Bærekraftdirektør Alfredo Tello i Salmones Camanchaca.Foto: Anders Furuset
Bærekraftdirektør Alfredo Tello i Salmones Camanchaca.Foto: Anders Furuset
Bærekraftdirektør Alfredo Tello i Salmones Camanchaca.Foto: Anders Furuset

Innen 2022 skal dette chilenske oppdrettsselskapet halvere utslippene sine

En kombinasjon av utslippsreduksjon og lokale tiltak, som skogplanting, skal gjøre Salmones Camanchaca karbonnøytralt innen 2025.

- Vi har en veldig stor kunngjøring å komme med i dag. Innen 2025 skal vi bli karbonnøytrale, sa Ricardo Garcia under åpningen av selskapets kapitalmarkedsdag i Oslo nylig. Garcia er nestleder i styret.

Det skjer samtidig som selskapet skal øke produksjonen fra årets rundt 60.000 tonn laksefisk, til 75.000 - 80.000 tonn i 2023.

Bærekraftsdirektør Alfredo Tello kom senere på dagen med en utfyllende presentasjon.

- Vi er veldig bevisste på alle utfordringer mennesker møter, som klimaendringer og ødeleggelsene av havet, sa Tello. Han mener at alle selskap og individ har to valg, gjøre noe med det - eller ikke.

Salmones Camanchaca

Chilensk lakseoppdretter skilt ut fra fiskeriselskapet Compania Pesquera Camanchaca (som fortsatt er hovedeier)

Eier virksomhet i hele verdikjeden, fra stamfisk til settefisk og sjølokaliteter. Har også slakteri- og foredlingsanlegg

Selskapets har drift i tre regioner i Sør-Chile

Årlig produksjon er rundt 60.000 tonn, hvorav 48.000 tonn er atlantisk laks. Kapasitet er rundt 75.000 tonn.

Selskapet har rundt 1.350 ansatte

Kilde: Melding fra selskapet. Oppdatert januar 2018.

- I Salmones Camanachaca valgte vi for lenge siden å bli en del av løsningen, sa Tello.

Skal gå til fornybar elektrisitet

Tello sa at de i rundt ett år har analysert og tenkt på beslutningen om å bli karbonnøytrale innen 2025.

- Det er en stor forpliktelse, og en stor oppgave, men vi ser at vi har store potensial for å redusere utslippene våre, sa han.

I 2018 hadde selskapet ifølge egen bærekraftsrapport et klimagassutslipp på 30.905 tonn CO2-ekvivalenter. Det meste av dette kom fra sjøoperasjoner (ca 13.000 tonn), mens resten hovedsakelig var delt likt mellom ferskvannsproduksjon (settefisk) og foredlingsanlegg.

- Innen 2022 skal vi halvere nivået fra 2018, som er baseline, sa Tello.

Den første reduksjonen skal hovedsakelig skje ved at all elektrisitet skal være fra fornybare kilder. I tillegg skal noe av utslippene kompenseres fra lokale prosjekt som binder klimagass, som planting av skog.

- I 2023 skal all diesel som i dag brukes i ferskvannsproduksjonen erstattes med strøm fra fornybare kilder, sa Tello.

Må fortsatt slippe ut noe klimagasser

I 2025 estimerer Salmones Camanchaca at de fortsatt vil slippe ut rundt 19.600 tonn CO2-ekvivalenter.

- Det er hovedsakelig fra dieselforbruk på fjerntliggende sjølokaliteter, hvor det nå ikke er gode alternativer. Så har vi vært på Aqua Nor, og blitt optimistisk av å se at det jobbes med stadig flere alternativer der, sa Tello.

Planen er imidlertid at de forventede utslippene på 19.600 tonn i 2025 skal kompenseres gjennom lokale prosjekter, slik at selskapet da skal være karbonnøytralt.

- Vi eier en del landområder hvor vi skal plante skog. I tillegg skal vi gjøre tilsvarende tiltak i områder hvor vi driver oppdrett. Vi kunne naturligvis kjøpt kvoter i markedet, men ønsker å gjøre det lokalt for å vise at vi bidrar i lokalsamfunnene, sier Tello til IntraFish.

Ordner opp i eget hus

Det meste av klimagassutslippet i lakseoppdrett kommer fra fôringredienser. Utslippene fra dette inngår ikke i klimagassregnskapet til oppdrettsselskapene.

- Vi gjør våre beregninger i tråd med retningslinjer fra FN, og da inngår ikke det. Når det er sagt, skal vi naturligvis jobbe med våre leverandører og gjøre det vi kan for å påvirke dem, og forsøke å redusere utslippene også fra produksjonen av fôret vårt, sier Tello til IntraFish.

- Og når dere selger laksen, og den sendes med fly, blir utslippene per kilo svært store?

- Ja, det er en stor utfordring. Igjen, dette er noe som ligger utenfor selskapet vårt, men er også noe vi vil jobbe med.

- Hvorfor skal dere bli klimanøytrale?

- Fordi vi kan, og mener det er det riktige.

- Og kostnadene med det?

- Det vil koste oss litt, men ikke så mye. Kostnadene er hovedsakelig forbundet med skogprosjektene, og at vi får noe høyere elektrisitetskostnader som følge av kjøp av kun fornybar kraft.

Tello sier at de på sikt kanskje også kan oppnå høyere priser på laksen som følge av arbeidet med bærekraft.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken