EN AV SØKERNE: Fisker Carl Aamodt fra Søgne er en av 30 stykker som har søkt om å få fiske raudåte i kategori 2. Aamodt vil tråle etter raudåte med to nybygg.Arkivfoto: Kjersti Kvile
EN AV SØKERNE: Fisker Carl Aamodt fra Søgne er en av 30 stykker som har søkt om å få fiske raudåte i kategori 2. Aamodt vil tråle etter raudåte med to nybygg.Arkivfoto: Kjersti Kvile
EN AV SØKERNE: Fisker Carl Aamodt fra Søgne er en av 30 stykker som har søkt om å få fiske raudåte i kategori 2. Aamodt vil tråle etter raudåte med to nybygg.Arkivfoto: Kjersti Kvile

Disse kjemper om raudåte-konsesjon. Ni av dem skal bygge ny båt

Interessen for å fiske raudåte er stor. Nå har Fiskeridirektoratet offentliggjort listen over søkere der ni har nybyggsplaner.

Tidligere i år ble det lyst ut raudåtetrål-tillatelser. 15. august var fristen for å sende inn søknad for tråling av raudåte, og nå har Fiskeridirektoratet offentliggjort listen over hvem som har søkt. 

35 søknader

Direktoratet har mottatt totalt 35 søknader - fem har søkt i kategori 1, de resterende 30 har søkt i kategori 2. Tillatelser i kategori 1 er forbeholdt aktører som blir gitt unntak fra aktivitetskravet i deltakerloven - altså industrien. Kategori 2 er forbeholdt aktive fiskere.

 Reder Carl Aamodt fra Søgne har søkt om to raudåtetrål-tillatelser i kategori 2 med to nybygg.

- Vi har drevet med denne høstinga før, og vi synes det var et spennende og givende fiskeri, sier Aadmot til Fiskeribladet.

Totalt er det lyst ut ti tillatelser - fem i kategori 1 og fem i kategori 2.

Avgrenset raudåtetrål-tillatelse både i kategori 1 og 2 gir adgang til å høste raudåte med flytetrål i området nord for 62°N mellom grunnlinjene og 1000 meters dybdekvote vest for 24°Ø. Det var tidligere i år det ble klart at regjeringen åpner opp for et omfattende raudåtefiske på kysten. Totalkvoten er satt til 254.000 tonn.

Her er de som har søkt:

Kategori 1 - ikke aktive fiskereKategori 2 - aktive fiskere
Prima Blue AS, NybyggUtvik Senior AS, Flobjørn
Algen AS v/Nuas Technology, «Ole Elvan»Hansson AS, nybygg Rosenborg
Algen AS v/Nuas Technology, innleid fartøyFruholmen Seafood AS, Nybygg
Calanus AS, søkes løsrevet fra fartøyEnterprise Seafood AS, Enterprise
KBH Shellfish Sollutions AS, ombygging av fartøyNordnes AS, Nordstar
Alenmar AS, Andøyfisk
Norli AS, Quo Vadis
Noruega AS, Nybygg Havfjord
Noruega AS, nybygg Havvon
Ice Sea AS, Røstnesvåg
Vestfart AS, Vestfart
Granli Fiskeri AS, Slettenberg
Espen Nilsen AS, Edna Synnøve
Meløyfjord Selskap AS, Meløyfjord
Mirsel AS, Nybygg
Selvåg Senior AS, Selvåg Senior
Granli Fiskeri AS, Nybygg
Knut Olav AS, Knut Olav
Nordtun Trål AS, Kristin
KS Solskjær AS, Haltentrål
Arnøytind AS, Arnøytind
Asbjørn Selsbane AS, Asbjørn Selsbane
Nergård Havfiske AS, Nybygg
Nergård Havfiske AS, Tønsnes
Nergård Havfiske AS, Kågtind II
Nergård Havfiske AS, J. Bergvoll
Nergård Havfiske AS, Ole-Arvid Nergård
Berg Fiskeriselskap AS, Nybygg
Øksnes Kystfisk AS, Nybygg
Hercules Shipping AS, Fartøy med reketråltillatelse

Søker med to nybygg

Carl Aamodt, som er daglig leder i selskapet Noruega AS, har søkt om to raudåte-tillatelser på to nybygg; «Havfjord» og «Havvon» i kategori 2.

