HELELEKTRISK OPPDRETT: Loddetå lokalitet i Rogaland, eid av Bremnes Seashore.Foto: Bremnes Seashore
HELELEKTRISK OPPDRETT: Loddetå lokalitet i Rogaland, eid av Bremnes Seashore.Foto: Bremnes Seashore
HELELEKTRISK OPPDRETT: Loddetå lokalitet i Rogaland, eid av Bremnes Seashore.Foto: Bremnes Seashore

Her kommer det første helelektriske oppdrettsanlegget

For ett år siden spilte Bellona og ABB ballen ut til oppdrettsnæringen om å realisere helektrisk lakseoppdrett. Mange meldte sin interesse, men det blir lokaliteten Loddetå, eid av Bremnes Seashore, som nå blir miljøpiloten.

- Interessen fra oppdrettsnæringen om å bli med på dette har vært enorm, sier Christina Janssen og Kari Torp i Bellona. 

- Overraskende stor, faktisk, føyer de til.

Våren 2018 la miljøorganisasjonen sammen med teknologiutviklingsselskapet ABB frem mulighetsstudien «Laks på landstrøm», som viste at helelektrifisering av norske oppdrettsanlegg i sjø kan kutte 300.000 tonn CO2-utslipp, tilsvarende utslippene fra 150.000 fossilbiler. 

Etterlyste oppdrettsaktører

De etterlyste samarbeid med en aktør i havbruksnæringen, og interessen var altså overveldende. Valget falt på Bremnes Seashore, som nå skal realisere løsningene fra studien på pilotlokaliteten Loddetå i Hordaland.

- Helelektrifisering gir både stor miljøgevinst og bedre økonomi; for de aller fleste oppdrettsanlegg vil det være økonomisk lønnsomt å knytte seg til strøm fra land og drive kraftkrevende utsyr med elektrisitet, forklarer Janssen og Torp.

Omtrent halvparten av norske oppdrettsanlegg har i dag strøm fra land og ut til fôrflåtene og andelen øker stadig. Men for å oppnå full miljøgevinst må også båter, notvaskere og annet utstyr drives med ren energi. Det helelektriske oppdrettsanlegget har elektriske båter og kraftkrevende elektrisk utstyr som henter strøm direkte fra merdkanten. Så langt har ingen tatt denne teknologien i bruk.

zoomSimon Nesse Økland, utviklingssjef Bremnes Seashore.
Simon Nesse Økland, utviklingssjef Bremnes Seashore.

Stas å bli først

- Det er veldig stas at vi blir først, sier Simon Nesse Økland, utviklingssjef i Bremnes Seashore, til Fiskeribladet.

- Det grønne skiftet er i full gang i havbruksnæringen. En bærekraftig matproduksjon blir viktigere og viktigere for oss, så dette er et viktig steg å ta, og der flere blir å følge etter, sier han.

zoomPRESENTASJON PÅ AQUA NOR: Fra venstre: Lars Wasa Andersen fra ABB, Simon Nesse Økland fra Bremnes Seafood, Christina Janssen og Kari Torp i Bellona
PRESENTASJON PÅ AQUA NOR: Fra venstre: Lars Wasa Andersen fra ABB, Simon Nesse Økland fra Bremnes Seafood, Christina Janssen og Kari Torp i Bellona

At valget falt på lokaliteten Loddetå er fordi den er lett å komme til for tilreisende som vil ta den helektektriske nyvinningen i nærmere øyesyn.

- Målet er at vi i skal få en elektrisk arbeidskatamaran og elektrisk notvask i drift på lokaliteten Loddetå i løpet av inneværende år, sier han.

Flere følger etter

- Vi mener det er realistisk å helelektrifisere lokaliteten raskt. Vi er allerede i gang med planlegging og prosjektering for å øke effekten ut til merdene, sier Lars Wasa Andersen, salgsspesialist havbruk i ABB.

zoomLars Wasa Andersen, salgsspesialist havbruk i ABB.
Lars Wasa Andersen, salgsspesialist havbruk i ABB.

Sammen presenterte Bellona, Bremnes Seashore og ABB nyheten under messen Aqua Nor i Trondheim. Og sammen vil de fortsette å spre erfaring og kunnskap fra piloten med hele næringen når pilotprosjektet er ferdig.

- Hovedmålet med prosjektet er å få fart på konverteringen til ren og fornybar energi innenfor oppdrett og vi fortsetter gjerne dialogen med oppdrettere rundt dette, sier Andersen.

Overveldende respons

Kari Torp i Bellona sier de er stolte av at deres miljøinitiativer blir så tatt godt imot.

- Ikke bare fra næringen, men også politisk. Bellona har god dialog med mange, og dette prosjektet fikk veldig positiv oppmerksomhet fra flere hold. Faktisk var det flere oppdrettsaktører som ønsket å bli medpå pilotprosjektet enn det vi hadde trodd, noe som er enormt oppløftende. Det viser at næringen tar miljø på alvor og ønsker en bærekraftig produksjon, sier hun.

- Vi ønsker at hele oppdrettsnæringen går over til helelektrisk drift så raskt som mulig. Teknologien er tilgjengelig for alle. Interesserte må gjerne ta turen til Loddetå, så skal vi dele våre erfaringer med resten av næringa når vi er ferdige med piloten, sier Økland i Bremnes Seashore.

( VILKÅR )
 
Del saken