Kvantum premieres over kvalitet, viser en ny analyse.Foto: Jon Eirik Olsen
Kvantum premieres over kvalitet, viser en ny analyse.Foto: Jon Eirik Olsen
Kvantum premieres over kvalitet, viser en ny analyse.Foto: Jon Eirik Olsen

Fiskerne får ikke betalt for kvaliteten på torsken

Det kan bidra til sløsing, mener Nofima.

Det er nemlig liten sammenheng mellom kvaliteten på torsken og prisen, viser en ny analyse.

- Torsk fanget på snurrevad, som rangeres som nest dårligst når det gjelder kvalitet, oppnår høyest pris. Og når fangststørrelsen øker, øker gjennomsnittsprisen, mens kvaliteten blir dårligere, sier seniorforsker Edgar Henriksen i Nofima i en pressemelding.

Prisen øker med mengden

Analysen viser også at garnfanget torsk, som graderes med dårligst kvalitet, får dårligst betalt per kilo. Men prisen for garnfangst øker når fangststørrelsen gjør det, til tross for redusert kvalitet.

- Til tross for at økt kvantum gir redusert kvalitet, så øker prisene når kvantum øker. Dette er en klar indikasjon på at kvantum premieres over kvalitet i førstehåndsmarkedet for fersk torsk, sier forsker Thomas Nyrud i meldingen.

Markedssvikt

Forskerne mener kvalitet bør ha betydning for prisdannelsen i førstehåndsmarkedet for fisk fordi det har betydning for verdiskaping og lønnsomhet i resten av verdikjeden. 

Den manglende sammenhengen mellom kvalitet og pris kaller de en markedssvikt. 

Måten det intensive sesongfisket etter torsk langs kysten av Nord-Norge gjennomføres vinter og vår, er hovedårsaken til at mengde belønnes mer enn kvalitet.

Kystflåten lander rundt 90 prosent av sine torskekvoter under det hektiske vinter- og vårtorskefisket i Nord-Norge. Industrien på land tør ikke vegre seg for å ta imot fangster av dårlig kvalitet. Det kan føre til tap av store kvanta fisk som bedriftene er avhengige av for å holde produksjonen i gang, heter det i meldingen.

( VILKÅR )
 
Del saken