Pallen med den aller første rogna løftes inn i klekkeriet i Cermaqs settefiskanlegg som åpnet i Forsan i Steigen for tre år siden.Pressefoto
Pallen med den aller første rogna løftes inn i klekkeriet i Cermaqs settefiskanlegg som åpnet i Forsan i Steigen for tre år siden.Pressefoto
Pallen med den aller første rogna løftes inn i klekkeriet i Cermaqs settefiskanlegg som åpnet i Forsan i Steigen for tre år siden.Pressefoto

Cermaq har en ambisjon om å bli selvforsynt med smolt

Cermaq Norway vurderer både utvidelse av eksisterende anlegg, samt et helt nytt anlegg for å nå ambisjonen.

Selskapet er blant Norges største lakseselskap, med en årsproduksjon på rundt 54.000 tonn. Produksjonen er delt omtrent 50/50 mellom Finnmark og Nordland (hovedsakelig Steigen).

- Målet vårt er å bli helt selvforsynt med settefisk. Der er vi ikke i dag - nå kjøper vi en del smolt av eksterne leverandører, sier administrerende direktør Knut Ellekjær til IntraFish

zoomCermaqs settefiskanlegg på Forsan i Steigen.
Cermaqs settefiskanlegg på Forsan i Steigen.

Størst i Steigen

Selskapet har fire settefiskanlegg i dag, alle i Nordland, og alle i stor grad basert på gjennomstrømmingsteknikk.

Størst er anlegget Forsan i Steigen kommune, som har en fremtidig produksjonskapasitet på 12,2 millioner smolt. Det ble offisielt åpnet av daværende fiskeriminister Per Sandberg i oktober 2016.

- I tillegg har vi anlegg i Hopen, Holmvåg og Dypvik. Vi vurderer mindre investeringer på disse tre, samt utbygging av Forsan, sier Ellekjær.

Bygge nytt i Finnmark?

Cermaq vurderer også å bygge et helt nytt anlegg i Finnmark, nærmere bestemt i Hasvik på Sørøya.

- Vi har igangsatt en prosess i samarbeid med Hammerfest Energi. Jeg understreker at planene er i en tidlig fase, men det vi ser på er muligheten for et RAS-anlegg. Da vil vi også vurdere produksjon av postsmolt, sier Ellekjær.

Søknader om anlegget er under vurdering av offentlige instanser, og ingen beslutning om en eventuell bygging er tatt. Planen er et anlegg med en årlig kapasitet på ca 12 millioner smolt eller 3.500 tonn biomasse.

( VILKÅR )
 
Del saken