Anne Sæverud fra Havforskningsinstituttet intervjuer fisketurister i Hordaland i forbindelse med en kartlegging av fritids- og turistfisket i Norge. Foto: Merete Vik Ottesen/Havforskningsinstituttet
Anne Sæverud fra Havforskningsinstituttet intervjuer fisketurister i Hordaland i forbindelse med en kartlegging av fritids- og turistfisket i Norge. Foto: Merete Vik Ottesen/Havforskningsinstituttet
Anne Sæverud fra Havforskningsinstituttet intervjuer fisketurister i Hordaland i forbindelse med en kartlegging av fritids- og turistfisket i Norge. Foto: Merete Vik Ottesen/Havforskningsinstituttet

Fiskere vil vite hvor mye turistfiskere tar opp fra havet, men kartleggingen er ikke klar

Havforskerne er imidlertid ett skritt nærmere å få en fullstendig og nasjonal oversikt.

Havforskningsinstituttet er snart i innspurten av et treårig forskningsprosjekt på fritids- og turistfiske i Norge.

Det forskerne har gjort i denne omgangen er først og fremst å utvikle en metode for en langsiktig kartlegging av dette fisket, forteller Keno Ferter, forsker ved Havforskningsinstituttet til Tekfisk.

I tillegg får de resultatene fra tre fylker de har hatt feltarbeid i og fra en nasjonal spørreundersøkelse de har gjennomført blant fritidsfiskere.

- Vi får ikke et endelig resultat på omfanget av turistfisket nasjonalt, men det er noe vi håper å kunne forske på de neste årene. For det er absolutt et behov for det, sier Ferter.

Uttak og sikkerhet bekymrer

Utenlandske turister som kommer til Norge er blitt god forretning langs kysten, og spesielt i Nord-Norge. I slutten av juli hadde turistfiskebedrifter registrert at gjestene deres hadde fisket over 1 million fisk hittil i år.

Dette fisket har også gjort at fiskere og forvaltere har vært bekymret for hvor mye turistene fisker, for sikkerheten til turistene og for at fangster smugles ut av landet. Regjeringen på sin side åpner opp for strengere tiltak mot turistfisket

zoomKeno Ferter fra Havforskningsinstituttet intervjuer fritidsfiskere i Troms. Toktet ble gjennomført med Fiskeridirektoratets «Rind».
Keno Ferter fra Havforskningsinstituttet intervjuer fritidsfiskere i Troms. Toktet ble gjennomført med Fiskeridirektoratets «Rind».

Store beslag

Fra 2018 må turistfiskeanlegg som omsetter mer enn 50.000 kroner registrere seg hos Fiskeridirektoratet og rapportere inn fangstene fra gjestene sine. Dermed har direktoratet nå et register for fangst i turistfisket. 

Det er blant annet disse tallene som Havforskningsinstituttet vil prøve å kvalitetssikre. 

Alle turister har lov til å ta med seg 10 kilo fisk hjem, mens de som har fisket ved en registrert turistfiskebedrift kan ta med seg 20 kilo. I år har det vært rekordstore beslag ved grenseovergangene i Nord-Norge. 

Snakker med fiskere

De siste årene har forskerne snakket med flere hundre fiskere i Oslofjorden, Hordaland og Troms. I tillegg har de samarbeidet med et tilfeldig utvalg av 20 turistfiskebedrifter i Hordaland og Troms.

Målet har vært å få gode estimat for uttaket i fritids- og turistfiske og skaffe mer kunnskap om konsekvensene av dette fisket

I øyeblikket jobber de med å analysere dataene, i tillegg til at de fortsatt har feltarbeid i Hordaland. Feltarbeidet i Troms og Oslofjorden ble avsluttet i mars. 

zoomBildet viser kartplotteren på et tokt i Lopphavet i Troms. 
Bildet viser kartplotteren på et tokt i Lopphavet i Troms. 

Vanskelig og kostbart

- Mange er nok utålmodige, og skulle ønske at det allerede fantes bedre tall på omfanget?

- Ja. Det er ikke sånn forskningsverden fungerer. Først må man utvikle en metode. Det er ikke bare ekstremt vanskelig, det koster også veldig mye å gjøre slike undersøkelser, sier Ferter.

Han forteller at de lenge har søkt om midler til slik forskning, og at det først er nå de har fått dem.

Opprinnelig skulle resultatene kommet mot slutten av året. Avslutningen av prosjektet er imidlertid utsatt fordi feltarbeidet er utvidet. Sluttrapporten kommer i midten av neste år.

- Vi jobber med saken og er i alle fall et skritt nærmere. Jeg er overbevist om at vi får veldig gode tall etter hvert, sier Ferter.

- Har styring

Litt kan forskeren si om resultatene allerede. 

- Vi ser at de fleste turistene vi treffer i felt, bor på registrerte anlegg. Når vi besøker turistfiskebedriftene er vårt inntrykk at de har styr på gjestene og gir god informasjon og veiledning. Da snakker vi selvfølgelig om et subjektivt inntrykk, sier Ferter. 

Han understreker at han kun kan uttale seg om de tre områdene der de har vært i felt.

- Det er jo i Nordland, Troms og Finnmark at konflikten er størst, både med store fangster og med fang og slipp, men av disse tre har vi bare sett nærmere på Troms.

Internasjonal skryt

- Tror dere at dere får oversikt over omfanget?

- Ja, ja. Jeg er overbevist om at vi får det. Nå har vi testet metodene, og vi er ganske sikre på dem, spesielt feltmetodene.

De er blant annet publisert i en artikkel i ICES Journal of Marine Science om hvordan de kartlegger fiskeaktiviteten i felt.

- Den har fått ganske mye skryt internasjonalt, forteller Ferter.

- Jeg tror det er en metode vi vil bruke mer i fremtiden.

Overraskende engasjement

Han understreker samtidig at turistfiske har flere sider, med både seriøse og useriøse aktører. 

- I debatten er det viktig å nyansere hva du snakker om, sier forskeren. - Det stemmer absolutt at noe må gjøres for å stoppe useriøse aktører og ulovlige aktiviteter, men det er nok ikke slik at alle turistfiskerne lar fangsten sin råtne på bryggen og smugler store mengder fisk ut av landet.

Ferter er noe overrasket over den store diskusjonen som har vært på turistfiske denne sommeren. Han viser til at det blant annet er foreslått å forby all utførsel av fisk

- Det er en diskusjon som har kokt seg opp. Det har faktisk ikke kommet ut noen nye forskningsresultater på omfanget av hele turistfisket i det siste, sier han. 

( VILKÅR )
 
Del saken