På dette området ved det eksisterende anlegget på Marøya planlegger SinkabergHansen AS innen 2021 å realisere en ny laksefabrikk med årlig kapasitet for om lag 100.000 tonn.Foto: Tom Lysø
På dette området ved det eksisterende anlegget på Marøya planlegger SinkabergHansen AS innen 2021 å realisere en ny laksefabrikk med årlig kapasitet for om lag 100.000 tonn.Foto: Tom Lysø
På dette området ved det eksisterende anlegget på Marøya planlegger SinkabergHansen AS innen 2021 å realisere en ny laksefabrikk med årlig kapasitet for om lag 100.000 tonn.Foto: Tom Lysø

SinkabergHansen bruker 1,4 milliarder kroner på å bygge ny laksefabrikk og settefiskanlegg

Selskapet har inngått avtaler med GL-bygg.

Sjef i GL-bygg Arne M. Galguften og konsernsjef i SinkabergHansen Svein-Gustav Sinkaberg inngikk samarbeidsavtale om at GL-bygg skal bygge to store prosjekter for oppdrettsselskapet. 

Riggingen er i gang

Det kommer frem i en pressemelding fra SinkabergHansen. 

Avtalen gjelder en totalentreprise for laksefabrikken til SinkabergHansen i tillegg til at GL-bygg skal ha en sentral rolle i byggingen av selskapets settefiskanlegg med RAS-teknologi på ved Svaberget på Marøya.

zoomDaglig leder i GL-bygg Arne M. Galguften til høyre og konsernsjef i SinkabergHansen Svein-Gustav Sinkaberg til høyre.
Daglig leder i GL-bygg Arne M. Galguften til høyre og konsernsjef i SinkabergHansen Svein-Gustav Sinkaberg til høyre.

Totalt skal GL-bygg bygge ut vel 30.000 kvadratmeter industribygg for SinkabergHansen. 

På Marøya hvor fabrikken skal bygges er riggingen i gang. Ifølge pressemeldingen vil arbeidet på laksefabrikken starte 2. september. Selskapene har avtalt at fabrikken skal stå ferdig 1. juni 2021.

Nøkkeltall for laksefabrikken på Marøya og smoltanlegget ved Svaberget. 

Laksefabrikken Marøya, nøkkeltall:

 • Grunnflate bygg: 9.000 m²
 • Totalt gulvareal: 17.000 m²
 • 2.800 m³ ferdigbetong / 480 betongbiler.
 • 1.400 betongelement leveres, utgjør 14.000 tonn.
 • Element fordeles på 560 trailerlass.
 • Maks total bemanning 90-120 mann, inkl. underleverandører SinkabergHansen
 • Byggetid: 21 måneder.

Svaberget smolt, nøkkeltall:

 • Grunnflate bygg: 13.200 m²
 • Totalt gulvareal inkl. plan 2, 15.200 m²
 • 6.600 m³ ferdigbetong /1.100 betongbiler.
 • 850.000 kg armering.
 • Rundt 50 ulike bedrifter på byggeplassen.
 • Maks total bemanning på byggeplassen 100-120 personer.
 • Byggetid: 2,5 år

Bygger fabrikk og RAS-anlegg

GL-bygg har også fått ansvaret for å bygge ut RAS-anlegget til SinkabergHansen på Svaberget. De kommende månedene vil det pågå omfattende støpearbeid på området, ifølge pressemeldingen. 

Dette anlegget er forventet ferdigstilt 1. januar 2022. 

- Dette er de to største kontraktene som GL-bygg noensinne har inngått. Forutsigbarhet over en lang periode for våre ansatte er en vesentlig side, sier daglig leder i GL-bygg Arne M. Galguften i pressemeldingen. 

17.000 m² med laksefabrikk

Laksefabrikken på Marøya vil ha et samlet areal på 17.000 kvadratmeter.

Overhalla Betongbygg er underleverandør av prefabrikkerte element. Det tyske selskapet Baader skal levere prosessanlegget

Det forventede produksjonsvolumet i det nye anlegget er 100.000 tonn fisk i året. Det er en dobling av kapasiteten sammenlignet med dagens fabrikk. 

Landbasert settefiskanlegg

Anlegget ved Svaberget skal være et landbasert settefiskanlegg med RAS-teknologi. Det vil ha en bygningsmasse på 13.000 kvadratmeter i første byggetrinn.

Akva Group Land Based Norway på Sømna har fått kontrakten på prosessanlegget. 

Det er planlagt en årlig produksjon på 2.000 tonn ved anlegget. 

- Svært gledelig, og med store ringvirkninger, at oppdrettsindustrien i regionen i så høy grad velger «kortreise» entreprenører og underleverandører, sier Per Kristian Skaret og Stig Olav Barlien i pressemeldingen. De har oppgaven som prosjektledere ved laksefabrikken.

Største steget selskapet har tatt

Selskapet skriver i pressemeldingen at laksefabrikken og RAS-anlegget hver for seg er de klart største løftene som selskapet noensinne har valgt å gjennomføre. 

- Strategien er å reinvestere og videreutvikle for fortsatt bærekraftig og sunn økonomisk drift. Klarer vi å legge grunnlag for ytterligere regional ringvirkning, har det også stor betydning også for oss, sier Sinkaberg i pressemeldingen. 

( VILKÅR )
 
Del saken