Forskerne fant ikke effekter på embryoutviklingg i eggene til reker som overlevde forsøk der de ble utsatt for lusemidler. Foto: Akvaplan-niva
Forskerne fant ikke effekter på embryoutviklingg i eggene til reker som overlevde forsøk der de ble utsatt for lusemidler. Foto: Akvaplan-niva
Forskerne fant ikke effekter på embryoutviklingg i eggene til reker som overlevde forsøk der de ble utsatt for lusemidler. Foto: Akvaplan-niva

Ny forskning på hvilke effekter lusemidler har på hunnreker med rogn

I de siste årene har hunnreker manglet rogn på tider av året der de normalt skulle hatt det.

Dette har reist spørsmål om dette skyldes at rekene har vært eksponert for lusemidler, skriver Akvaplan-niva i en pressemelding

Akvaplan-niva har gjennomført et FHF-finansiert prosjekt på egg-bærende dypvannsreke. Der har de undersøkt effekter av lave konsentrasjoner av hydrogenperoksid, azametifos og deltametrin. Dette er alle farmasøytiske bademidler som brukes i bekjempelse av lakselus i norsk oppdrettsnæring. 

Ulik dødelighet

Resultatene viser at rekene er følsomme over lusemidlene, men at det varierer hvor giftige de tre kjemikaliene er

Deltametrin ga den mest alvorlige effekten på reker. Her ga en 330-ganger fortynning av behandlingsdose tilnærmet 100 prosent dødelighet på rekene etter to timers eksponering.

Lignende effekter ble ikke funnet verken for de andre to. En behandling med først en 500-ganger fortynning av hydrogenperoksid og så en 500 ganger fortynning med azametifos på samme reke en dødelighet på over 50 prosent etter en uke. Rekene ble eksponert for hvert kjemikalie i to timer. 

Trengs mer forskning

Hos rekene som overlevde ble det ikke observert effekter på adferd, antall egg eller embryoutvikling i eggene. Det ble heller ikke observert noen ikke-dødelige effekter på de klekkede larvene.

Akvaplan-niva anbefaler ytterligere studier av eventuelle ikke-dødelige effekter ved sterkt fortynnede eksponeringskonsentrasjoner på reker i ulike stadier og i ulike sesonger. 

( VILKÅR )
 
Del saken