Nicolas Iannone, daglig leder i Pixelwerk på Tekfisk Direkte i Bergen.Foto: Eivind Senneset
Nicolas Iannone, daglig leder i Pixelwerk på Tekfisk Direkte i Bergen.Foto: Eivind Senneset
Nicolas Iannone, daglig leder i Pixelwerk på Tekfisk Direkte i Bergen.Foto: Eivind Senneset

Han vil digitalisere og forenkle hverdagen ved merdkanten

En rekke tilfeldigheter gjorde at sveitsiske Nicolas Iannone (38) i dag leder et selskap som utvikler programvare for internkontroll for oppdrettere.

Det var kjærligheten som brakte Iannone til Florø.

- Jeg ble sammen med ei jente herfra da jeg bodde i Australia. Planen var å være her i noen måneder. Så langt har det blitt 16 år, sier han til IntraFish.

Begynte med app

Pixelwerk startet han opp i 2012.

- Det var et konsulentbasert selskap som jobbet med utvikling av programvare fra prosjekt til prosjekt.

Hans første steg mot havbruksnæringen var i 2015, da han fikk en kontrakt med Salmon Group om å utvikle en app for avviksmeldinger.

- Nå er det aller meste vi gjør innen havbruk. Vi har fortsatt noen gamle kunder vi følger opp, men fokuset er på Incontrol Havbruk som programmet vårt heter.

Programmet er et løsning for internkontroll.

- Det er avviksrapportering, risikovurdering, plan for service, drift og vedlikehold. Programmet tar seg av alle prosedyrer, og har ulike sjekklister.

Viktig by

Lille Florø er stor i havbruks-Norge. Største arbeidsgiveren i sektoren er Cargill med sin fôrfabrikk. En rekke eksportører som Norwell og Bravo Seafood har hovedkontor her, byen har Slakteriet AS samt både produksjon av settefisk og matfisk. Mindre kjent er programvareselskapet Pixelwerk, som har totalt fem ansatte, fordelt på Florø og Bergen.

- Havbruksnæringen har veldig mange ulike dataprogrammer - de bruker ofte fem-seks programmer i den daglige driften. Vi ser at det skaper mye utfordringer. Masse data blir registrert, men det er som regel lite kommunikasjon mellom de ulike programmene, sier Iannone til IntraFish.

På merdkanten

Sveitseren viser oss en kraftig mobillignende enhet programmet kan kjøres på. Det kan også kjøres på vanlige mobiltelefoner.

- De på merdkanten rapporterer enkelt inn via en app. Derfra blir det lagt i en skyløsning, som det så kan jobbes videre med via en nettleser på datamaskiner på kontoret.

Appen har også en funksjon for registrering av lusetelling, dødfisk og så videre. Er det avvik kan røkterne ta bilde med enheten sin, og legge det rett inn i systemet.

- Systemet vårt kan enkelt rapportere videre til relevante myndigheter som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

Alt handler om digitalisering og forenkling, sier Iannone.

- Har dere noen konkurrenter?

- Konkurrentene våre er leverandører av generell internkontroll - vi er de eneste som har et eget system for havbruksnæringen.

Endret holdning til data

Iannone sier at det har skjedd et markert skift i næringen.

- Da vi startet i 2015, registrerte oppdretterne data fordi det var krav om rapportering. Nå ser vi at de ønsker data til driften, og ser mer verdi av data. Nå er det en støtte i driften.

For at data skal gi god støtte, er det viktig med data av god kvalitet, og at en har mest mulig data.

- Systemet vokser med kundene. Jo mer de registrerer, jo mer hjelp får de av systemet, sier Iannone. 

Han mener at mye viktig informasjon i dag ligger i ulike systemer, men også i ringpermer, på post it-lapper og så videre.

En rekke kunder

Pixelwerk omsatte for 2,5 millioner kroner og fikk et lite underskudd i fjor. De to årene før der hadde de små overskudd.

- Vi er ikke lenger en oppstartsbedrift, men en lønnsom bedrift i en tidlig fase, sier Iannone.

Selskapet har en rekke kunder - nesten alle bedriftene som er med i Salmon Group-nettverket. Det er bedrifter som Eide Fjordbruk, Sulefisk, Firda Seafood og Blom.

- Vi leverer en lisensbasert løsning, hvor kundene betaler per lokalitet per år.

Bedriften prøver å være så tett på kundene som mulig, og bruker mye tid ute blant dem.

- Når vi snakker med dem som bruker løsningene våre, får vi viktige tilbakemeldinger, og forstår behovene deres enda bedre.

Spennende og krevende

Plasseringen i Florø skaper litt utfordringer med tanke på rekruttering av IT-folk.

- Kompetansen vi trenger, gjør at vi er fleksible, og åpner litt for fjernjobbing.

Sveitseren mener at det er både spennende og krevende å drive selskapet.

- Utviklingen har gått bra. Nå er fokuset å få flest mulig brukere, og inkludere flere ledd i samme system. Mange opplever kanskje at de må logge seg på ulike systemer, og at det blir en del data som blir registrert flere steder. Det ønsker vi å løse på bedre måter.

- Hvor er dere om tre år?

- Havbruk er i oppstarten av mer digitalisering. Om tre år er vi leverandør av et større system, med integrert data. Vi ser tydelig at det er et stort fokus på digitalisering og datakvalitet.

Iannone har også vært gjest i Tekfisk sin podkast, her kan du høre mer:

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken