- Det er gøy å skape utstyr som betyr noe. Vi fjerner en del av behovet for fossilt brennstoff, sier markedsansvarlig Øyvind Bakke i Fjord Maritime. Foto: Kjersti Kvile
- Det er gøy å skape utstyr som betyr noe. Vi fjerner en del av behovet for fossilt brennstoff, sier markedsansvarlig Øyvind Bakke i Fjord Maritime. Foto: Kjersti Kvile
- Det er gøy å skape utstyr som betyr noe. Vi fjerner en del av behovet for fossilt brennstoff, sier markedsansvarlig Øyvind Bakke i Fjord Maritime. Foto: Kjersti Kvile

Batteripakker skal halvere drivstoffbruken på fôrflåter

Fjord Maritime vil redusere bruken av dieselgeneratoren på fôrflåter til et minimum.

En dieselgenerator på en fôrflåte går 24 timer i døgnet, helt uavhengig av hvor mye energi som trengs til enhver tid. 

- Normalt ville generatoren her gått hele døgnet på dette anlegget. Nå blir det kanskje 4-6 timer i stedet, sier Øyvind Bakke, markedsansvarlig i Fjord Maritime som har utviklet systemløsningen Fjord Hybrid

Han viser rundt i det tekniske rommet på en nybygd fôrflåte levert til Grieg Seafood Finnmark.

Fra tre til to generatorer

Uten Fjord Hybrid ville det vært tre dieselgeneratorer under dekk. I stedet er det to generatorer på en side, i tillegg til batterisystemet langs den andre veggen. 14 batterier og et energistyringssystem skal sørge for store besparelser. 

Mens generatoren mater fôrflåten med elektrisitet, bruker Fjord Hybrid restkapasiteten til å lade batteriene. Når batteriene er fulladet stopper generatoren, og Fjord Hybrid drifter anlegget.

zoomHer er Fjord Hybrid integrert i selve flåten, men løsningen kan også installeres i en konteiner på dekk.
Her er Fjord Hybrid integrert i selve flåten, men løsningen kan også installeres i en konteiner på dekk.

Halvert dieselbruk

Jevnt over reduseres generatorbruken med 80 prosent, og drivstoffbruken halveres, forteller Bakke. 

- En får alltid maksimalt antall kilowattimer per liter diesel, sier han.

Bakke trekker også frem at servicebehovet reduseres kraftig, og at levetiden til dieselgeneratoren mangedobles. 

Foreløpig er det dieselgeneratorer som brukes for å lade opp batteriene i systemet. Fjord Maritime jobber med å få til løsninger for å produsere energien fornybart ved hjelp av sol, vind og bølger.

- Det blir steg 2. Vi håper å få et pilotprosjekt i høst, sier Bakke.

Skikkelig grunnlag

Selskapet har rettet seg inn mot fôrflåter, og første driftsåret til selskapet var i 2017. De tre gründerne i selskapet reiste først langs kysten og logget og kartla energibruken på rundt 50 fôrflåter. Det ga dem et godt grunnlag for videre arbeid med systemet. 

- Det viktigste var å samle reelle data. Vi har ikke brukt estimat, eller guesstimat som det ofte er, sier Bakke.

Etter kartleggingen brukte de ett år på å teste systemet.

- Vi har hatt få tekniske problemer, forteller Bakke. 

Ingen problemer

På det får han godt skussmål fra Marø Havbruk i Sogn og Fjordane. De var blant de første til å installere Fjord Hybrid på en lokalitet som ligger for langt fra land for landstrøm. Den har vært i drift siden mai i fjor.

- Av alt teknisk utstyr vi har vært med å investere i, tror jeg dette er den løsningen der det har vært minst problemer, sa daglig leder Elin Tveit Sveen i Marø Havbruk på en konferanse Aquagen arrangerte tidligere i år.

Hun fortalte at de ikke hadde noen innkjøringsproblemer med utstyret.

zoomMarkedsansvarlig Øyvind Bakke i Fjord Maritime (t.v.) og teknisk sjef Willy Johansen i Grieg Seafood Finnmark på øverste dekk på den nye fôrflåten. 
Markedsansvarlig Øyvind Bakke i Fjord Maritime (t.v.) og teknisk sjef Willy Johansen i Grieg Seafood Finnmark på øverste dekk på den nye fôrflåten. 

70 prosent mindre diesel

Grieg Seafood Finnmark har valgt å gå for Fjord Hybrid på de fôrflåtene som ikke kan kobles til landstrøm. I alt har de bestilt fire batterisystemer fra Fjord Maritime. En av dem har allerede vært i drift på en eksisterende fôrflåte i en god måned. Teknisk sjef Willy Johansen er godt fornøyd. 

- Det har absolutt levd opp til forventningene. Per nå har vi rundt 70 prosent reduksjon i drivstoffbruk, sier han.

Johansen forteller at systemet har engasjert de ansatte også. Tiltak som å slå av lyset når du går ut av et rom og at varmekabler ikke står på for fullt har gjort at energibruken går ytterligere ned. 

Flere bestillinger

Fjord Maritime hadde de første samtalene med Grieg i 2017. 

- Vi hadde ikke vært der vi er i dag, hadde det ikke vært for de innovative kundene som tør å satse på et nytt teknologiselskap. Vi hadde en voldsom vekst fra i fjor til i år. Da trenger du innovative kunder, sier Bakke. 

I mai 2018 installerte selskapet det aller første anlegget. I år skal de installere 25 anlegg.

( VILKÅR )
 
Del saken