Forskere ved Nofima har testet hva ulike nivåer av omega 3 i fôret gjør med fisken. Laks som fikk fôr med mye fiskeolje fikk blant annet mindre skader og fikk finere rødfarge.Foto: Thomas Larsson / Nofima
Forskere ved Nofima har testet hva ulike nivåer av omega 3 i fôret gjør med fisken. Laks som fikk fôr med mye fiskeolje fikk blant annet mindre skader og fikk finere rødfarge.Foto: Thomas Larsson / Nofima
Forskere ved Nofima har testet hva ulike nivåer av omega 3 i fôret gjør med fisken. Laks som fikk fôr med mye fiskeolje fikk blant annet mindre skader og fikk finere rødfarge.Foto: Thomas Larsson / Nofima

Laksen fikk fôr med hundre prosent fiskeolje. Da skjedde dette.

Laksen hadde bedre vekst, bedre fiskevelferd, bedre kvalitet og ble mindre syk.

Forskere ved Nofima har testet hva ulike nivåer av omega 3 i fôret gjør med fisken. Resultatene overrasket.

- Det er veldig sjelden vi har så klare resultater. Vi målte på mange ulike parametre, og alle pekte i samme retning, sier seniorforsker Bente Ruyter til Tekfisk.

Vokste mer

I dag består laksefôr av ti prosent marine oljer. Det er disse oljene som inneholder stoffene EPA og DHA, bedre kjent som omega 3.

zoomBente Ruyter, seniorforsker i Nofima.
Bente Ruyter, seniorforsker i Nofima.

På havbruksmessen Aqua Nor fortalte Ruyter om hva som skjedde da de ga laksen fire ulike dietter.

Laks som vokste fra 400 gram til fem kilo ble gitt fôr der mengden omega 3, altså EPA og DHA varierte fra 1 prosent til 3,5 prosent. Det høyeste nivået tilsvarer en diett med kun fiskeolje.

- Fisken med høyest nivå av omega 3 hadde signifikant bedre vekst enn de andre gruppene, sier Ruyter.

Mindre syk

Forskerne så også på fiskevelferd, der de blant annet sjekket laksen for sår på øye, snute og finner.

- Vi så at den med lavest nivå av fiskeolje hadde skader, spesielt på finnene, sier seniorforskeren.

Resultatene viser også at økt nivå av fiskeolje bedret organhelsen betraktelig. 

- Da fisken nådde 2,5 kilo i fjor høst, fikk den sykdommen CMS. Færre av fisken med mye fiskeolje i dietten døde, sier Ruyter.

Rødere farge

Laksen med økt nivå av fiskeolje hadde signifikant bedre rødfarge, som er en indikasjon på at den hadde bedre muskelkvalitet. Den hadde også mindre tap av vann etter at fileter av fisken hadde vært fryst.

- Mørke flekker er et problem i industrien. Den med minst fiskeolje hadde 35 prosent mørke flekker, mens den med mest olje hadde mindre enn 10 prosent, forteller seniorforskeren.

Konklusjonen var dermed åpenbar:

- For lite fiskeolje har negative effekter på en rekke områder. Fisken som gjør det best og har det best, er den med med det høyeste nivået av omega 3 i dietten.

zoomMye fiskeolje i fôret til laksen ga store forskjeller sammenlignet med laks som fikk lite fiskeolje.
Mye fiskeolje i fôret til laksen ga store forskjeller sammenlignet med laks som fikk lite fiskeolje.

- Viktig kunnskap

Da forskerne planla studien, tilsvarte det fôret som var kommersielt tilgjengelig da det nest høyeste nivået av fiskeolje i forsøket. 

- Men siden da har nivået av omega 3 økt i fiskefôret. Det er høyere nå enn det vi har testet som nest best. Derfor vet vi ikke om den dietten vi testet som hadde høyest nivå av omega 3, kommer bedre ut enn det laksefôret har i dag, sier Ruyter.

Tidligere studier har nemlig vist noe av det samme. 

- Dette er det første forsøket der vi har tatt fôret tilbake til hundre prosent fiskeolje. Vi ser at det er viktig med kunnskap om hvor langt ned man kan gå, og om man har noe å vinne på å gå opp, sier Ruyter.

Alger og planter

Å ha bare fiskeolje i dagens fôr er ikke bærekraftig, derfor jobbes det med andre typer råstoff som også har høyt nivå av omega 3.

- Det har vært en stor teknologisk utvikling, og mikroalger har kommet opp som en god og alternativ kilde. Genmodifiserte planter har et stort potensial, det er blant annet utviklet raps som kan produsere DHA, sier Ruyter.

Det brukes i økende grad algeolje i laksefôret, blant annet fra produsenter som Veramaris. Norske selskaper som Lingalaks og Lerøy bruker fôr med algeolje. 

Genmodifiserte planter er ikke tillatt i Norge, men fôr basert på dette brukes i Chile. 

Viktige fettsyrer

Fôr basert på lavere trofiske nivåer, som krill, er også et alternativ, mener Ruyter.

- I fremtiden vil man ha muligheten til å kombinere mange kilder, sier hun.

I forsøket brukte Nofima kun fiskeolje i fôret. Men en fersk studie viser at det ikke er noen forskjell på om omega 3 kommer fra mikroalger eller raps. 

- Det er viktig å sikre nok mettet fett, men ellers var det ingen forskjeller, sier Ruyter. 

Det viktigste er å sikre høye nok nivåer av EPA og DHA, understreker hun.

- Dette viser at lakshar større behov for disse essensielle fettsyrene enn noen trodde for noen år siden når det gjelder å opprettholde fiskehelse, kvalitet og fiskevelferd. 

( VILKÅR )
 
Del saken