Marine donut i Balsfjorden- illustrasjon fra Salpixel.Foto: Saltpixel
Marine donut i Balsfjorden- illustrasjon fra Salpixel.Foto: Saltpixel
Marine donut i Balsfjorden- illustrasjon fra Salpixel.Foto: Saltpixel

Signerer intensjonsavtale for «Marine Donut» på Aqua Nor

ABB og ØDP samarbeider om byggingen av det nye oppdrettsanlegget Marine Donut for Mowi.

Den 5. april i år ga Fiskeridirektoratet tilsagn til Mowi for konseptet Marine Donut. ØPD har utviklet det nye oppdrettsanlegget for Mowi. Marine Donut er en ny type lukket merd hvor oppdrettslaks svømmer i et smultringformet og nedsenket motstrømsanlegg. 

Mowi har fått to utviklingstillatelser for konseptet. 

Det første anlegget skal bygges av ØDP, mens ABB leverer kontrollsystemer.

På Aqua Nor i neste uke vil de to selskapene signere en intensjonsavtale om konseptet.

( VILKÅR )
 
Del saken