GRENSER: Forsker Marianne Frantzen i Akvaplan-niva etterlyser kriterier for hvor mye lusemidler som skal tillates brukt i en fjord.Foto: Nils Torsvik
GRENSER: Forsker Marianne Frantzen i Akvaplan-niva etterlyser kriterier for hvor mye lusemidler som skal tillates brukt i en fjord.Foto: Nils Torsvik
GRENSER: Forsker Marianne Frantzen i Akvaplan-niva etterlyser kriterier for hvor mye lusemidler som skal tillates brukt i en fjord.Foto: Nils Torsvik

Forsker vil ha klarere grenser for bruk av lusemidler

Dagens praksis med bruk av avlusningsmidler i produksjon av laks kan være utilstrekkelig for å beskytte miljøet, mener forsker Marianne Frantzen i Akvaplan-niva.

Årsmøtet i Fiskarlaget Nord etterlyser mer kunnskap om påvirkning av miljøet i havet fra ulike virksomheter. I et vedtak på årsmøtet viser de særlig til hvordan akvakultur påvirker ville fiskebestander. Årsmøtet mener det i mangel på kunnskap må legges til grunn en føre-var-tilnærming, heter det i vedtaket.

Negative miljøeffekter

I en presentasjon som forsker Marianne Frantzen holdt for årsmøtet viste hun til at det ikke er etablert rutiner eller regler for risikovurdering eller overvåkning av lakseluskjemikalier.

- Er det én død reke, ti døde, én prosent av bestanden eller ti, spurte hun, der hun også stilte spørsmål ved om enkelte arter bør vurderes som viktigere enn andre og enkelte områder viktigere enn andre.

Det bør etableres akseptkriterier for havbruk i et samarbeid mellom myndigheter, forvaltning, forskere og næring, mener hun.

Mye er regulert

Frantzen legger til at når det gjelder andre utslipp fra oppdrettsnæringen, som organisk belastning og sykdomsspredning, så er dette godt regulert og overvåket.

I sitt foredrag viste hun til at studier av lusemidlers påvirkning på miljøet har vist at det er risiko for negative miljøeffekter, og at dødelighet på alger og krepsdyr vil kunne forekomme  i fjordområder der det er brukt slike midler.

Studiene hennes er gjennomført i lab, viser hun til, så ingen dødelighet i fjordområder er påvist gjennom disse.

zoomLUSEMIDLER: Bruk av lusemidler 2009-2018.
LUSEMIDLER: Bruk av lusemidler 2009-2018.

- Men resultatene sier ikke hvor stor andel av en bestand som påvirkes, sa hun.

Akvaplan-nivas (APN) studier avviker noe fra studier som forskningsstiftelsen Norce i Stavanger har kommet til for dødeligheten ved bruk av hydrogenperoksid på reker. Mens Norce har funnet påvirkning helt opp til tusen ganger fortynning, fant ikke APN noe økt dødelighet selv ved en fortynning på hundre ganger.

For bruken av deltametrin er studiene ved Norce og APN mer sammenfallende. Her medførte en fortynning på 500 ganger en total dødelighet innen få dager etter en to timers behandling.

For begge medikamentene er mengdene som er brukt, blitt kraftig redusert, etter en topp i 2014 og 2015.

( VILKÅR )
 
Del saken