Her avluses laksen i merden.Foto: Haugaland Shipping
Her avluses laksen i merden.Foto: Haugaland Shipping
Her avluses laksen i merden.Foto: Haugaland Shipping

Vil gjøre egen forskning på effekten av avlusning i varmt vann

- Vi må tette de mest kritiske kunnskapshullene så fort som mulig, sier næringspolitisk rådgiver Linn Therese Skår Hosteland i Kystrederiene.

Sammen med næringsaktører og brønnbåtrederiet Rostein har de tatt initiativ til nye forsøk på hvordan lusebehandling i varmt vann påvirker laksen.

Tidligere i år kom resultater som viser at laksen reagerer med smerte på temperaturer over 28 grader. Laksen ble lagt i kar som hadde alt temperaturer 0 til 38 grader

- Vi ser at det er et behov for at flere undersøkelser må gjøres innen termisk avlusing, sier Hosteland til Tekfisk.

zoomLinn Therese S. Hosteland, næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene.
Linn Therese S. Hosteland, næringspolitisk rådgiver i Kystrederiene.

Ikke bare åtte grader

Nye forsøk skal etter planen gå i gang i løpet av de nærmeste ukene. 

Målet er at forholdene skal være tilnærmet slik de er i felt, og at tiden i varmt vann skal være lik den som er under avlusning. Det skal også gjøres biokjemiske analyser for å se hvor stresset fisken blir.

- Forsøkene som er gjort ved Havforskningsinstituttet har alle tatt utgangspunkt i vann på åtte grader, med ulik eksponering i høyere temperatur, og med lenger varighet enn i felt, sier Hosteland.

Hun peker på at temperaturen i sjøen varierer stort.

- Reaksjonen hos fisken kan være annerledes om den går fra 10 grader til 32 grader, for eksempel, sier hun.

Termisk avlusing

  • Oppdrettsnæringen bruker varmt vann til å avluse oppdrettslaks som har lakselus, det er dette som kalles termisk avlusing.
  • I 2018 ble det gjennomført 1370 varmtvannsbehandlinger. Det utgjorde 68 prosent av alle medikamentfrie behandlinger.

Skal være som i virkeligheten

Hvem som skal gjennomføre forsøkene er ikke bestemt.

- Alt er ikke spikret enda, men det er gjerne naturlig at de som har kunnskap og har gjort forskning på dette før, også gjennomfører nye forsøk, sier Hosteland.

I løpet av de nærmeste ukene skal det jobbes med å inngå avtaler med forskningsinstitusjoner og å innhente relevante tillatelser.

Vil vite mer

Havforskningsinstituttet stod bak forsøkene som ble gjort tidligere i år, og har vært med på innledende møter med Kystrederiene om nye prosjekter.

- Vi ønsker velkommen mer kunnskap på avlusing og effekten det har på fiskevelferden. Vi trenger å vite mer om hva som gjør at det noen ganger oppstår høy dødelighet under avlusing, sier forsker Lars Helge Stien ved Havforskningsinstituttet.

Han opplever ikke bransjens plan om nye forsøk som kritikk.

- Nei, det vi har gjort er å påvise at fisken får en sterk atferdsreaksjon på det varme vannet, som tyder på at det er smertefullt for den. Det er viktig å vurdere hvor effektiv behandlingen er og eventuelle langtidseffekter, sier Stien.

zoomForskningen viste at oppdrettslaks har klar smerteatferd ved avlusing i varmt vann over 28 grader. Som del av forsøket ble denne fisken utsatt for lunkent vann. Den viser tydelig ubehag og prøver å komme bort fra vannet.
Forskningen viste at oppdrettslaks har klar smerteatferd ved avlusing i varmt vann over 28 grader. Som del av forsøket ble denne fisken utsatt for lunkent vann. Den viser tydelig ubehag og prøver å komme bort fra vannet.

Er positiv til å være med

Det kan være aktuelt for Havforskningsinstituttet å bidra til nye prosjekter sammen med Kystrederiene.

- Det kommer an på den endelige utformingen, men jeg regner med at vi får være med og forme prosjektet. Det er viktig at vi får resultater som holder seg over tid. Vi er ikke så interessert i å vurdere en spesifikk maskin eller utstyret til en spesifikk leverandør, sier forskeren.

Stien mener det kan være nyttig å gå inn i prosjekter sammen med næringen.

- Da kan vi høre mer om erfaringene de har gjort. De kan ha tenkt på tiltak vi ikke har tenkt på, og det kan være en god arena for idémyldring.

Ved Havforskningsinstituttet vurderer de nå nye smerteforsøk med andre vanntemperaturer enn åtte grader.

- Kan det gi en annen effekt?

- Det vet vi ikke, så det er naturlig å undersøke.

( VILKÅR )
 
Del saken