Målet til et nytt forskningsprosjekt er å utvikle verktøy til støtte for beslutninger om for eksempel  fôring. Foto: Gard Nordseth
Målet til et nytt forskningsprosjekt er å utvikle verktøy til støtte for beslutninger om for eksempel  fôring. Foto: Gard Nordseth
Målet til et nytt forskningsprosjekt er å utvikle verktøy til støtte for beslutninger om for eksempel  fôring. Foto: Gard Nordseth

50 prosent raskere vekst kan være mulig med best mulig oppdrett av laks

Hva er den aller beste måten å oppdrette laks på? Det vil et stort forskningsprosjekt finne noen svar på.

Det er Trondheim-selskapet Optoscale som skal lede det 12,1 millioner kroner store prosjektet. Prosjektet inkluderer også NTNU, Biomar og Letsea, viser dokumenter IntraFish har fått innsyn i.

- Vi finner nok ikke den optimale metoden, men håper og tror at vi kommer et stykke på vei, sier prosjektleder Sven Jørund Kolstø til IntraFish.

Kolstø er daglig leder i Optoscale.

- Veldig ambisiøst 

Arbeidet med prosjektet har startet, selv om formell oppstart og første utbetaling av støtte først skjer etter sommeren, forteller Kolstø.

- Dette er et spennende og veldig ambisiøst prosjekt, sier han.

Kolstø sier at «alle vet» at laksen av og til vokser mye raskere enn hva modellene skulle tilsi.

- Vi ønsker å få litt mer etterprøvbar kunnskap om grunner til det. Hvis vi roter litt bort i flere sannheter der, er det mye å hente. Vi tror at inntil 50 prosent raskere vekst kan være mulig, noe vi av og til ser både i forsøk og i kommersielle merder. Hvorfor skjer det, og hvordan kan vi reprodusere det, vil vi forsøke å finne ut mer om. 

zoomDaglig leder Sven Kolstø i Optoscale skal jakte på den optimale metoden for oppdrett.
Daglig leder Sven Kolstø i Optoscale skal jakte på den optimale metoden for oppdrett.

«Fish Farm Support»

Prosjektets ambisjon er å utvikle et verktøy til støtte for beslutninger. Ved å putte inn tilgjengelige data fra oppdrettere, skal det kunne gi anbefalinger om type fôr, mengde og regime for å få laksen til å vokse raskere. Det har fått prosjektnavnet «Fish Farm Support».

«Burde man fôre mest mulig tidlig på dagen? Burde man splitte fiskegrupper? Er det nødvendig å overfôre for å sikre best mulig vekst?» er noen av spørsmålene som stilles i en kontrakt Optoscale og Norges forskningsråd har inngått.

I den viser de til at oppdrettere står overfor valg i hverdagen som har stor betydning både på produksjonen, og til dels miljøet. «Det er ikke mulig å produsere laks 100 % optimalt, men det er dokumentert omstendigheter og driftsformer som vesentlig forbedrer veksten til laks».

Offentlig støtte på 6,1 millioner kroner

Forskningsrådet bidrar med totalt 6,1 millioner til prosjektet, som etter planen skal gå over tre år. I tillegg bidrar de fire partnerne med totalt 6,05 millioner kroner, hvorav Optoscale har over halvparten.

Prosjektet har seks delmål:

 1. Samle inn og strukturere relevante datakilder.
 2. Etablere etterprøvbare hypoteser for hvordan man kan (og bør) endre fôrvariabler som følge av observerte data, dette med bakgrunn i tilgjengelig kunnskap og litteratur på området.
 3. Utvikle ny sensorikk/algoritmer for pelletdeteksjon og fiskens adferd.
 4. Teste hypoteser etablert i punkt nummer 2 på små merder for hurtig å kunne fornye og endre hypotesene Målet er å ende opp med tilsynelatende sterke hypoteser som kan testes i stor skala.
 5. Teste etablerte hypoteser på helt utsett i stor merd, med kontrollgrupper. Målet er å forbedre vekst i forhold til kontroll med 5 prosent.
 6. Revidere beslutningsstøttesystem gitt resultatet fra langtidsstudie i nummer 5.
zoomLetsea på Helgeland har kar og merder for forsøk med fisk.
Letsea på Helgeland har kar og merder for forsøk med fisk.

- Finnes ikke etterprøvbar kunnskap

Ifølge avtaledokumentet finnes det ikke etterprøvbar kunnskap som sier hvordan oppdrett bør drives, gitt omgivelsesvariabler.

«Dette prosjektet tar sikte på å gjøre noe med det - gjennom å kombinere bransjeledende kunnskap på biomassemåling - måling av fiskens vekst - og dyp kunnskap innen fiskebiologi og fôr, skal man etablere beslutningsstøtteverktøy som gjør det mulig for oppdrettere å gjøre informerte valg av eksempelvis fôr -mengde, - type, -regime, gitt de forutsetninger som er til stede i form av temperatur, sykdom, vekst, med mer», heter det.

Optoscale utvikler målere som kan si noe om hvor mye laks som er i hver merd. Her kan du høre podkast med Sven Kolstø: 

Ulike arbeidsoppgaver

Ifølge prosjektbeskrivelsen skal de ulike samarbeidspartnerne delta med blant annet:

NTNU:

 • Tilpasse vekstformel til tilgjengelige datakilder
 • Delta i planlegging av forsøk og evaluering av resultater

Fôrprodusenten Biomar:

 • Planlegge forsøk, delta i utforming av forsøk og delta i vurdering av resultater
 • Leverer fôr som inngår i forsøkene

Teknologiselskapet Optoscale:

 • Maskinsynkompetanse for nye algoritmer
 • Dataanalyse for vurdering av resultater
 • Delta i vurdering av resultater, samt oppfølging av utstyr på daglig basis
 • Skal også stille med biomassemåler og annet utstyr

Letsea:

 • Gjennomføring av forsøk
 • Oppdrettsfaglig kompetanse for å vurdere planlagte forsøkt, samt delta i vurdering av resultater
 • Stiller med forsøkslokaliteter, båt og mannskap

Store og små tester

Prosjektet startet opp med innsamling av data i første kvartal i år. Etter planen skal testing i liten skala skje i tredje kvartal 2019 til første kvartal 2020, mens tester i storskala pågå fra andre kvartal 2020 til og med tredje kvartal 2020. Prosjektet skal ferdigstilles tredje kvartal 2021.

Største kostnad i prosjektet er personal- og indirekte kostnader.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken