Illustrasjonsfoto. Båten på bildet er ikke direkte knyttet til artikkelen.Foto: Pressefoto
Illustrasjonsfoto. Båten på bildet er ikke direkte knyttet til artikkelen.Foto: Pressefoto
Illustrasjonsfoto. Båten på bildet er ikke direkte knyttet til artikkelen.Foto: Pressefoto

Brønnbåtbransjen oppfyller «i stor grad» regelverket

Fiskeridirektoratet har gjennomført en tilsynskampanje i næringen.

Samtidig var det «en del avvik» i risikovurdering av rømmingsfarer», skriver tilsynet i en pressemelding mandag.

Det var i fjor kampanjen ble gjennomført. Bakgrunnen var at arbeidsfartøy, særlig brønnbåter, har vært involvert i flere rømmingshendelser de seneste årene. I perioden 2006-2018 var det 63 uønskede hendelser med brønnbåt, hvorav 54 medførte rømming.

«Oppfølging av de uønskede hendelsene har vist at arbeidsoperasjoner i noen tilfeller utføres uten at internkontroll (opplæring, risikovurdering, osv.) er tilstrekkelig gjennomført, og ansvarsforhold avklart», heter det i meldingen.

17 besøk

Direktoratet skriver at det er 93 brønnbåter som var registrert i 2018, Av dem ble 17 besøkt. Det ble også foretatt internkontrollrevisjon med ledelsen i selskapet.

«Funnene i kampanjen viser at de fleste selskapene hadde et internkontrollsystem på plass som kartla og vurderte risiko, med tilhørende risikoreduserende tiltak. Kampanjen viser likevel at det er en del avvik som gjelder risikovurderinger. Selv om flertallet av brønnbåtaktørene har gjennomført risikovurderinger, er de viktigste faremomentene knyttet til rømming ikke tilstrekkelig kartlagt. I mange tilfeller var rømming kun nevnt som ett punkt i risikovurderingen, og ikke som et helhetlig tema med flere risikoområder», heter det.

Direktoratet skal nå følge opp at avvik bli utbedret og lukket.

Mer informasjon samt hele rapporten finner du HER.

( VILKÅR )
 
Del saken