Med en flytende lekter som er 600 meter lang og inneholder 12 produksjonstanker, ønsker Viteq 32 utviklingstillatelser. (Illustrasjon: Viteq Farming) 
Med en flytende lekter som er 600 meter lang og inneholder 12 produksjonstanker, ønsker Viteq 32 utviklingstillatelser. (Illustrasjon: Viteq Farming) 
Med en flytende lekter som er 600 meter lang og inneholder 12 produksjonstanker, ønsker Viteq 32 utviklingstillatelser. (Illustrasjon: Viteq Farming) 

Dette flytende lukkede oppdrettsanlegget har fått nei. Nå er klagen hos departementet.

Viteq Farming gir ikke opp håpet om å sikre seg utviklingstillatelser til det flytende og lukkede oppdrettskonseptet Viteq ZeroZero.

Selskapet har nettopp mottatt svar på sin anke. Der opprettholder Fiskeridirektoratet sitt avslag og sender anken videre til departementet for behandling. 

- Jeg stiller meg ganske uforstående til det gjentatte avslaget og til at direktoratet ikke engang nevner en avklaringsrunde med vårt forslag til lukket teknologi, skriver prosjektleder Øyvind Johansen i Viteq Farming i en epost til IntraFish.

600 meter lang lekter

Viteq Farming har utviklet oppdrettskonseptet Viteq ZeroZero, en flytende og lukket konstruksjon for lakseoppdrett. Løsningen skal også være utslippsfri og klimavennlig, inkluderer blant annet oppsamling og separering av uspist fôr, ekskrementer og annet organisk avfall.

Konseptet til Viteq Farming består av en drøyt 600 meter lang lekter som inneholder 12 produksjonstanker. Den lukkede konstruksjonen henter produksjonsvannet fra dypere vannlag, noe som skal nærmest eliminerer risikoen for lusepåslag. Viteq ZeroZero er i tillegg drevet av fornybar landstrøm samt et eget vindkraftanlegg på værdekket.

For å sikre både biologisk kompetanse og økonomisk slagkraft, har Viteq fått med seg Williksen Invest på utviklingslaget. De eier henholdsvis 60 og 40 prosent av selskapet. Fiskeridirektoratet avslo søknaden i november i fjor med begrunnelse om at prosjektet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon».

- Burde se på all lukket teknologi

- Når vi ser kystkommuners problematikk i tilrettelegging for produksjonsvekst, laksenæringens, politiske partiers, miljø og verneinteressers ønsker om mer bærekraftig og kontrollerbar produksjon når lakseproduksjonen skal x-dobles, finner vi det nærmest utrolig at ikke alle forslag til lukket teknologi er verdt å se nærmere på, skriver Johansen.

Han mener myndighetenes manglende interesse i lukkede løsninger i dag er i fåtallets interesse.

- Mye har skjedd siden utviklingsprogrammet ble utformet i 2014/15, det blir interessant å se hva departementet sier i sin behandling av anken når vi nå snart skriver 2020, skriver han.

Han mener også det i utgangspunktet burde være bred enighet og ønskelig å få testet ut alle konsepter som omhandler lukket teknologi. Når forslagene og søknadene ligger på bordet, kan en raskt hente inn erfaringer fra prosjektene om hvilke løsninger som er de mest lønnsomme, produksjonseffektive og bærekraftige for oppdrettere å investere i den dagen det investeres store beløp i produksjonsutstyr for å kunne nå målene om å øke lakseproduksjonen.

- Ikke i næringens interesse

At deres teknologi, som de anslår koster i overkant av 2000 kroner per produksjonskubikkmeter, er 100 prosent lukket, 100 prosent rømningssikkert og 100 prosent drevet av fornybar energi, samt tilnærmet 100 prosent utslippsfritt og lusefritt, blir ansett som «lite innovativt», mener han er rart.

- Det er en uttalelse fra Fiskeridirektoratet som muligens er i henhold til tildelingskriteriene, men som i våre øyne er langt fra å være i henhold til landets, næringens og andre berørte parters interesser, skriver han.

Han reagerer også på direktoratet mener DNV’s konstruksjonsregelverk, som Viteq Farming har brukt for å ivareta og sikre design, kvalitetssikring, klassing, levetid, forsikring og finansiering av konstruksjonen, er for «vagt».

- Det er for oss uforståelig da alt av båter, lektere og konstruksjoner som flyter rundt på alle verdenshav i dag er bygget i henhold til samme eller veldig likt klasseregelverk, skriver han.

Manglet underbyggende dokumentasjon

I avslaget peker Fiskeridirektoratet også på at selskapets søknad mangler underbyggende dokumentasjon på utrustningssystemer og detaljdesign. Det mener Johansen overhodet ikke er unaturlig.

- Vi har tvert imot fra vårt ståsted utenfor etablert laksenæring sagt at vi er fullstendig klar over dette, og at detaljdesign av et slikt fullskala flytende produksjonsanlegg ikke er mulig utført før en søknad, men bør ivaretas og risikostyres i prosjektgjennomføringen. Lukket flytende design kan like gjerne brukes til postsmoltproduksjon som til ren matfiskproduksjon, og en trenger ikke plassere dette ute i havet som har andre utfordringer med tanke på helse, miljø og sikkerhet, samt logistikkutfordringer. Størrelsen på vårt konsept opptar ikke mer areal enn en normal lokalitet, men produserer nok til å sysselsette kanskje 120 personer i mulig helårsdrift ved et lokalt slakteri. Derfor stusser jeg over den lave interessen og nærmest fraværende helhetstankegangen av konseptmulighetene, skriver han.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken