Universitetet i Tromsø eier sammen med Nofima en egen havbruksstasjon på Ringvassøya utenfor Tromsø.Foto: Universitetet i Tromsø/ Pressefoto
Universitetet i Tromsø eier sammen med Nofima en egen havbruksstasjon på Ringvassøya utenfor Tromsø.Foto: Universitetet i Tromsø/ Pressefoto
Universitetet i Tromsø eier sammen med Nofima en egen havbruksstasjon på Ringvassøya utenfor Tromsø.Foto: Universitetet i Tromsø/ Pressefoto

Fiskerihøgskolen vil være i front innen havbruk

Der blir flere havbruksstudenter og flere akademiske stillinger ved Universitetet i Tromsø.

- Vi ønsker en god dialog med havbruksnæringa om hvilke nye problemstillinger vi bør ta tak i, sier instituttleder Terje E. Martinussen til IntraFish.

zoomTerje E. Martinussen er instituttleder ved Norges fiskerihøgskole i Tromsø.
Terje E. Martinussen er instituttleder ved Norges fiskerihøgskole i Tromsø.

Eksportsjefen i egen person

De fleste i sjømatnæringa kjenner 63-åringen som i ti år var direktør i Norges Sjømatråd i Tromsø.

Han har jobbet nesten hele livet i næringa som forsker, som direktør i bransjeorganisasjoner, og med eksport av kunnskap og av sjømat (blant annet med utviklingshjelp til India og som fiskeriutsending i Tyskland).

Skolen fornyer seg

Siden 1. januar 2018 har han vært instituttleder ved Norges fiskerihøgskole (NFH) i Tromsø.

- Jeg har hatt en ambisjon om å få ei økt satsing på akvakultur her ved NFH, sier han.

Fiskerihøgskolen har rundt 400 aktive studenter.

I år er det tatt opp 60 studenter på fiskeri- og havbruksvitenskap. I tillegg er det tatt opp 34 på masterstudiet i fiskeri- og havbruk.

Instituttets største program er innen fiskeri- og havbruksvitenskap, og i tillegg kommer bioteknologi, akvamedisin og fiskeriforvaltning.

NORGES FISKERIHØGSKOLE I TROMSØ

. er ett av tre institutter ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT/ Norges arktiske universitet.

Handelshøgskolen i Tromsø er et annet institutt ved samme fakultet

Universitetet i Tromsø (UiT) har i alt sju fakulteter som hvert består av flere institutter

Verdens nordligste universitet har nesten 16.000 studenter

Du kan lese mer på fiskerihøgskolens egen nettside, på Wikipedia og i Store norske leksikon

Dobler satsing på akvamedisin

Fiskerihøgskolen har fra i høst doblet antallet studieplasser fra 10 til 20 innen akvamedisin, slik at antall uteksaminerte fiskehelsebiologer, som er den offisielle yrkestittelen, vil øke markant i tida som kommer.

- Vi ser et klart behov for fiskehelsebiologer i næringa og NFH har derfor valgt å prioritere denne utdannelsen, sier Martinussen.

Fiskerihøgskolen tilbyr også et to-årig masterstudium i internasjonal fiskeriforvaltning. Det tiltrekker seg ungdom fra hele verden.

zoomStudenter på ett av laboratoriene til Norges fiskerihøgskole.
Studenter på ett av laboratoriene til Norges fiskerihøgskole.

Mange tilbud

Sammenlagt har instituttet nærmere 20 masterstudenter som jobber med hovedoppgaver innen akvakultur.

Den nye faggruppa for havbruk og miljø har to doktorgradsstipendiater og får snart to-tre stipendiater til.

NFH er med på flere store forskningsprosjekter, for eksempel ett med Havforskningsinstituttet om sameksistens mellom oppdrettslaks og villfisk. Andre prosjekter går for eksempel på steril laks, velferdsutfordringer innen oppdrett og vaksineforskning.

Universitetet eier sammen med Nofima en egen havbruksstasjon på Ringvassøya utenfor Tromsø, med både land- og sjøanlegg. På landanlegget, som også har et laboratorium for smitteforsøk, bygges det for tida et nytt laboratorium for RAS-forsøk.

zoomRektor ved UiT/ Norges arktiskeuniversitet Anne Husebekk (t.h.) og regionsjef Marit Bærøe i Sjømat Norge signerer en avtale om gavetilsagn fra Sjømat Norge for et professorat i RAS-biologi ved Norges fiskerihøgskole.
Rektor ved UiT/ Norges arktiske universitet Anne Husebekk (t.h.) og regionsjef Marit Bærøe i Sjømat Norge signerer en avtale om gavetilsagn fra Sjømat Norge for et professorat i RAS-biologi ved Norges fiskerihøgskole.

Nye professorater

Fiskerihøgskolen har rundt 130 ansatte og derav rundt 40 vitenskapelige stillinger.

I fjor og i år er tre nye professorer ansatt. Det er Bjørn-Steinar Sæther og Helge Tveiten (fra Nofima), og Helgi Thorarensen (fra det islandske Holar universitet).

Fiskerihøgskolen har nettopp utlyst en stilling som professor i RAS-biologi.

- Vi ønsker å være faglig i front og slagkraftig innen akvakultur, sier Martinussen.

RAS-stillingen er et gaveprofessorat der Sjømat Norge står som giver på vegne av et spleiselag med 12 bedrifter.

- Næringa har behov for mer og bedre kunnskap om biologiske vekstforhold i RAS-anlegg. Vi har en klar oppfatning om at det er biologisk kompetanse, i samspill med ny teknologi, som blir helt avgjørende for om vi skal lykkes med storstilt produksjon av fisk i lukkete anlegg, sier Martinuseen.

Bestilling fra bransjen

- Kan det ikke bli for mye satsing på akvakultur på høgskole- og universitetsnivå? Der fins jo institusjoner som satser sterkt på akvakultur for eksempel i Bodø, Trondheim, Bergen, i og ved Oslo.

- Nei. Havbruk har stort behov for kompetanse. Vi vil ikke gå noen i næringa. Tvert imot er bestillingen fra bransjen uteksaminering av flere kandidater. Tromsø tilbyr komplementære programmer til de andre utdanningsinstitusjonene. Men det er viktig at vi tilbyr relevant utdanning. Derfor ser vi nå på hvordan vi kan forbedre våre studieprogrammer, eller om det er behov for å tenke helt nytt. Vår erfaring er at alle får jobb, og at behovet for våre folk er stort, sier instituttlederen.

zoomUniversitetet i Tromsø eier sammen med Nofima en egen havbruksstasjon på Ringvassøya utenfor Tromsø. Bildet viser landanlegget i Kaarvika.
Universitetet i Tromsø eier sammen med Nofima en egen havbruksstasjon på Ringvassøya utenfor Tromsø. Bildet viser landanlegget i Kaarvika.

Fiskerihøgskolen har utdannet kandidater i snart 50 år.

- Våre tidligere studenter har spilt en viktig rolle i sjømatnæringa og på ulikt vis bidratt til de første 100 milliarder kroner i eksportverdi for norsk sjømat. For å kunne eksportere laks og annen sjømat for ytterligere 100 milliarder kroner, trengs det enda flere kandidater fra oss, og fra de andre universitetene i Norge, sier han.

zoomNorges fiskerihøgskole (NFH) i Tromsø.
Norges fiskerihøgskole (NFH) i Tromsø.

Ved semesterstart sa Martinussen til nye studenter at de må huske på at de mest spennende, og de mest innovative, bedriftene ennå ikke er skapt. Det er derfor store muligheter for at de unge studentene en dag vil få være med som gründere eller medarbeidere i disse nye og spennende selskapene - hvis de da ikke først blir kapret av dem som allerede produserer for fullt.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken