TASKEKRABBE: Ny forskning på taskekrabber viser at denne matkrabbens liv går saktere i nord, at de trives på dypere vann. Forsker Snorre Bakke mener minstemålet på taskekrabbe i sør bør økes.Foto: Jacob Sørhaug ved Åkra Sjømat
TASKEKRABBE: Ny forskning på taskekrabber viser at denne matkrabbens liv går saktere i nord, at de trives på dypere vann. Forsker Snorre Bakke mener minstemålet på taskekrabbe i sør bør økes.Foto: Jacob Sørhaug ved Åkra Sjømat
TASKEKRABBE: Ny forskning på taskekrabber viser at denne matkrabbens liv går saktere i nord, at de trives på dypere vann. Forsker Snorre Bakke mener minstemålet på taskekrabbe i sør bør økes.Foto: Jacob Sørhaug ved Åkra Sjømat

Mener minstemålet på taskekrabber i sør bør økes

Minstemålet på 11 cm i sør på taskekrabbe bør å sikre bærekraftig fangst av krabbene, sier forsker Snorre Bakke.

Forskning konkluderer med at taskekrabben vokser saktere i nord, og at de trives på dypere vann enn tidligere antatt. Forsker Snorre Bakke tar til ordet for at minstemålet på taskekrabbe bør økes i sør, for å sikre et mer bærekraftig uttak av krabben.

Bakke har funnet ut at taskekrabbene i nord skifter skall sjeldnere enn de i sør. Det betyr at de vokser saktere og at de er eldre når de blir kjønnsmodne, forklarer Bakke i en pressemelding fra UiT.  

Når krabbene vokser sakte, og er kjønnsmodne senere, er de også mer sårbare for fiske.

Trives på 13 grader

Ifølge forskeren kan den geografiske forskjellen på hvordan krabbene vokser, forklares utfra temperatur. Han sier at i lab-eksperimenter vil krabbene fra både Ålesund og Senja være der det er 13 grader.

- Det betyr at det er en temperatur der de trives best, uavhengig av hvor de kommer fra, forklarer Bakke som forsket på taskekrabben som en del av sitt doktorgradsarbeid ved Møreforsking og UiT Norges arktiske universitet.

Øke minstemålet

I dag er minstemålet for taskekrabbene 13 cm nord for Rogaland og 11 cm fra og med Rogaland og til svenskekysten. For å vurdere om minstemålet burde justeres har Bakke, i samarbeid med forskere i Storbritannia, sammenlignet hvilken størrelse hunn-krabbene blir kjønnsmodne. Dette har de gjort ved å sammenligne krabber fanget i Vesterålen, Trøndelag, Rogaland og ulike steder rundt de britiske øyer.

 Resultatene viste at krabbene er omtrent like store når de blir kjønnsmodne, uavhengig av geografi. Bakke sier at minstemålet på 11 cm i sør nok burde økes for å sikre bærekraftig fangst av krabbene.

- Om en krabbe blir tatt ut av sjøen når den er 11 cm er det sannsynlig at den ikke har hatt muligheten til å produsere egg og larver enda. Selv om fangsten av små krabber i sør er begrenset av kjøpere som vil ha større krabber, vil en økning av minstemålet sikre at flere av krabbene får bidra med fremtidige generasjoner, sier forskeren.

Liker seg også i dypet

En annen ting forskerne har funnet ut om taskekrabben er at den slett ikke bare lever på maksimum 200 meters dyp. Forskere ved Havforskningsinstituttet har nemlig filmet taskekrabbe i Sognefjorden helt ned på 400 meters dyp.

( VILKÅR )
 
Del saken