TAPTE TEINER: Snøkrabbeteiner hentes opp av «Liafjord» i Barentshavet.Foto: Fiskeridirektoratet
TAPTE TEINER: Snøkrabbeteiner hentes opp av «Liafjord» i Barentshavet.Foto: Fiskeridirektoratet
TAPTE TEINER: Snøkrabbeteiner hentes opp av «Liafjord» i Barentshavet.Foto: Fiskeridirektoratet

«Liafjord» har hentet opp 1200 snøkrabbeteiner fra havbunnen i Barentshavet

«Liafjord» har den siste uken hatt en stor ryddejobb i Barentshavet. I tillegg til store mengder teiner, ble cirka 50.000 meter tauverk hentet opp.

Det melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

- Fiske i slike sårbare områder krever også at fiskerne er ekstra påpasselige med tanke på tap av fiskeredskap som medfører marin forsøpling og spøkelsesfiske. Her må ting forbedres, sier seniorrådgiver og leder for Fiskeridirektoratets opprenskningstokt, Gjermund Langedal.

Umerkede teiner

Det er et stort antall teiner som settes ut under snøkrabbefisket. Fiskeridirektoratet viser til at det derfor er svært viktig at fiskerne og forvaltningen har kontroll på at disse kommer om bord igjen eller blir meldt tapt. 

zoomGjermund Langedal, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet
Gjermund Langedal, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet

- Tap av fiskeredskap skal meldes til Kystvaktsentralen, men det er tatt opp flere lenker som ikke er meldt tapt. Teinelenken skal merkes i hver ende, med merke på selve teinen, men det er ikke funnet noen som er merket. Teiner som har stått i to år synes å fiske like godt. Dette er dårlig ressursforvaltning og uetisk, sier Langedal.

Nedbrytbare løsninger

Sintef, i samarbeid med Fiskeridirektoratet, er i full gang med å se på tekniske løsninger for merking.

- I nær fremtid vil det bli like naturlig å merke selve fiskeredskapen som å ha skilt på bilen, sier Langedal.

Uttesting av nedbrytbare løsninger tilpasset sesongen i det norske snøkrabbefisket er godt i gang.

- Erfaringene fra dette toktet viser at det haster. Canada har en slik løsning, men har ikke en sammenlignbar sesong i fisket, sier Langedal. 

Rydder blåkveitefelt

«Liafjord» er i nå på plass øst for Nordkapp, hvor opprenskingen etter tapte fiskeredkskaper fortsetter kystnært vestover. Deretter vil arbeidet foregå fra blåkveitefeltet i nord og sørover til Ålesund hvor toktet avsluttes.

- Vi minner igjen om hvor viktig det er å melde fra om tap av redskap. Tap eller gjenstående fiskeredskap skal rapporteres til Kystvaktsentralen, sier Langedal.

( VILKÅR )
 
Del saken