Akva Group leverer mye utstyr til oppdrettsnæringen.Foto: Akva Group
Akva Group leverer mye utstyr til oppdrettsnæringen.Foto: Akva Group
Akva Group leverer mye utstyr til oppdrettsnæringen.Foto: Akva Group

Akva Group med avtale om levering av flere landbaserte smoltanlegg

Det første skal til Chile.

Det er Akva Group Land Based, et datterselskap av Akva Group, som har inngått en samarbeidsavtale med Cooke Aquaculture. 

Avtalen innebærer potensielt levering av flere større landbaserte smoltprosjekter, ifølge en børsmelding. 

Det første anlegget skal bygges i Chile, og endelig kontrakt skal inngås i tredje kvartal i år. Leveransene skal skje fra fjerde kvartal i år og to år fremover i tid, ifølge meldingen. 

( VILKÅR )
 
Del saken