Aamodt vil ikke røpe noe når det gjelder nybyggene ennå, men bekrefter overfor Fiskeribladet at raudåte er et ønsket satsningsområde for selskapet.

- Det har sammenheng med at vi har drevet med denne høstinga før, og vi synes det var et spennende og givende fiskeri. Vi har tro på utvikling i det segmentet. Over flere år hadde vi et kjempebra samarbeid med Calanus. Det ligger godt til grunn og vi ønsker å støtte oppunder fabrikken de bygger i Sortland, forteller Aamodt.

3600 tonn

Aamodts plan er altså å kun fokusere på fangst av raudåte, for så å levere råstoffet til prosessering på land.

- Ja, vi vil la resten av verdikjeden ta seg av produksjonen.

Søkerne er bedt om å oppgi forventet årlig fangst i søknaden. Aamodt forteller at de beregner en fangst på 1800 tonn på hvert av fartøyene årlig.

- Hva tenker du om all kritikken omkring raudåtefisket?

- Jeg tenker at hvis uttaket skal ha livets rett, må det gjennomføres på en forsvarlig måte. Det må settes krav i forhold til bifangst og hvilke områder det skal tråles på, innenfor forsvarlige rammer. Da vi drev med dette fisket hadde vi med oss inspektører og Fiskeridirektoratet og logget all bifangst, sier Aamodt.

- Jeg mener det kan gjennomføres et kommersielt fiske på raudåte uten at det stiller fiskebestander i fare. Jeg legger til grunn at forvaltningen drar opp spilleregler slik at utøvelsen blir forsvarlig.

Av søknadslisten går det frem at flere har planer om nybygg - totalt ni aktører. Disse er:

 • Prima Blue AS søker om en tillatelse med nybygg (kategori 1)
 • Fruholmen Seafood AS søker om tillatelse med nybygg (kategori 2)
 • Noruega AS har inne to søknader med nybyggene Havfjord og Havvon (kategori 2)
 • Hansson AS  søker om tillatelse med nybygget Rosenborg (kategori 2)
 • Mirsel AS søker med nybygg (kategori 2)
 • Granli Fiskeri AS søker med nybygg (kategori 2)
 • Nergård Havfiske AS søker med nybygg (kategori 2)
 • Berg Fiskeriselskap AS søker med nybygg (kategori 2)
 • Øksnes Kystfisk AS søker med nybygg (kategori 2)
  I tillegg har selskapet KBH Shellfish Sollutions AS søkt om en tillatelse i kategori 1 med ombygging av et fartøy

Ingen loddtrekning

Det store raudåtekvantumet skal tas til havs, mens det er åpnet for at et mindre kvantum på 3000 tonn, skal foregå i et kystnært område mellom grunnlinjen og 1000 meters dybdekvoten (indre område).

Forsøkskvoten på 5000 tonn som Calanus har fått, kan også fiskes i kystnært område. 

Seniorrådgiver Håvard Holder i Fiskeridirektoratet forteller at direktoratet nå skal bruke høsten på å gjennomgå søknadene.

- Vi begynner å se på søknadene etter utgangen av uke 37. Det er mange søknader og disse skal settes opp mot hverandre slik at vi etter hvert får laget oss en oversikt og rangere de.

- Er det lagt opp til loddtrekning?

- Jeg ser ikke for meg at det kommer til å skje, det er ikke lagt opp til det, sier Holder som er overrasket over at såpass mange har søkt om løyve.

- Kanskje er dette et verdipapir folk ønsker å ha. Det er vanskelig å si om alle søkerne reelt sett har planer om å drive et fiske eller om det er snakk om posisjonering. Men det blir bare spekulasjoner, sier Holder.

( VILKÅR )
 
Del saken