GENERASJONSDRIFT: Geir Lundberg med sønnene Stian og Mats og Mats sin datter Karoline på fremdekket til nye «Odd Lundberg» som et bilde på at generasjonene sørger for vekst og utvikling i familierederiet fra Gratangen.Foto: Einar Lindbæk
GENERASJONSDRIFT: Geir Lundberg med sønnene Stian og Mats og Mats sin datter Karoline på fremdekket til nye «Odd Lundberg» som et bilde på at generasjonene sørger for vekst og utvikling i familierederiet fra Gratangen.Foto: Einar Lindbæk
GENERASJONSDRIFT: Geir Lundberg med sønnene Stian og Mats og Mats sin datter Karoline på fremdekket til nye «Odd Lundberg» som et bilde på at generasjonene sørger for vekst og utvikling i familierederiet fra Gratangen.Foto: Einar Lindbæk

Sparer på drift og miljø med kostbare «Odd Lundberg»

Familietradisjonene sitter i skutesida når nye «Odd Lundberg» kobler seg inn i den norske fiskeflåten med 17-18 knops toppfart.

Mandag kom den innom Ålesund for å bunkre drivstoff på vei nordover. Fiskeribladet var om bord.

Det 101 år gamle fiskebåtrederiet fra Foldvik i Gratangen har fått sitt fjerde nybygg. Karstensens Skibsværft i Skagen i Danmark har igjen ferdiggjort et smykke av en fiskebåt, i den grad man kan bruke et slikt ord om den nye kraftpluggen i ringnot- og trålflåten.

Fiskeriarven

Reder Geir Lundberg styrer kanskje rederiet mer enn skuta, men har planlagt å være mer i aktivt fiske med nybåten. Sønnene Mats (33) er skipper og Stian (29) chief. Begge har vokst opp med rederiet og datteren til Mats, Karoline, blir kanskje neste generasjons fisker i rederiet.

- Jeg hadde min første tur på sommerloddefisket til Island med pappa som seksåring. Da ble jeg bitt av basillen og lysten til å drive fiske, sier Mats som tok sjøoffisersutdannelse og jobbet fire år i Kystvakten før han i 2010 kom inn i familierederiet som skipper. 

 - Det er lysten som er drivkraften. Hundre års rederitradisjoner er en ekstra inspirasjon, sier Mats.

zoomNORDOVER: «Odd Lundberg» inn til Ålesund for å bunker mandag på vei nordover til hjemplassen Foldvik i Gratangen.
NORDOVER: «Odd Lundberg» inn til Ålesund for å bunker mandag på vei nordover til hjemplassen Foldvik i Gratangen.

Navnet lever videre

Rederiet har en lang og tradisjonsrik historie i ulike fiskerier. Selfangsten var viktig fram til 1938 da de ble rammet av et dramatisk forlis med «Saltdalen» uten at menneskeliv gikk tapt for dem. Da gikk det verre med forliset til naboene hvor 22 liv gikk tapt i forliset.

Etter det ble fiskeridelen viktigst, noe som førte til det første nybygget for rederiet med «Storøy» i 1944, og 12 år senere den første «Odd Lundberg». Det var bestefaren til dagens rederi som bygget den første «Odd Lundberg». Navnet hedrer onkelen til Geir Lundberg, som døde av tuberkulose mens han bare var i 20-årene. Siden har det vært rederiets båtnavn.

Når vi ligger til kai mer enn vi fisker i året, er det bare en bekreftelse hvor effektivt vi fisker.

Mats Lundberg, skipper på nye «Odd Lundberg».

Tredje nybygg kom med «Odd Lundberg» i 2000, en båt som et russisk rederi nå har stor glede av, før dagens «Odd Lundberg» nå er kommet.

Ut på dagen onsdag heises flaggene i rederiets hjembygd, Foldvik, når den nye «Odd Lundberg» kommer hjem etter en snartur innom Lødingen. 

31. august skal båten døpes, før den 2. september skal gjøre nottester på Møre sammen med leverandører. Tråltestene ble gjennomført i Danmark. Deretter begynner inntjeningen med makrellfiske som første fiskeri, deretter står flere fiskeri på tapetet for nybåten resten av året.

zoomROMSLIG: Alt utstyr på plass, men likevel romslig på det øverste dekket.
ROMSLIG: Alt utstyr på plass, men likevel romslig på det øverste dekket.

Effektivitet gir lønnsomhet

I ringnot og pelagisk trål handler det ikke om å fiske mest mulig. Alle fartøy har sine tilmålte kvoter ut fra basistonn i ringnot og kvotesett i trål. Alle får bortimot garantert den fisken de skal ha i løpet av forholdsvis kort tid av året.

- For oss gjelder det bare å fiske så effektivt som mulig og ha så lave kostnader som mulig per kilo fisk vi fisker. Når vi ligger til kai mer enn vi fisker i året, er det bare en bekreftelse hvor effektivt vi fisker. Det er den effektiviteten vi ønsker å løfte videre med nybåten, sier Mats Lundberg.

Han ser også en betydelig effektivitetsgevinst med at nybåten går på sjøen både med not og trålredskap samtidig. Mønsteret i sildefisket gjør det særlig viktig å kunne ha begge redskap tilgjengelig for å drive effektivt uten å måtte gå til land for å skifte redskap.

Elektriske fiskepumper

Nøkkelen ligger i energieffektivisering, miljøvennlighet og besparelser på flere områder som følge av de valg som er gjort. Dieselelektrisk fremdrift er ikke spesielt for «Odd Lundberg», men elektriske fiskepumper er en nyhet som de i fiskeflåten foreløpig bare deler med nybygde «Rav». 

- Det nye pumpesystemet gir besparelser i drift, men skal også gi en skånsommere behandling av fisken, noe som er en annen viktig gevinst, sier Geir Lundberg.

zoomMESSA: Stil og komfort i ypperste klasse også i messa.
MESSA: Stil og komfort i ypperste klasse også i messa.

Minimalisert utslipp

Skånsomhet for miljøet går som en rød tråd i de valg som er gjort. «Odd Lundberg» har for eksempel påsmurt bunnstoff uten skadelig giftstoffer og uten behov for behandling hvert tredje år som er vanlig med tradisjonelle bunnstoffvalg. At det koster mer fra start, tas ettertrykkelig igjen i besparelsene med mindre dokking og ingen behov for de regelmessige bunnstoffbehandlingene.

«Odd Lundberg»

  • Lengde: 69,99 meter
  • Bredde: 15,20 meter
  • Dybde shelterdekk 9,20 meter
  • Hjelpemaskineri: Cummins, 1 x 992 kW / 2 x 567 kW
  • Vinsjanlegg: Rapp Marine/elektrisk
  • Sidepropeller: 1 x 950 / 1 x 850 kW
  • RSW-anlegg: Johnson Controls, 2 x 1100 kW
  • Vakuumanlegg
  • Båten er bygget ved Karstensens Skibsværft i Skagen

Kobber, som er en annen miljøfarlig utslippskilde, er fjernet, og hovedmotoren på 3600 kilowatt pluss tre hjelpemotorer skal sørge for at det hele tiden ikke brukes mer energi enn det er behov for. Kraften produsert til de elektriske vinsjene gjenbrukes, alt i en miljøvennlig og effektiv innpakning som forventes å gi flere prosents besparelser i utgiftene sammenlignet med de løsningene som rederiet hadde på forrige båt.

zoomDOBBEL: Not og trål på samme tur når nye «Odd Lundberg» skal drive effektivt fiske.
DOBBEL: Not og trål på samme tur når nye «Odd Lundberg» skal drive effektivt fiske.

Kostet nok 

Geir Lundberg er åpen om det meste med nybåten, men på spørsmål om hva den koster blir det en kort tenkepause og et kort svar:

- Nok, sier Lundberg om båtprosjektet som gode prisbetingelser på utstyret fordi det ble innkjøpt i fellesskap med tilsvarende utstyr til «Strand Senior» i Ålesund om stod ferdig tidlig i vår.

 - Karstensens Skibsværft gjorde en enestående jobb med å utvikle design og utruste båten med de ønsker som vi la fram. Det ble noen forsinkelser med skrogbyggingen i Polen, som rammet oss og flere båter, men vi kom i havn med en ny båt til makrellsesongen, noe som var målet, sier Geir Lundberg.

Lundberg roser også det 1,5 år lange samarbeidet med rederiet til «Morten Einar» som har drevet fiskeaktiviteten også for «Odd Lundberg» mens rederiet har vært uten båt. Mannskapet fra «Odd Lundberg» har vært sysselsatt med å fiske kvotene på leiebåten. 

 - Flotte folk å samarbeide med. Det har gått veldig fint hele tida, sier Geir Lundberg.

zoomBRUA
BRUA

Innebygd dekk

Komforten for mannskapet er i ypperste klasse på nybåten. Det er romslighet både på dekk og innendørs. Innendørs er denne båten seks etasjer fra broa til maskinrommet. Dekket er innebygd slik at både sikkerhet og arbeidsforholdene for mannskapet blir spesielt gode.

Messa er dekorert blant annet med malerier av noen av rederiets historiske fiskebåter og har fasiliteter på øverste plan. Kino og trimrom er blitt obligatorisk på de største fiskebåtene i dag.

Ny teknologi i byssa

I byssa er stuert Geir Trengereid strålende fornøyd med sine nye arbeidsforhold mens middagen ferdiggjør seg i ovnen

- Her er det beste av det beste. Det er topp å arbeide med slikt kjøkkenutstyr og innredning. Utfordringen ligger i å lære seg å bruke alt utstyr med ny teknologi. For å få det teknologiske vidunderet av en oppvaskmaskin til å fungere, måtte jeg pøse inn et kilo salt. Jeg anta ikke at oppvaskmaskiner trenger salt for å vaske, sier Trengereid fra Langevåg som har jobber 15 år i Lundberg-rederiet. 

 - Et veldig bra rederi å jobbe i. Vi er et godt lag som får det enda bedre og triveligere på arbeidsplassen med en ny båt som dette, sier Trengereid.

zoomBYSSA: Stuert Geir Trengereid er strålende fornøyd med utstyr og arbeidsforhold i byssa.
BYSSA: Stuert Geir Trengereid er strålende fornøyd med utstyr og arbeidsforhold i byssa.
( VILKÅR )
 
Del saken