Ett av anleggene til Lerøy, som i samarbeid med BKK har fått støtte til å elektrifisere 24 oppdrettsanlegg i Hordaland.Foto: BKK
Ett av anleggene til Lerøy, som i samarbeid med BKK har fått støtte til å elektrifisere 24 oppdrettsanlegg i Hordaland.Foto: BKK
Ett av anleggene til Lerøy, som i samarbeid med BKK har fått støtte til å elektrifisere 24 oppdrettsanlegg i Hordaland.Foto: BKK

BKK vil bli størst i Norge på elektrifisering av havbruk

Kraftselskapet oppretter et eget selskap med en investeringsramme på 100 millioner kroner.

I samarbeid med BKK fikk Lerøy Sjøtroll nylig midler fra Enova for å elektrifisere 24 oppdrettsanlegg i Hordaland. 

På lederjakt

Nå er BKK på jakt etter en ny leder for selskapet, som skal jobbe med elektrifisering av havvbruksnæringen.

Lederen for det nye selskapet skal bygge en organisasjon som vil få ansvar for å elektrifisere disse anleggene og videreutvikle satsningen.

- Havbruk er en stor næring, der vi utvikler, eier og drifter løsninger for å erstatte dieselaggregat med elektrisitet. Det er ikke bare klimavennlig, men vil også redusere støy og eksos og gjøre arbeidsmiljøet bedre for de som jobber ved oppdrettsanleggene, sier Ingrid von Streng Velken, konserndirektør for Innovasjon og utvikling i BKK i en pressemelding.

Kommer i Sunnfjord

Sammen med Sunnfjord Energi har BKK utviklet konseptet Energipartner, der de prosjekterer, bygger, eier og drifter elektrisk infrastruktur for havbruksnæringen. Sunnfjord Energi blir nå en del av BKK gjennom en fusjon. 

Den nye stillingen legges til Sunnfjord og Ytre Sogn, der det allerede er kompetanse på elektrifisering av fiskeoppdrett.

Landstrøm

Det er rundt 1100 oppdrettsanlegg langs kysten i dag. Halvparten av disse er elektrifiserte.

- I første omgang fokuserer vi på anleggene som kan elektrifiseres med landstrøm. Men på sikt vil det også være aktuelt å elektrifisere anlegg som ligger lenger ute. Da må vi ta i bruk vind, sol og batteri. Teknologien kan også være aktuell for andre næringer, så potensialet er stort, sier Velken i meldingen.

I fjor lanserte ABB og Bellona en rapport som viser at landstrøm i lakseoppdrett kan kutte CO2-utslippene med 360.000 tonn.

Blom Fiskeoppdrett er i full gang med å rulle ut landstrøm på sine anlegg. I fjor understreket oppdrettsselskapet at infrastrukturen må på plass før dette blir noe «alle» gjør.

( VILKÅR )
 
Del saken