om rettighetene til den antistatiske fôrslanger.

Apaco er et av Norges ledende rådgivingsselskaper på blant annet patenter og patentrett.

I sin innsigelse, datert 20. mai i år, skriver Apaco til Patentstyret på vegne av Aqualine under overskriften «konklusjon» at patentet til Acres må oppheves i sin helhet:

«Basert på redegjørelsen ovenfor er det vår begjæring at patentet må oppheves i sin helhet, både på grunn av brudd på PL §13, og fordi det ikke oppfyller PL §2 krav i forhold til nyhet og oppfinnelseshøyde i forhold til D1, og særlig i kombinasjon med alminnelig kunnskap. Vi anmoder derfor om at norsk patent 342880 oppheves i sin helhet.»

( VILKÅR )
 
Del saken