Trålen skal ha egne propeller som gjør den enklere å styre.Foto: Eco Trawl
Trålen skal ha egne propeller som gjør den enklere å styre.Foto: Eco Trawl
Trålen skal ha egne propeller som gjør den enklere å styre.Foto: Eco Trawl

Gründerne har fått patent på denne nye trålen

I løpet av måneden blir det bestemt hva som skjer videre med Eco Trawl.

Selskapet har utviklet en ny trålteknologi. Den går ut på å plassere kraftige elektriske propellenheter (thrustere) der hvor tråldørene er på en trål i dag.

Målet er å gjøre tråling mer miljøvennlig og effektivt.

- Vi holder på med strømningsanalyser. De vil være ferdig i løpet av september, og da får vi resultatene på virkningsgrad og kontrollerbarhet, sier daglig leder Mads Bjørnenak i Eco Trawl til Tekfisk. 

Blant annet skal de analysere forskjellen på energiforbruket til en tråler med tråldører og en tråler med Eco Trawl sine propeller. I tillegg er det laget en matematisk modell som sier noe om hvor stabil og kontrollerbar propellenheten er.

zoomGründerne i Ecotrawl, Mads Bjørnenak (t.v.) og Øyvind Frøytland. 
Gründerne i Ecotrawl, Mads Bjørnenak (t.v.) og Øyvind Frøytland. 

Fikk patent

Analysene gjøres i samarbeid med CFD Marine, og er støttet av FHF.

- Svarene på dem vil avgjøre veien videre, egentlig, sier Bjørnenak.

Tidligere i år fikk Eco Trawl patent på teknologien.

- Det er en styrke å få innvilget patent. Det viser at Patentstyret mener ideene har nyhetsverdi, sier Bjørnenak.  

Et kontrollsystem på tråleren skal samle inn sensordata. Dataene skal brukes til å styre propellenhetene og dermed trålens kurs og dybde i vannet.

- Vi tror at når man flytter trekkraften ned til trålen, kan den styres mer presist enn i dag, sa Bjørnenak til Tekfisk i mai i fjor.

Venter med testing

Planen var opprinnelig å gå i gang med testing av teknologien i tank i fjor høst, og så prøve den ut på den pelagiske tråleren «Sille Marie». Men dette har blitt utsatt.

- Vi venter med uttesting til analysene er klare. Det er en krevende øvelse. Dette er en helt ny type maskin, og ting tar lenger tid enn vi trodde, sier gründeren. 

Selskapet, som holder til i Søgne, har fått 200.000 kroner i støtte fra Forskningsmobilisering Agder til å gjennomføre tester i tank. Testene vil mest sannsynlig gjennomføres i Sintef sin testtank i Hirtshals.

- Men kan det bety slutten for hele prosjektet om analysene ikke viser de resultatene dere forventet?

- Vi har god tro, men vi må se nøye på dem før vi vurderer hva vi gjør videre, sier den daglige lederen.

Ecotrawl

ECO Trawl AS ble startet i juni 2016 og er basert på en idé om å automatisere tråling ved hjelp av offshore- og marinteknologi.

En av to ideer går ut på å plassere kraftige elektriske propellenheter (thrustere) der hvor tråldørene er i dag på en trål.

Propellenhetene erstatter trekkraften fra trålerens propell og propellenhetene får elektrisk kraft fra en generator på tråleren. Propellenhetene kan styres i vannet med side- og dybderor.

Den andre ideen går ut på å installere intelligente, styrbare tråldører.

Kilde: FHF

( VILKÅR )
 
Del saken