En modell av konteineren som skal inneholde en fiskekvern (t.v.), ensilasjetank, dieselaggregat (øverst til høyre) og en syrekonteiner (nederst til høyre). Foto: Kjersti Kvile
En modell av konteineren som skal inneholde en fiskekvern (t.v.), ensilasjetank, dieselaggregat (øverst til høyre) og en syrekonteiner (nederst til høyre). Foto: Kjersti Kvile
En modell av konteineren som skal inneholde en fiskekvern (t.v.), ensilasjetank, dieselaggregat (øverst til høyre) og en syrekonteiner (nederst til høyre). Foto: Kjersti Kvile

Algeinvasjonen ga ideen til denne konteineren. Her kan død fisk behandles raskt.

MMC First Process utvikler en løsning for å øke utnyttelsen av råstoffet ved stor fiskedødelighet. Så fort en kontrakt er på bordet, er de klare for å selge.

MMC First Process har utviklet et mobilt ensilasjeanlegg, selvforsynt med strøm, som kan plasseres på en bil eller båt og kjøres til en lokasjon som har utfordringer. 

Utviklingsingeniør Roy Glomset i MMC First Process fikk ideen til en flyttbar konteiner fylt med kvern, pumper og ensilasjetank etter vårens algeinvasjon i Nord-Norge. 

Vanskelig kapasitet

I kjølvannet av algeoppblomstringen er flere kommet på banen med ideer til å hindre dette i fremtiden, blant annet et merdkonsept med nedsenkbar duk i flytekragen eller helt nedsenkbare merderSensorer og modeller har også blitt fremhevet som viktige.

Men MMC har altså en løsning hvis ulykken først er ute.

- Flere fikk utfordringer med kapasiteten. Du så jo bildene. Flere hundre kar med fisk sto på land og råtnet og ventet på å bli destruert, sier Glomset til Tekfisk.

Kostbart avfall

Da blir laksen et avfallsproblem, som det koster å kvitte seg med, i stedet for at oppdretterne får noen kroner per kilo ensilasje. Ensilasjen kan blant annet brukes i fôr.

Ennå har de ikke bygget en slik konteiner, men en modell av løsningen ble vist frem på fiskerimessa Bluefish i Ålesund denne uka. Den ble vist frem for første gang på Aqua Nor i Trondheim for to uker siden. 

zoomRoy Glomset, utviklingsingeniør i MMC First Process.
Roy Glomset, utviklingsingeniør i MMC First Process.

Prinsippet er slik: 

Først går fisken over i en kvern på den ene siden av konteineren. Fiskefarsen blir så pumpet over til en tank på cirka 10 kubikkmeter. Der tilsettes maursyre automatisk alt etter hvor mye fiskefarse som er i tanken. 

Inne i tanken er det en pumpe som sørger for at syren blandes godt inn. Det vil også hindre at beinrester synker til bunns og setter seg fast. 

240 tonn ensilasje i døgnet

Kverna kan ta 12-13 tonn fisk i timen. Med riktig temperatur i konteineren ser MMC First Process for seg 8-10 tonn ferdig ensilasje i timen.

- Finnes det tilsvarende løsninger på markedet?

- Det er klart at det finnes kverner, ensileringstanker. Men dette er et konsept der det er innebygd i en beredskapsløsning, sier Glomset. 

Ensilasje

  • Ensilasje er en benevnelse på dyre - og plantemateriale som har gjennomgått en enzymatisk nedbryting.
  • Ved ensilering blir materialet oftest tilsatt syre for å for å gjøre det lagringsstabilt over lenger tid.
  • I havbruks- og fiskerinæringen finner vi gjerne ensilasjetanker på arbeidsflåter, mottaksanlegg på land, settefiskanlegg og servicebåter.
  • Ensilasjekonsentratet brukes både i kraftfôrindustrien og i fiskefôrindustrien, der produktet blandes inn i tørrfôr.

Vannbåren varme

Planen er å installere et dieselaggregat, i tillegg til en mulighet for å koble systemet til landstrøm. Glomset har planer om å utnytte spillvarmen fra aggregatet til å legge inn vannbåren varme i bunnen av tanken.

- God temperatur er viktig når du skal lage ensilasje slik at autolyseprosessen starter raskt, sier han.

Det er det som skal til for at proteinene skiller seg og forråtnelsen stopper. Pumpen inni tanken håper han også vil avgi varme. 

zoomTil venstre er en modell av en kartipper, men i praksis kan ulike løsninger for å få fisken opp i trakten og ned i kverna i konteineren.
Til venstre er en modell av en kartipper, men i praksis kan ulike løsninger for å få fisken opp i trakten og ned i kverna i konteineren.

Andre bruksområder

Systemet skal bygges slik at hvis du har stor dødelighet og ikke har tid til å vente på at farsen blir til ensilasje, kan fisken kvernes og pumpes direkte ut til ventende bil eller båt til prosessesering på land.

Glomset forteller at systemet også kan få andre bruksområder. 

- Det kan jo brukes ikke bare til beredskap, men til dem som har behov for ensileringsanlegg generelt.

Konteineren kan plasseres på fôrflåter, båter eller på landanlegg, der du kan ta unna den daglige dødeligheten. Og så kan tanken brukes som en lagringstank.

- Stabil ensilasje kan lagres i månedsvis, sier Glomset. 

Klare for å bygge

Utviklingsingeniøren forteller at flere har meldt sin interesser, blant annet fra Chile, der de nettopp har inngått en kontrakt på fire ventetanker. Men ennå har de ikke noe konkret. Så fort de har fått solgt en enhet, vil de starte byggingen. 

- Hvordan vet dere hvor godt den fungerer uten å ha bygget den?

- Vi har mye kunnskap rundt det. At det skal fungere, er vi ganske sikre på. Hver komponent i seg selv fungerer. Vi setter dem bare sammen på en spesiell måte, i tillegg til at vi gjenbruker varme. 

( VILKÅR )
 
Del saken