Markedsdirektør Ove Gjelstenli i Patogen viser frem prognoseverktøyet.Foto: Patogen
Markedsdirektør Ove Gjelstenli i Patogen viser frem prognoseverktøyet.Foto: Patogen
Markedsdirektør Ove Gjelstenli i Patogen viser frem prognoseverktøyet.Foto: Patogen

Dette nye verktøyet skal gi beskjed om luseutviklingen

Patogen lanserer et beslutningsstøtteverktøy som skal gi bedre fiskehelse.

Prognoseverktøyet skal gi varsler om lakselus, og er basert på en anerkjent populasjonsmodell utviklet ved Norsk Regnesentral, ifølge en pressemelding. 

Modellen lærer av data og tar høyde for faktorer som påvirker luseutviklingen som internt og eksternt smittepress, temperatur, salinitet, rensefisk, behandlinger og biomasse.

Den skal blant annet kunne gi 

  • 4-6 ukers luseprognoser på anlegg og merd/fiskegruppenivå 
  • Prognoser både for voksne hunnlus, bevegelige stadier og fastsittende stadier 
  • Varsel ved risiko for å overstige valgte lusegrenser 
  • Mulighet til å simulere behandlinger og utsett av rensefisk på merdnivå med både forhåndsdefinerte og egendefinerte behandlingseffekter 
  • Sammenligne ulike mulige behandlingsalternativ for å finne beste løsninger

- Bruk av digitale styringsverktøy er på full fart inn i havbruksnæringen. Det ligger utrolig mye kraft i data, som brukt riktig vil kunne bidra til mer faktabaserte og mindre subjektivitet i beslutninger og dermed bedre ressursutnyttelse, sier markedsdirektør Ove Gjelstenli i Patogen i pressemeldingen. 

Også Manolin har tidligere lansert en plattform som skal hjelpe mot lakselus

( VILKÅR )
 
Del saken