Skisse av konseptet til Cermaq.Foto: Cermaq iFarm
Skisse av konseptet til Cermaq.Foto: Cermaq iFarm
Skisse av konseptet til Cermaq.Foto: Cermaq iFarm

Cermaq har ikke avgjort om de skal gå i gang med Ifarm

Oppdrettsselskapet søkte om ti utviklingstillatelser, men fikk bare fire.

I mars ble det kjent at Cermaq ikke nådde frem med klagen sin.

Redefinering

Ifarm innebærer blant annet at hver fisk behandles individuelt, noe som ifølge selskapet vil bedre fiskevelferden, i tillegg til flere andre fordeler.

- Siden det ble endelig avklart at vi kun får fire, har vi jobbet med muligheten for å redefinere prosjektet. Det er mye jobb både med Fiskeridirektoratet og teknologipartner Biosort samt ulike leverandørene. Endelig beslutning om hvorvidt vi realiserer det eller ikke er ikke tatt, men vi jobber med det, sier Cermaq Norway-sjef Knut Ellekjær til IntraFish.

Ellekjær vil ikke si når de venter å ta en beslutning, eller hvor stort budsjettet er.

zoomSkisse av ifarm-konseptet.
Skisse av ifarm-konseptet.

Vil ha mer til kystnær oppdrett

Ellekjær mener at for få av utviklingsprosjektene som er innvilget går på det han kaller kystnære konsept.

- Vi er opptatt av at de skal være en balanse mellom kystnær, offshore og landbasert. Konseptene som skal utvikles må være kommersielt relevante, sier han.

Cermaq Norway har også søkt 13 utviklingstillatelser til konseptet Flexifarm, som er flytende, semilukkede anlegg basert på gjennomstrømmingsteknologi.

- Inntaksvannet renses for alle former for smitte før det tas inn i anlegget. Dette er en usedvanlig god teknologi, som også hadde fungert utmerket under algeoppblomstringen, sier Ellerkjær.

Søknaden er for tiden under klagebehandling hos Nærings- og fiskeridepartementet, etter at Fiskeridirektoratet avviste den på grunn av at den ifølge dem manglet «betydelig innovasjon».

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken