Tango Seaweed er en av gründerbedriftene i NCE Blue Legasea. Foto: Einar Lindbæk
Tango Seaweed er en av gründerbedriftene i NCE Blue Legasea. Foto: Einar Lindbæk
Tango Seaweed er en av gründerbedriftene i NCE Blue Legasea. Foto: Einar Lindbæk

Gründere må være både sjørøvere og marinejegere

Jobben med å finne ut hvem som kan være de ti første betalende kundene blir altfor ofte undervurdert.

Gründere i norsk fiskeri og maritim næring har gjennom århundrer bidratt til å forme Norge som havnasjon. Nå står vi midt i en omstilling av norsk næringsliv og havet er et av områdene som skal løfte oss til nye høyder. Her bør vi ha alle forutsetninger for å lykkes.

Wenche Uksnøy

  • Wenche Uksnøy er klyngeleder for Blue Legasea, som nylig har rykket opp til nasjonal klyngestatus, NCE.
  • Hun har sin bakgrunn fra salg og markedsføringsroller i ulike typer prosessindustri, de siste ti årene innen biomarin ingrediensindustri. 
  • Næringsklyngen NCE Blue Legasea samler ressurser, erfaring og kunnskap fra alle deler av den marine verdikjeden, i tett samspill med maritim sektor.

Bør ha en plan

Mange gründere bommer imidlertid på noe av det viktigste; valg av inngangsmarked i planleggingsfasen. Jeg har ikke dekning for å påstå at dette også gjelder gründere fra marin sektor - men det er ikke unaturlig at det også skjer blant disse.

Konsekvensen er at en brenner tid og kapital på å jobbe mot feil segment. En har i sin iver etter suksess glemt å kvalitetssikre sine antakelser.

Treffsikkerhet på marked og jobben med å segmentere godt nok hvem som kan være dine ti første betalende kunder blir altfor ofte undervurdert. Av en eller annen grunn er det som regel mye kjekkere å jobbe med idé og produktutvikling sett fra eget ståsted, istedenfor å orientere seg om kundens behov og hva som kan styrke kundens virksomhet. 

Markedskartlegging, gjennomføringsplan og oppbygging av teamet som skal stå på 24/7 de neste årene bør få betydelig større plass i gründerens hode.

Trenger spisskompetanse

Gründere i marin og biomarin næring, det være seg innenfor fiskeriteknologi, havbruk, nye råstoff eller nye marine ingredienser, søker suksess i globale, komplekse markeder med stor konkurranse. 

Her trengs det spisskompetanse og kunnskap om krevende segmenter, vekstrater, hva driver kundene til å kjøpe, hvilken betalingsvilje finnes? 

I tillegg bør gründere som er på jakt etter internasjonale markedsposisjoner selvsagt ha tålmodige investorer og erfarne sparringspartnerne med på reisen. Det trengs risikovillige private investorer som forstår nyskaping, som ser vekstmuligheter og som er villige til å satse og å skape sterkere innovative økosystem.

Tilgang til veiledning

Bedriftene i NCE Blue Legasea inngår i voksende og kreative innovasjonsøkosystemer flere steder i Norge. Vi har fått flere start-up-selskaper og gründerbedrifter med i klyngen de siste par årene, og vi er stolte over å ha fått med på laget flere av de prisvinnende studentbedriftene som kommer ut fra NTNU Ålesund sine studieløp innen biomarin innovasjon, bioingeniør og internasjonal økonomi & forretningsdrift.

ÅKP, det største innovasjonsselskapet i Møre & Romsdal med 20 års erfaring i å støtte entreprenørskap og nasjonal verdiskaping, er klyngeprosjektets administrative og juridisk ansvarlige. Gjennom programmene til ÅKP innen Start-Up, kommersialisering, Scale-Up og InvestorMatch har NCE Blue Legaseas klyngepartnere og andre tilgang til unik kunnskap og veiledning i bedriftenes ulike utviklingsfaser.

zoomMye kreves av en god gründer.
Mye kreves av en god gründer.

Vi vil bidra

ÅKP sine programmer er basert på metodikken disiplinert entreprenørskap fra Massachusets Institute of Technolgy MIT, i tillegg til at MITs fempartsmodell brukes aktivt for å bygge et sterkere økosystem. Dette har gjort entreprenører, venturekapitalmiljøene, investorer og finans til en aktiv del av klyngen.

Bill Aulet, professor og leder av MIT senteret i Boston sier; «You need the spirit of a Pirate and the Skills of a Navy Seal» for å ha sjans til å lykkes som gründer. I tillegg vektlegger MIT metoden disiplin - et ekstremt fokus i gründereisen og pinlig nøyaktighet i kartleggingsarbeidet. Det nytter ikke å anta: «Nail it before you Scale it».

NCE Blue Legasea ønsker å bidra til flere suksesshistorier og vellykkede tokt for sjørøvere og marinejegere i fiskerinæringen og i biomarin næring - ta gjerne kontakt.

Les tidligere kommentarer fra Wenche Uksnøy:

( VILKÅR )
 
Del saken